Tlačidlo napájania na konzole Xbox 360 bliká na červeno

Prehľad

Indikátor v strede tlačidla napájania konzoly Xbox 360 bliká na červeno.

picture picture

Na obrazovke sa môže zobrazovať aj toto hlásenie:

picture

Blikajúci červený indikátor na tlačidle napájania znamená, že konzola nemá dostatočné vetranie. Červený indikátor bude blikať, až kým konzola nevychladne.

Vychladnutie konzoly

  1. Počkajte, kým červený indikátor na tlačidle napájania neprestane blikať.
  2. Zapnite konzolu.
  3. Po zapnutí konzoly sa môže zobraziť hlásenie s vysvetlením, prečo sa konzola vypína a ako postupovať, aby sa zabránilo tomuto problému v budúcnosti.

picture

Premiestnenie konzoly

  1. Vypnite konzolu.
  2. Premiestnite konzolu na otvorené, dobre vetrané miesto ďalej od všetkých ostatných elektronických zariadení.
picture picture
  1. Zapnite konzolu.

Tipy na umiestnenie konzoly Xbox 360

  • Konzolu neumiestňujte do uzavretého priestoru. Konzolu umiestnite na otvorené miesto s dobrým vetraním.
  • Na konzolu, pod ňu ani vedľa nej neukladajte iné elektronické zariadenia.
  • Dbajte na to, aby konzola aj zdroj napájania boli na tvrdom povrchu. Neumiestňujte konzolu na mäkký podklad (napríklad na posteľ, pohovku alebo koberec).
  • Konzolu umiestnite ďalej od zdrojov tepla, napríklad od vetracích otvorov televízorov a elektronických zariadení. Konzolu takisto umiestnite ďalej od vykurovacích ventilátorov a priameho slnečného svetla.

Žiadosť o opravu

Ak sa konzola naďalej vypína z dôvodu nedostatočného vetrania, hoci sa nachádza na chladnom a dobre vetranom mieste, môže si vyžadovať opravu v našom servisnom stredisku. Začať proces opravy online.

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme vám za odozvu

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontaktujte nás

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Tlačidlo napájania na konzole Xbox 360 bliká na červeno, alebo iným problémom?