Riešenie problémov s obrazom konzoly Xbox 360

Riešenia

Pri prehrávaní videí prevzatých zo služby Xbox Live, prenesených z počítača alebo na disku sa môže zobraziť kód stavu, napríklad 69-C00D36C4 alebo 80-C00DF242.

Väčšina chýb pri prehrávaní videí sa vyskytuje pre niektorú z týchto dvoch príčin:

  • Konzola Xbox 360 nepodporuje príslušný formát. Zoznam podporovaných formátov nájdete v článku Podporované oblasti, formáty a disky.
  • Obsah je chránený technológiou DRM (Správa digitálnych prístupových práv). Niekedy je napríklad obsah licencovaný iba na prehrávanie v konkrétnom počítači alebo zariadení. Ak ste obsah, ktorý sa snažíte prehrať, prevzali zo služby Xbox Live, pozrite si článok Nemožno prehrať obsah prevzatý zo služby Xbox Live.

Kódy stavu pri prehrávaní videí v konzole Xbox

Ak príslušný kód stavu nie je uvedený v nasledujúcej tabuľke, skúste ho vyhľadať na stránke Nástroj na vyhľadávanie kódov chýb.

Kód stavu

Príčina chyby

Odporúčaný postup

51-C00DF236

Nie je nainštalovaný požadovaný softvér alebo aktualizácia multimédií.

  1. Prejdite do Obchodu Xbox Games a vyhľadajte položku Optional Media Update (Voliteľná aktualizácia multimediálneho obsahu) alebo použite toto prepojenie:
    Optional Media Update.
  2. Kliknite na tlačidlo Download to Xbox 360 (Prevziať do konzoly Xbox 360).
  3. Po zobrazení výzvy sa prihláste pomocou informácií pre konto Microsoft.
  4. Voliteľná aktualizácia multimediálneho obsahu sa prevezme do konzoly Xbox 360 pri jej nasledujúcom zapnutí.

52-C00D28A0
52-C00D28AC
52-C00D28B0
52-C00DF239

Obsah je chránený.

Tento chránený obsah nemožno prehrať v konzole. Použite prenosné zariadenie, ktoré podporuje prehrávanie tohto chráneného obsahu.

53-C00DF237
53-C00DF238

Ukončilo sa sieťové pripojenie. 

Skontrolujte, či je počítač zapnutý, pripojený k sieti a či je v ňom spustený softvér na zdieľanie médií.

55-C00DF237
55-C00DF238

Vysunul sa disk.

Ak chcete prehrať tento obsah, vložte disk znova.

56-C00DF237
56-C00DF238

Ukončilo sa pripojenie k zariadeniu používajúcemu protokol MTP (Media Transfer Protocol), napríklad k zariadeniu iPod alebo USB.

Opätovne pripojte zariadenie.

57-C00D28A0

Obsah je chránený.

Chránený obsah nemožno preniesť z počítača do konzoly.

62-C00D28A2

62-C00DF239

Vyskytol sa problém s licenciou na tento chránený obsah.

Skontrolujte, či sú licencie v počítači aktuálne.

63-C00D28A0

Chránené videá nemožno prenášať zo zariadení používajúcich protokol MTP (Media Transfer Protocol).

Chránený obsah nemožno preniesť z prenosného zariadenia.

68-C00D28A2

68-C00DF239

Vyskytol sa problém s licenciou na tento chránený obsah.

Skontrolujte, či sú licencie v počítači aktuálne.

69-C00D36C4

69-C00D36B4

Videokodek alebo zvukový kodek sa nepodporuje alebo niektorý z prúdov údajov vo videosúbore je poškodený.   

Tento typ obsahu sa pravdepodobne nepodporuje. Pozrite si článok Podporované oblasti, formáty a disky konzoly Xbox 360.

69-C00D36CB

V súbore MP4 sa nachádza poškodený prúd zvukových údajov AAC (Advanced Audio Codec).

Tento obsah nemožno prehrať.

69-80070057

Videosúbor je poškodený alebo sa príslušný obsah nemusí podporovať.

Príslušné časti možno budete môcť preskočiť pomocou tlačidla na preskakovanie kapitol. Informácie o ovládaní prehrávania nájdete v článku Sledovanie diskov DVD pomocou konzoly.

69-8000FFFF

Pokúsili ste sa obnoviť prehrávanie videa zo záložky v súbore .asf, ktorý je označený ako neprehľadávateľný, alebo sa obsah nemusí podporovať.

Skúste spustiť video od začiatku pomocou tlačidla Prehrať namiesto tlačidla Obnoviť.
Zoznam formátov podporovaných konzolou Xbox 360 nájdete v článku Podporované oblasti, formáty a disky.

69-C00D5214

Prehrávate súbor .asf, ktorý neobsahuje prúd obrazových údajov.    Táto chyba sa môže vyskytnúť napríklad vtedy, keď premenujete súbor .wma na súbor .wmv a pokúsite sa ho prehrať vo videoprehrávači.

Tento obsah sa pravdepodobne nepodporuje.
Pozrite si článok Podporované oblasti, formáty a disky konzoly Xbox 360.

69-<akýkoľvek iný kód stavu>

Tento obsah sa pravdepodobne nepodporuje.

Pozrite si článok Podporované oblasti, formáty a disky konzoly Xbox 360.

70-C00DF233

Používateľ s menovkou hráča, pomocou ktorej sa spustilo preberanie obsahu, už nie je prihlásený v službe Xbox Live.

Ak chcete prevziať video, prihláste sa v službe Xbox Live pomocou profilu, ktorý ste použili na spustenie preberania.

71-C00DF232

V čiastočne prevzatom súbore ste sa dostali na pozíciu preberania, video sa však nenachádza vo fronte preberania na pozadí.

Ak chcete toto video prehrať, opätovne ho prevezmite z histórie prevzatých súborov.

72-C00DF231

V čiastočne prevzatom súbore ste sa dostali na pozíciu preberania, pre sieťové problémy však video nemožno počas preberania prehrať.

Počkajte na dokončenie preberania a skúste video prehrať znova.

80-C00DF242

Kodek videosúboru sa nepodporuje.

Ak chcete zistiť, ktoré videokodeky sa podporujú, pozrite si článok Podporované oblasti, formáty a disky konzoly Xbox 360.

90-803C0002
90-80153903
90-80153904
90-80153908
90-80153A00
90-80153A01
90-80153A02

Nemáte licenciu, ktorá sa vyžaduje na prehratie obsahu.

Vyskúšajte kroky na riešenie problémov uvedené na tejto stránke: Nemožno prehrať obsah prevzatý zo služby Xbox Live.

94-803C0008
94-80153800
94-80153801
94-80153900
94-80153901
94-80153902
94-80153905
94-80153906
94-80153907
94-80153B01
94-80153B02
94-80153B03
94-80153B04
94-80153B05
94-8015000A

Pre tento obsah nie je k dispozícii licencia. Licencia chýba, je poškodená, nepatrí príslušnej menovke hráča alebo jej platnosť uplynula.

Vyskúšajte kroky na riešenie problémov uvedené na tejto stránke: Nemožno prehrať obsah prevzatý zo služby Xbox Live.

94-803C0009

Pre toto požičané video nie je k dispozícii licencia. Licencia na túto položku chýba, je poškodená alebo jej platnosť uplynula.

Ak chcete toto video prehrať, musíte si ho znova vypožičať z obchodu Video Store služby Xbox Live.

95-C00DF234

Platnosť nájomnej licencie uplynula uprostred prehrávania.

Platnosť nájomnej licencie pre toto video uplynula. Ak chcete toto video prehrať, musíte si ho znova vypožičať z obchodu Video Store služby Xbox Live.

96-80150017
96-80153004

Pokúsili ste sa prehrať video, ktoré už nie je dostupné v službe Xbox Live.

Licencia nie je k dispozícii, pretože táto položka už nie je dostupná v službe Xbox Live.

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme vám za odozvu

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontaktujte nás

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Riešenie problémov s obrazom konzoly Xbox 360, alebo iným problémom?