Používanie univerzálneho ovládača pre Xbox 360 a Windows

Témy

Pripojenie káblového alebo bezdrôtového univerzálneho ovládača pre Xbox 360 a Windows

 
 

Konfigurácia nastavení univerzálneho ovládača pre Xbox 360 a Windows

 
 

Odstránenie problémov s univerzálnym ovládačom pre Xbox 360 a Windows

 

Kontaktujte nás

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Používanie univerzálneho ovládača pre Xbox 360 a Windows, alebo iným problémom?