Pridanie hudby do aplikácie Xbox Music v systéme Windows 8, 8.1 alebo Windows RT

Ako pridať hudbu do aplikácie Music (Hudba)

Windows 8 alebo Windows RT

Pridanie hudby uloženej lokálne do aplikácie Hudba v systéme Windows 8 alebo Windows RT:

 1. Na domovskej obrazovke ťuknite alebo kliknite na dlaždicu Desktop (Pracovná plocha). Tým otvoríte klasické zobrazenie pracovnej plochy.
 2. Ťuknite alebo kliknite na položku File Explorer (Prieskumník) (ikona hnedastého priečinka vedľa ikony programu Internet Explorer).
 3. V časti Libraries (Knižnice) ťuknite alebo kliknite na položku Music (Hudba).
 4. Ťuknite alebo kliknite na položku Manage (Spravovať) na páse s nástrojmi.
 5. Ťuknite alebo kliknite na položku Manage Library (Spravovať knižnicu).
 6. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo Add (Pridať).
 7. Ťuknite alebo kliknite na priečinok, v ktorom je uložená hudba, a potom na položku Include folder (Zahrnúť priečinok).
 8. Ťuknite alebo kliknite na tlačidlo OK, počkajte na použitie zmien a potom znova spustite aplikáciu Hudba, aby sa zobrazili nové súbory.

Windows 8.1

Pridanie hudby uloženej lokálne do aplikácie Hudba v systéme Windows 8.1:

 1. Spustite aplikáciu Music (Hudba).
 2. Presunutím kurzora do pravého horného alebo dolného rohu obrazovky, prípadne posunutím prsta od pravého okraja obrazovky zobrazte panel kľúčových tlačidiel.
 3. Kliknite alebo ťuknite na položku Settings (Nastavenia), Preferences (Predvoľby) a potom na Choose where we look for music on this PC (Vybrať, kde hľadáme v tomto počítači hudbu).
 4. Na zobrazenie lokálnych priečinkov ťuknite alebo kliknite na tlačidlo +. Vyberte priečinok a následným výberom položky Add this folder to music (Pridať priečinok k hudbe) ho pridajte. Tento postup opakujte, až kým nepridáte všetky priečinky, ktoré obsahujú vašu hudbu.
 5. Po pridaní všetkých priečinkov s hudbou ťuknite alebo kliknite na položku Done (Hotovo).

Ak chcete v systéme Windows 8.1 odstrániť priečinok s hudbou, ťuknite alebo kliknite na tlačidlo X v pravom hornom rohu dlaždice priečinka. Akciu potvrďte ťuknutím alebo kliknutím na položku Remove Folder (Odstrániť priečinok).
Poznámka: Nemôžete odstrániť posledný priečinok. Kolekcia potrebuje minimálne jeden priečinok, aby fungovala.

Ak hudbu uchovávate externe (napríklad na disku USB flash alebo na externom pevnom disku): Obsah môžete skopírovať alebo presunúť do ľubovoľného priečinka uvedeného v okne Music Library Locations (Umiestnenia knižníc hudby) a aplikácia Hudba ho rozpozná. V systéme Windows 8.1 môžete pridať hudbu z disku USB flash alebo z externého pevného disku priamo do knižnice.

Ak hudbu uchovávate v sieti alebo na jednotke NAS (server na prístup do siete): Aplikácia Hudba momentálne podporuje iba obsah uložený v zdieľaných miestach v sieti, ktoré hosťujú operačné systémy Windows. Musia byť nainštalované funkcie Windows Search a Používanie pracovnej plochy a pre zdieľané miesto musí byť povolené indexovanie. Po nainštalovaní a povolení týchto funkcií pravdepodobne budete musieť znova zostaviť index, aby funkcia zdieľaných miest v sieti správne fungovala s aplikáciou Hudba.

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme vám za odozvu

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontaktujte nás

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pridanie hudby do aplikácie Xbox Music v systéme Windows 8, 8.1 alebo Windows RT, alebo iným problémom?