Chybové hlásenia a kódy služby Games for Windows – LIVE

Prehľad

Získajte informácie o tom, ako postupovať pri problémoch s prihlásením a pri zobrazení chybového hlásenia alebo kódu chyby v službe Games for Windows – LIVE.

Problémy s prihlásením

Prihlásenie

Prejdite na lokalitu live.com a skontrolujte, či sa môžete prihlásiť pomocou svojho konta Microsoft (predtým označovaného ako Windows Live ID). Ak sa nemôžete prihlásiť, pozrite si časť Riešenie problémov s prihlásením v službe Xbox Live.

Ak v službe Games for Windows – LIVE ešte nemáte profil, pozrite si článok Vytvorenie konta Games for Windows – LIVE. Po vytvorení profilu v službe Games for Windows – LIVE budete mať všetko (napríklad menovku hráča alebo kód ku hre), čo potrebujete, aby ste mohli v službe Games for Windows – LIVE začať hrať hry.

Kontrola stavu služby Xbox Live

Skontrolujte stav služby Xbox Live, aby ste zistili, či je dostupná a spustená.

Je služba Games for Windows – LIVE dostupná vo vašej oblasti?

Podľa stránky Krajiny a oblasti služby Xbox Live skontrolujte, či je služba Games for Windows – LIVE podporovaná vo vašej oblasti.

Máte problémy s konkrétnou hrou?

Ak máte problémy s konkrétnou hrou v službe Games for Windows – LIVE, vyskúšajte nasledujúce zdroje informácií:

Otvorte sieťové porty

Upozornenie: Toto alternatívne riešenie môže spôsobiť zníženie ochrany počítača alebo siete pred útokmi zlomyseľných používateľov alebo škodlivého softvéru, napríklad vírusov. Alternatívne riešenie neodporúčame. Príslušné informácie poskytujeme preto, aby ste alternatívne riešenie mohli použiť na základe vlastného uváženia. Toto alternatívne riešenie používajte na vlastné riziko.

Ak máte bránu firewall alebo sieťový hardvér, napríklad smerovač, možno budete musieť zmeniť konfiguráciu, aby počítač komunikoval so službou Xbox Live. Táto zmena konfigurácie sa niekedy označuje ako otvorenie alebo presmerovanie portov.

Ak chcete hrať hry Games for Windows – LIVE, musíte otvoriť tieto porty:

 • port 88 (UDP),
 • port 3074 (UDP a TCP),
 • port 53 (UDP a TCP),
 • port 80 (TCP),
 • port 443 (TCP).

Ďalšie informácie nájdete na stránke Sieťové porty používané hrami Games for Windows – LIVE.

Vymazanie vyrovnávacej pamäte prehľadávača a povolenie súborov cookie

Vymazaním vyrovnávacej pamäte internetu a povolením súborov cookie v prehľadávači môžete vyriešiť problém s prihlasovaním. Podrobnejšie informácie získate kliknutím na prehľadávač v tomto zozname:

Obráťte sa na poskytovateľa internetových služieb

Ak sa v softvéri Games for Windows Marketplace naďalej nemôžete prihlásiť, požiadajte o pomoc poskytovateľa internetových služieb.

Hlásenia o chybách

„Chyba: Služba LIVE vás nemohla prihlásiť, pretože zadané konto Microsoft neexistuje alebo vaše heslo je nesprávne“

Ak sa zobrazí toto chybové hlásenie, zadali ste nesprávne údaje konta Microsoft (predtým označovaného ako Windows Live ID). Konto Microsoft pozostáva z e-mailovej adresy a hesla, ktoré ste poskytli pri registrácii v službe Games for Windows – LIVE.

Ak chcete problém vyriešiť, znova sa prihláste v službe Games for Windows – LIVE pomocou svojho konta Microsoft. Ak konto Microsoft nemáte, pomocou existujúceho profilu Xbox, Xbox Live alebo Zune sa zaregistrujte v službe Games for Windows – LIVE, prípadne vytvorte profil a potom sa zaregistrujte.

Ak máte existujúci profil, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Ak ste vytvorili profil, ale nezaregistrovali ste sa v službe Games for Windows – LIVE, stlačte tlačidlo sprievodcu na ovládači alebo kláves Home na klávesnici počítača.
 2. Prihláste sa pomocou svojho profilu a kliknite na položku Personal Settings (Osobné nastavenia).
 3. Kliknite na položku Join LIVE (Registrovať sa v službe LIVE) a dokončite registráciu.

Ak potrebujete vytvoriť profil, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Stlačte tlačidlo sprievodcu na ovládači alebo kláves Home na klávesnici počítača.
 2. Kliknite na položku Create New Profile (Vytvoriť nový profil) a podľa pokynov vytvorte profil.
 3. V kroku Save Profile (Uloženie profilu) sa kliknutím na položku Join LIVE (Registrovať sa v službe LIVE) zaregistrujte v službe Games for Windows – LIVE.

Po registrácii v službe Games for Windows – LIVE môžete vybrať existujúce konto Microsoft alebo vytvoriť nové konto. (Toto konto Microsoft budete používať na prihlasovanie v službe Games for Windows – LIVE.)

„Chyba: Nemožno sa pripojiť k službe LIVE“

Ak sa zobrazí táto chyba, zvyčajne znamená, že počítač sa pre problém so sieťou nemôže pripojiť k službe Games for Windows – LIVE.

Poznámka: Spolu s týmto alebo podobným chybovým hlásením sa tiež môže zobrazovať kód chyby 0x80050007.

Ak chcete tento problém vyriešiť, postupujte takto:

 1. Skontrolujte stav služby Games for Windows – LIVE.
 2. Vymažte vyrovnávaciu pamäť prehľadávača a povoľte súbory cookie (pozrite si časť Vymazanie vyrovnávacej pamäte prehľadávača a povolenie súborov cookie).

Ak sa pomocou týchto riešení problém neodstránil, otvorením webovej stránky v prehľadávači skontrolujte, či je počítač pripojený na internet. Ak sa môžete pripojiť na internet, pripojeniu k službe Games for Windows – LIVE môže zabraňovať brána firewall.

Ďalšie informácie o bránach firewall a službe Games for Windows – LIVE nájdete v týchto článkoch:

  „Chyba: Členstvo v službe LIVE je neplatné“

  Ak sa zobrazí toto chybové hlásenie, znamená to, že v používanom profile chýbajú správne informácie o používateľovi potrebné na prihlásenie v službe Games for Windows – LIVE.

  Ak chcete tento problém vyriešiť, postupujte podľa týchto krokov:

  1. Ak sa profil automaticky prihlasuje, kliknite na názov karty hráča a potom na položku Disable Auto Sign-In (Vypnúť automatické prihlásenie).
  2. Odhláste sa zo svojho profilu.
  3. Kliknite na položku Sign In (Prihlásiť sa).
  4. Kliknite na položku Sign in with another Account (Prihlásiť sa pomocou iného konta).
  5. Prihláste sa pomocou súčasného konta Microsoft.

  „Chyba: Boli ste odhlásení zo služby LIVE, pretože sa pomocou vášho konta prihlásila iná osoba“

  Ak sa zobrazí toto chybové hlásenie, znamená to, že váš profil sa použil na prihlásenie v službe Games for Windows – LIVE vo viac než jednom počítači alebo konzole naraz. Pomocou profilu sa v službe Games for Windows – LIVE možno naraz prihlásiť iba v jednom počítači alebo konzole.

  Ak ste pripojení k službe Games for Windows – LIVE v jednom počítači a potom sa pomocou rovnakého profilu pokúsite prihlásiť v inom počítači, z profilu v prvom počítači sa automaticky odhlásite.

  „Chyba: Pomocou profilu sa nepodarilo prihlásiť v službe LIVE“

  Ak sa zobrazí toto chybové hlásenie, znamená to, že sa vyskytol problém s kontom Microsoft.

  Riešenie problému:

  1. Otvorením webovej stránky v prehľadávači skontrolujte, či je počítač pripojený na internet.
  2. Overte, či sa môžete prihlásiť pomocou tohto konta Microsoft. Na tento účel navštívte stránku prihlásenia pomocou konta Microsoft.

  „Chyba: Nemožno prevziať aktualizáciu“

  Ak sa zobrazí toto chybové hlásenie, znamená to, že máte v počítači viacero sieťových adaptérov alebo nesprávne nakonfigurovanú bránu firewall.

  Riešenie problému nájdete v článku Ak sa v hre Games for Windows – LIVE pokúsite pripojiť k službe Games for Windows – LIVE, zobrazí sa chybové hlásenie „Nemožno prevziať aktualizáciu“.

  „Chyba: Nemožno sa pripojiť k službe LIVE. Kód chyby prihlásenia je xxxx“

  Toto chybové hlásenie poskytuje konkrétne kódy chýb, ktoré zodpovedajú konkrétnym problémom a riešeniam.

  Pri pokuse o používanie služby Games for Windows – LIVE sa môže zobraziť niektorá z týchto chýb.

  Chyby pripojenia

  • 0x80153003
  • 0x80151001
  • 0x80151003
  • 0x80151004
  • 0x80151102
  • 0x8015190E

  Služba LIVE nie je dostupná. Skúste to znova neskôr. Skontrolujte stav služby Games for Windows – LIVE.
  Ďalšiu pomoc nájdete v týchto článkoch databázy Microsoft Knowledge Base:

  Služba Games for Windows – LIVE nemôže z vybratého sieťového zariadenia získať adresu IP. Skontrolujte, či ste vybrali správne sieťové zariadenie.
  Ďalšiu pomoc nájdete v týchto článkoch databázy Knowledge Base:

  Chyby aplikácie

  Chyby konta

  • 0x80151006
   Vaše konto Microsoft je platné, ale nie je priradené ku kontu služby Games for Windows – LIVE.
   Ak si chcete pomocou konta Microsoft (predtým označovaného ako Windows Live ID) zaregistrovať konto Games for Windows – LIVE, prejdite na lokalitu Xbox Live.
  •  0x80151103
   Služba Windows Live nie je k dispozícii a nemôže overiť vaše konto Microsoft. Skúste to znova neskôr.
  • 0x80151105
  • 0x8015190D
   Vaše konto je zakázané. Nemôžete sa prihlásiť do služby Games for Windows – LIVE.
  • 0x80151106
   Prekročili ste počet aktivácií služby Xbox Live, ktoré sú povolené pre tento kód Product Key.

  Bol tento článok užitočný?

  Áno
  Nie

  Ďakujeme vám za odozvu

  Ďakujeme za vašu odozvu.

  Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
  Získanie pomoci od komunity
  Ambassador chat image
  Konverzácia s veľvyslancom
  Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

  Poskytnutie pripomienok k tejto téme

  255 zostávajúcich znakov.
  V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
  Získanie pomoci od komunity
  Ambassador chat image
  Konverzácia s veľvyslancom
  Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

  Kontaktujte nás

  Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Chybové hlásenia a kódy služby Games for Windows – LIVE, alebo iným problémom?