Zdieľať túto stránku

Pri používaní softvéru Zune sa zobrazí chyba C00D11B2

Poznámka: Služba Zune od 15. novembra 2015 nie je k dispozícii. Pri pokuse o streamovanie, prevzatie obsahu alebo aktualizáciu služby sa preto môžu vyskytnúť chyby.

Pri pokuse o prehratie skladby alebo videa pomocou softvéru Zune sa zobrazí táto chyba:

Kód chyby C00D11B2

Môže to znamenať, že sa softvér Zune nemôže pripojiť na internet.

Prístup na internet môže byť nedostupný z rôznych príčin. Mohol sa napríklad vyskytnúť dočasný problém u poskytovateľa internetových služieb. Prístup na internet môže blokovať aj brána Windows Firewall alebo iný softvérový program.

Riešenie

Pripojenie na internet otestujte otvorením prehľadávača a návštevou webovej lokality. Ak nemôžete získať prístup na internet a zistili ste, že poskytovateľ internetových služieb nemá žiadne problémy, vyskúšajte tieto kroky na riešenie problému:

 • Na stránke Stav služby zistite, či je služba Zune dostupná a spustená.
 • Skontrolujte, či sú všetky hardvérové zariadenia pripojené a zapnuté.
 • Skontrolujte, či funguje smerovač alebo modem a či svietia všetky indikátory.
 • Vykonajte čisté spustenie, aby ste mohli v počítači identifikovať a zakázať brány firewall tretích strán. Postupujte podľa týchto krokov:
  1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart), na položku Run (Spustiť), zadajte text msconfig a kliknite na tlačidlo OK. Môže sa zobraziť výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie.
   Iba pre používateľov systému Windows 8: Na domovskej obrazovke najprv napíšte text Run (Spustiť).
  2. V okne konfigurácie systému kliknite na kartu General (Všeobecné) a potom na položku Selective startup (Selektívne spustenie).
   • Iba pre používateľov systému Windows XP: Vymažte položky Process SYSTEM.INI file (Spracovať súbor System.ini), Process WIN.INI file (Spracovať súbor WIN.INI) a položky ponuky Load startup (Pri spustení).
  3. Kliknite na kartu Services (Služby) a kliknutím začiarknite políčko Hide all Microsoft services (Skryť všetky služby spoločnosti Microsoft) v ľavom dolnom rohu.
  4. Ak ešte nie je vybratá položka Disable all (Vypnúť všetky), kliknite na ňu a potom na tlačidlo OK.
  5. Kliknutím na tlačidlo Restart (Reštartovať) reštartujte počítač. Po reštartovaní počítača otvorte softvér Zune. Ak sa problémy naďalej vyskytujú a nainštalovali ste bránu firewall tretej strany, obráťte sa na výrobcu a zistite, ako ju nakonfigurovať tak, aby fungovala so softvérom Zune.
 • Pridajte softvér Zune do zoznamu výnimiek brány Windows Firewall.
  Brána Windows Firewall je predvolene zapnutá. To znamená, že väčšine programov bude zablokovaný prístup k počítaču prostredníctvom internetu, pokiaľ ich nepridáte do zoznamu výnimiek. Tu je postup.

V systéme Windows 7:

  1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart), na položku Control Panel (Ovládací panel) a potom na položku Windows Firewall.
   Iba pre používateľov systému Windows 8: Na domovskej obrazovke najprv napíšte text Control Panel (Ovládací panel).
  2. Kliknite na položku Allow a program or feature through Windows Firewall (Povoliť program alebo funkciu v bráne Windows Firewall).
  3. Kliknite na položku Change settings (Zmeniť nastavenie) a v dolnej časti okna kliknite na položku Allow another program (Povoliť iný program).
  4. V dialógovom okne Add a program (Pridanie programu) vyberte položku Zune a kliknite na tlačidlo Add (Pridať).
  5. Posuňte sa nadol, začiarknite políčka vedľa programov Zune a kliknutím na tlačidlo OK dokončite operáciu.

V systémoch Windows XP a Windows Vista:

  1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart), na položku Run (Spustiť), zadajte text firewall.cpl a kliknite na tlačidlo OK.
   Iba pre používateľov systému Windows Vista: Kliknite na položku Allow a program or feature through Windows Firewall (Povoliť program v bráne Windows Firewall). Môže sa zobraziť výzva na zadanie hesla správcu alebo potvrdenie.
  2. Na karte Exceptions (Výnimky) kliknite na položku Add Program (Pridať program).
  3. Kliknite na tlačidlo Browse (Prehľadávať), vyhľadajte a vyberte súbor Zune.exe a kliknite na tlačidlo Open (Otvoriť).
  4. Kliknutím na tlačidlo OK dokončite operáciu.
 • Ak sa problémy naďalej vyskytujú, obráťte sa na poskytovateľa internetových služieb.

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri používaní softvéru Zune sa zobrazí chyba C00D11B2, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku