Zdroj napájania konzoly Xbox 360

Prehľad

V tomto článku je opísaná jednotka zdroja napájania (JZN) a napájacie káble konzoly Xbox 360.

Riešenia

Informácie o jednotke zdroja napájania a kábli konzoly Xbox 360

Konzola Xbox 360 je vybavená externou jednotkou zdroja napájania (JZN) s ventilátorom. JZN má vo všetkých krajinách rovnaký základný dizajn. JZN má tieto maximálne rozmery:

 • Zdroj napájania 220 – 240 V meria približne 21,9 x 7,7 x 5,4 cm.
 • Zdroj napájania 110 – 127 V meria približne 21,4 x 7,7 x 5,4 cm.

Niektoré JZN sú kratšie, ale majú rovnaké vlastnosti. JZN je napríklad trochu menšia v krajinách, v ktorých sa používa 110-voltové napätie.

JZN pre rôzne verzie konzoly Xbox 360 nie sú vzájomne kompatibilné. JZN pre pôvodnú konzolu Xbox 360 napríklad nie je kompatibilná s konzolou Xbox 360 E a opačne.

 • Konzola Xbox 360 E: Konzola Xbox 360 E používa 120-wattovú JZN.
 • Konzola Xbox 360 S: Konzola Xbox 360 S používa 135-wattovú JZN.
 • Pôvodná konzola Xbox 360: Pre pôvodnú konzolu Xbox 360 existuje niekoľko verzií JZN. V závislosti od požiadaviek na napájanie konzoly sa môže dodávať 203-wattová, 175-wattová alebo 150-wattová JZN.

Poznámky

 • Dôležité: Spoločnosť Microsoft neposkytuje licenciu na žiadne príslušenstvo od iných výrobcov, ktoré sa zapája do zásuvky napájania na konzole Xbox. Používanie iného príslušenstva než štandardného zdroja napájania konzoly Xbox 360 môže poškodiť konzolu a zrušiť platnosť záruky na konzolu.
 • JZN sú určené iba na používanie v oblastiach, v ktorých sa predávajú.

  • Nepokúšajte sa používať zdroj napájania konzoly Xbox 360, ktorý bol zostavený pre oblasť s odlišnými požiadavkami na napájanie.
  • Nepoužívajte nelicencované príslušenstvo, napríklad náhradný zdroj napájania od inej spoločnosti než Microsoft, ani príslušenstvo zapájané medzi konzolu Xbox 360 a zdroj napájania.

 • Nepoužívajte externý zdroj napájania konzoly Xbox 360 mimo krajiny, v ktorej sa predáva. Ak zdroj napájania konzoly Xbox 360 použijete v inej krajine, môže sa poškodiť a spôsobiť neplatnosť záruky.
 • Zdroj napájania konzoly Xbox 360 obsahuje vnútornú poistku, ktorá pomáha chrániť konzolu pred príliš vysokým napätím a nárazovým prúdom. JZN je však zatavená. Vnútornú poistku preto nemožno vymeniť. Pre zdroj napájania je stanovený konštantný výkon 245 W a maximálny výkon 280 W.

Napájacie káble

JZN je vybavená pevne zapojeným napájacím káblom na priamy prúd (DC), ktorý sa pripája ku konzole, a napájacím káblom na striedavý prúd (AC), ktorý sa zapája do nástennej elektrickej zásuvky.

Napájacie káble DC

 • Napájací kábel DC je pevne zapojený do JZN a pripája sa ku konzole Xbox 360. Na napájacom kábli DC sa môžu nachádzať dve sivé tlačidlá, ktorých stlačením uvoľníte zástrčku z konzoly Xbox 360.
 • Napájací kábel DC má dĺžku 1,1 metra.
 • Ku koncu napájacieho kábla DC je pevne pripojený patentovaný napájací konektor. Tento patentovaný napájací konektor je navrhnutý špeciálne pre zásuvku napájania na konzole Xbox 360.

Napájacie konektory pre pôvodnú konzolu Xbox 360:

picture

1 – 203-wattový konektor
2 – 175-wattový konektor
3 – 150-wattový konektor

Konektor na konci JZN má tvar vyhovujúci iba konzole Xbox 360, s ktorou je JZN kompatibilná. Ak napájací kábel nemožno zasunúť do konzoly Xbox 360, skontrolujte, či JZN vyhovuje konzole.

Napájacie káble AC

Napájací kábel AC má dĺžku 1,8 metra a možno ho odpojiť od jednotky zdroja napájania.

Koniec napájacieho kábla, ktorý sa zasúva do JZN, má dva alebo tri otvory. Počet otvorov zodpovedá počtu hrotov na JZN. JZN s dvoma hrotmi musíte používať iba s káblom, ktorý sa pripája pomocou dvoch otvorov. JZN s troma hrotmi musíte používať iba s káblom, ktorý sa pripája pomocou troch otvorov. Ak použijete iný napájací kábel než kábel navrhnutý pre JZN, môžete poškodiť JZN alebo konzolu Xbox 360.

Zástrčka na konci napájacieho kábla, ktorá sa zapája do elektrickej zásuvky, môže byť rôzneho typu. Typ zástrčky závisí od krajiny alebo oblasti, v ktorej ste kúpili konzolu. Ďalšie informácie o jednotlivých typoch zástrčiek nájdete v nasledujúcej tabuľke.

Krajina alebo oblasť Napätie Poznámky
Kanada 120 V, 60 Hz V Amerike môžete mať zdroj napájania s dvoma hrotmi a napájací kábel s dvoma otvormi alebo zdroj napájania s troma hrotmi a napájací kábel s troma otvormi. Časť napájacieho kábla, ktorá sa zapája do elektrickej zásuvky, je rovnaká pre Kanadu, Kolumbiu, Mexiko a Spojené štáty americké. Táto časť je však odlišná pre Čile.
Čile 220 V, 50 Hz
Kolumbia 120 V, 60 Hz
Mexiko 127 V, 60 Hz
Spojené štáty americké 120 V, 60 Hz
Európa (Rakúsko, Belgicko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Holandsko, Portugalsko, Španielsko) 230 V, 50 Hz V Európe a Južnej Afrike môžete mať JZN s dvoma hrotmi a napájací kábel s dvoma otvormi alebo JZN s troma hrotmi a napájací kábel s troma otvormi. Zástrčka na konci napájacieho kábla, ktorá sa zapája do elektrickej zásuvky, môže mať päť rôznych tvarov.
Taliansko
Škandinávia (Švédsko, Fínsko, Nórsko, Dánsko)
Švajčiarsko
Južná Afrika 230 V, 50 Hz, súčasťou je 15-ampérová poistka
Spojené kráľovstvo a Írsko 230 V, 50 Hz, súčasťou je 10-ampérová poistka
Japonsko 100 V, 50 Hz (východ)
100 V, 60 Hz (západ)
V Japonsku je k dispozícii iba jeden model napájacej zástrčky pre konzolu Xbox 360.
Austrália 240 V, 50 Hz V ázijsko-tichomorskej oblasti a Indii môžete mať JZN s dvoma hrotmi a napájací kábel s dvoma otvormi alebo JZN s troma hrotmi a napájací kábel s troma otvormi. Zástrčka na konci napájacieho kábla, ktorá sa zapája do elektrickej zásuvky, môže mať štyri tvary.
Hongkong 220 V, 50 Hz, súčasťou je 10-ampérová poistka
India 230 V, 50 Hz, súčasťou je 15-ampérová poistka
Kórea 220 V, 60 Hz
Nový Zéland 230 V, 50 Hz
Singapur 230 V, 50 Hz, súčasťou je 10-ampérová poistka
Taiwan 110 V, 60 Hz

Umiestnenie, teplota a hluk zdroja napájania

Externý zdroj napájania konzoly Xbox 360 používa vstavaný ventilátor na vyfukovanie vzduchu cez JZN, aby sa zabezpečilo dostatočné chladenie. Keď stlačením tlačidla napájania spustíte konzolu Xbox 360, spustí sa aj ventilátor JZN. Ventilátor JZN zvyčajne vytvára hluk podobný vrčaniu. Keď je konzola Xbox 360 v pohotovostnom režime alebo keď je odpojená od JZN, ventilátor sa nepoužíva. Rýchlosť ventilátora sa zvyšuje alebo znižuje v súvislosti so zmenami teploty JZN. Ak sa rýchlosť ventilátora zmení, intenzita „vrčania“ vytváraného ventilátorom sa zvýši alebo zníži.

Ak chcete zaručiť efektívnu a bezpečnú prevádzku zdroja napájania, dodržiavajte tieto opatrenia:

 • Neblokujte vetracie otvory na zdroji napájania.
 • Neumiestňujte zdroj napájania na posteľ, pohovku ani žiadny iný mäkký povrch, ktorý by mohol blokovať vetracie otvory.
 • Neumiestňujte zdroj napájania do uzavretého priestoru, napríklad do knižnice, regálu alebo skrinky na stereosústavu, pokiaľ nie je dobre vetraný.
 • Neumiestňujte zdroj napájania do blízkosti zdrojov tepla, napríklad radiátora, tepelného regulátora, pece alebo zosilňovača.
 • Na zdroj napájania neukladajte iné elektronické zariadenia.
 • Skontrolujte, či je zdroj napájania umiestnený vodorovne a či leží na štyroch gumených podložkách na podstavci.
picture

Ak zdroj napájania produkuje nadmerný hluk, predlžovací kábel s viacerými zásuvkami alebo prepäťová ochrana môže byť preťažená. Zapojte zdroj napájania priamo do nástennej elektrickej zásuvky a zistite, či problém pretrváva.

Bezpečnosť pri práci s elektrickými súčasťami zdroja napájania

Pripojenie JZN ku konzole Xbox 360:

 1. Úplne zasuňte napájací kábel DC do konzoly Xbox 360.
 2. Použitím sily zasúvajte napájací kábel AC do JZN, kým zástrčka kábla nebude zasunutá na doraz.
 3. Druhý koniec napájacieho kábla AC zapojte do nástennej elektrickej zásuvky.

Rovnako ako u iných elektrických zariadení môže nedodržanie nasledujúcich upozornení spôsobiť vážne zranenie alebo smrť na následky úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru, prípadne poškodenie systému Xbox 360 video game and entertainment system.

Vyberte vhodný zdroj napájania konzoly Xbox 360:

 • Používajte iba JZN a napájací kábel AC, ktoré boli dodané s konzolou alebo ktoré ste dostali v autorizovanom servisnom stredisku. Ak si nie ste istí, či máte správnu JZN, porovnajte hodnotu výstupu 12 V na JZN s hodnotou výstupu 12 V, ktorá je vytlačená vedľa zásuvky napájania na konzole. Hodnota vytlačená na JZN (16,5 A, 14 A alebo 12,5 A) musí byť rovnaká alebo väčšia ako hodnota vytlačená na konzole. Ak potrebujete náhradnú JZN alebo napájací kábel AC, obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox.
 • Overte, či je v elektrickej zásuvke rovnaké napätie (V) a frekvencia [Hz], ako je uvedené na JZN. Ak si nie ste istí, aký typ napätia používate v domácnosti, opýtajte sa kvalifikovaného elektrikára.
 • Nepoužívajte neštandardné zdroje napájania, napríklad generátory alebo prevodníky, dokonca ani vtedy, keď sa ich napätie a frekvencia zhodujú. Používajte iba sieťové napätie poskytované v štandardnej sieťovej zásuvke.
 • Nepreťažujte sieťovú zásuvku, predlžovací kábel, predlžovací kábel s viacerými zásuvkami ani ostatné elektrické rozvody. Overte, či sú tieto položky schopné preniesť celkové prúdové zaťaženie (v ampéroch [A]) potrebné pre konzolu Xbox 360 (uvedené na JZN) a pre akékoľvek ďalšie zariadenia, ktoré sú zapojené v tom istom obvode.
 • Používajte správne uzemnenú elektrickú zásuvku, do ktorej možno zasunúť uzemňovaciu zástrčku s troma hrotmi. Neodstraňujte uzemňovací hrot. Ak sa zástrčka nezmestí do zásuvky, nechajte zastaralú zásuvku vymeniť elektrikárom.

Prevencia pred poškodením napájacích káblov a JZN:

 • Zabráňte tomu, aby sa po napájacích kábloch chodilo.
 • Chráňte káble pred prudkým stlačením alebo zalomením, najmä v miestach, kde sa pripájajú k sieťovej zásuvke, JZN a konzole.
 • Napájacie káble nevytrhávajte, nezauzľujte, nezalamujte ani s nimi inak hrubo nezaobchádzajte.
 • Napájacie káble nevystavujte zdrojom tepla.
 • Napájacie káble neobtáčajte okolo jednotky zdroja napájania.
 • Napájacie káble udržiavajte mimo dosahu detí a domácich zvierat. Nedovoľte im, aby káble trhali alebo hrýzli.
 • Pri odpájaní napájacích káblov ťahajte za zástrčku. Neťahajte za kábel.
 • Nedovoľte, aby zdroj napájania visel na niektorom z napájacích káblov.
 • Ak sa napájací kábel alebo JZN akýmkoľvek spôsobom poškodí, okamžite ich prestaňte používať, obráťte sa na oddelenie technickej podpory pre konzolu Xbox a požiadajte o výmenu.
 • Konzolu Xbox 360 odpojte zo siete počas búrky, alebo ak ju dlhší čas nepoužívate.

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme vám za odozvu

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontaktujte nás

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Zdroj napájania konzoly Xbox 360, alebo iným problémom?