Prenos médií pomocou aplikácie Xbox Music, Xbox Video alebo Windows Media Player

Prehľad

Do konzoly Xbox 360 môžete prenášať hudbu, fotografie a videá z počítača, a to pomocou aplikácie Windows Media Player, Xbox Music alebo Xbox Video.

Poznámka: Ak chcete obsah prenášať do konzoly pomocou aplikácie Windows Media Center, pozrite si článok Používanie aplikácie Windows Media Center s konzolou Xbox 360.

Poznámka: Konzola Xbox One nepodporuje vysielanie prúdov mediálnych údajov z aplikácie Windows Media Center.

Krok č. 1: Pripojenie konzoly k sieti (ak ešte nie je pripojená)

Ak už ste konzolu pripojili k sieti, môžete prejsť na krok č. 2 nižšie.

Ak ste to ešte neurobili, pripojte konzolu k domácej sieti pomocou káblového alebo bezdrôtového pripojenia. Potom otestujte, či sa konzola Xbox úspešne pripojila. Postupujte takto:

 1. Na ovládači pre Xbox stlačte tlačidlo sprievodcu.
 2. Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a vyberte položku System Settings (Nastavenia systému).
 3. Vyberte položku Network Settings (Nastavenia siete).
 4. Vyberte položku Wired Network (Káblová sieť) alebo Wireless Network (Bezdrôtová sieť).
 5. Vyberte položku Test Xbox Live Connection (Test pripojenia k službe Xbox Live).

Ak stav pripojenia k sieti signalizuje hlásenie Connected (Pripojené), prejdite na krok č. 2 nižšie. V opačnom prípade vyberte v konzole položku More Info (Ďalšie informácie) a postupujte podľa návrhov.

Krok č. 2: Nastavenie prehrávača Windows Media Player

Získajte prehrávač Windows Media Player.

Ktorú verziu chcete používať?

 • Windows Media Player 12 (Windows 7)
  1. V prehrávači Windows Media Player vyberte v ponuke Stream (Prúd údajov) položku Turn on media streaming (Zapnúť vysielanie prúdov mediálnych údajov).
  2. 2. Na zobrazenej stránke kliknite na položku Turn on media streaming (Zapnúť vysielanie prúdov mediálnych údajov).
  3. Zadajte názov knižnice médií a kliknite na tlačidlo OK.

 • Windows Media Player 11 (Windows Vista)
  1. V prehrávači Windows Media Player kliknite pravým tlačidlom myši na položku Library (Knižnica) a potom kliknite na položku Media Sharing (Zdieľanie médií).
  2. Kliknite na položku Share my media (Zdieľať moje médiá) a potom na tlačidlo OK.
  3. V časti Sharing Settings (Nastavenie zdieľania) vyhľadajte zariadenie Xbox 360.
  4. Kliknite na položku Xbox 360, potom na tlačidlo Allow (Povoliť) a napokon na tlačidlo OK.
  5. Ak chcete použiť ďalšie možnosti, kliknite na položku Settings (Nastavenie).
  6. Po vykonaní všetkých nastavení kliknite na tlačidlo OK.

Krok č. 3: Prehratie alebo zobrazenie hudby alebo videí

Prehrávanie hudby

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu.
 2. Prejdite do ponuky music (hudba) a vyberte položku Xbox Music.
 3. Vyberte zoznam skladieb, ktoré chcete prehrať.

Prehrávanie videí

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo sprievodcu.
 2. Prejdite do ponuky movies & tv (filmy a televízia) a vyberte položku Xbox Video.
 3. Vyberte video, ktoré chcete prehrať.

Používanie aplikácií Xbox Music a Video

Ďalšie informácie o používaní aplikácií Xbox Music a Video nájdete v článku Xbox Music a Xbox Video: najčastejšie problémy.

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme vám za odozvu

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontaktujte nás

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Prenos médií pomocou aplikácie Xbox Music, Xbox Video alebo Windows Media Player, alebo iným problémom?