Zdieľať túto stránku

Riešenie problémov s bezdrôtovým adaptérom Xbox pre Windows

Na tejto stránke

Adaptér sa automaticky nenainštaloval

Keďže ovládače pre bezdrôtový adaptér Xbox pre Windows sú zabudované v operačnom systéme Windows 10, adaptér by sa mal nainštalovať automaticky. Ak sa tak nestane, vyskúšajte tieto riešenia:

 • Skontrolujte, či je zariadenie so systémom Windows 10 pripojené na internet.
 • Presvedčte sa, že zariadenie so systémom Windows 10 je aktualizované. V zariadení prejdite do služby Windows Update a vyhľadajte dostupné aktualizácie.
 • Reštartujte zariadenie a skúste to znova.
 • Skontrolujte, či porty USB nie sú v Správcovi zariadení zakázané.
 • Vyskúšajte iný port USB 2.0 alebo 3.0.
 • Skúste ovládače preinštalovať pre prípad, že sa nainštalovali len čiastočne. Nato musíte ovládače odinštalovať. Na dokončenie tohto procesu postupujte podľa týchto krokov:
 1. Prejdite do časti Správca zariadení.
 2. V sekcii Sieťové adaptéry vyhľadajte položku Bezdrôtový adaptér Xbox pre Windows.
Okná správcu zariadení systému Windows s rozbalenou kategóriou Sieťové adaptéry a vybranou položkou Bezdrôtový adaptér konzoly Xbox pre Windows
 1. Kliknutím na položku Bezdrôtový adaptér Xbox pre Windows sa otvorí okno Vlastnosti.
 2. Kliknite na kartu Ovládač.
Karta Ovládač sekcie vlastností bezdrôtového adaptéra Xbox pre Windows so zvýraznenou možnosťou Podrobnosti ovládača
 1. Na karte Ovládač kliknite na tlačidlo Odinštalovať.
 2. V okne s potvrdením začiarknite položku Odstrániť softvér ovládača pre toto zariadenie.
Okno s potvrdením „Odstrániť softvér ovládača pre toto zariadenie” so zvýrazneným tlačidlom OK
 1. Odpojte bezdrôtový adaptér Xbox pre Windows a reštartujte zariadenie so systémom Windows 10. Po opätovnom spustení zariadenia zapojte adaptér.
 2. Ak sa bezdrôtový adaptér Xbox pre Windows nenainštaluje ani teraz, ešte raz dôkladne vykonajte všetky kroky uvedené vyššie. Ak to nebude fungovať, adaptér treba vymeniť. Prečítajte si článok Ako získať servis pre bezdrôtový adaptér Xbox pre Windows.

Adaptér fungoval, no teraz nereaguje

Ak sa adaptér nainštaloval a fungoval, no po prebudení počítača nereagoval, pravdepodobným dôvodom je, že ovládač USB nemá v predvolenom nastavení zapnutú funkciu Prebudiť pri bezdrôtovom pripojení. Túto funkciu možno zvyčajne spravovať pomocou ovládača k ovládaču USB.

Tento problém možno vyriešiť pomocou dvoch riešení:

 1. Keď bude zariadenie so systémom Windows 10 spustené, odpojte zariadenie a potom ho znova zapojte.
 2. Ak tento postup nefunguje, upravte vlastnosti a povoľte funkciu Prebudiť pri bezdrôtovom pripojení. V okne Vlastnosti v časti Bezdrôtový adaptér Xbox pre Windows vyberte položku Povoliť zariadeniu prebudiť počítač. Postupujte podľa týchto krokov:
 1. Prejdite do časti Správca zariadení.
 2. V sekcii Sieťové adaptéry vyberte položku Bezdrôtový adaptér pre Windows.
Okná správcu zariadení systému Windows s rozbalenou kategóriou Sieťové adaptéry a vybranou položkou Bezdrôtový adaptér konzoly Xbox pre Windows
 1. Kliknutím na položku Bezdrôtový adaptér Xbox pre Windows sa otvorí okno Vlastnosti.
 2. Kliknite na kartu Správa napájania.
 3. Vyberte položku Povoliť tomuto zariadeniu prebudiť počítač a potom vyberte položku OK.
Karta Správa napájania vlastností bezdrôtového adaptéra Xbox pre Windows s vybranou možnosťou „Povoliť prebudenie počítača týmto zariadením” a zvýrazneným tlačidlom OK.

Ovládač sa nepripojí k adaptéru

Ak postup podľa pokynov na pripojenie nefunguje, vyskúšajte tieto riešenia:

 • Presvedčte sa, že ste v dosahu (najviac 6 metrov) adaptéra a že sa medzi ním a ovládačom nenachádzajú žiadne prekážky.
 • Ak máte ovládač pre Xbox, skúste znova pripojiť ovládač ku konzole. Stlačte tlačidlo pripojenia na konzole a potom tlačidlo pripojenia na ovládači. Indikátory LED budú blikať a po úspešnom pripojení zostanú svietiť. Ak sa ovládač pripojí, problém bude s bezdrôtovým adaptérom pre Windows. Ak sa ovládač nepripojí ku konzole, prečítajte si článok Inštalácia bezdrôtového adaptéra Xbox pre Windows.
 • Odpojte adaptér, reštartujte zariadenie a adaptér znova zapojte (ak je to možné, do iného portu). Potom to skúste znova.

Problémy so zvukom slúchadiel prostredníctvom ovládača

Ak sa vyskytujú problémy so zvukom ovládača spárovaného s bezdrôtovým adaptérom Xbox pre Windows, skúste tieto riešenia:
 • Presvedčte sa, že ste v dosahu (najviac 6 metrov) adaptéra a že sa medzi ním a ovládačom nenachádzajú žiadne prekážky.
 • Skontrolujte, či je ovládač aktualizovaný:
  • V konzole Xbox One: Prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) a potom do časti Accessories (Príslušenstvo). Vyberte svoj ovládač a skontrolujte, či je k dispozícii aktualizácia. Ak áno, nainštalujte ju. Ďalšie informácie nájdete v článku Aktualizácia ovládača pre Xbox One.
  • V zariadení so systémom Windows 10: (K dispozícii od 12. novembra 2015.) Prevezmite aplikáciu Príslušenstvo pre Xbox z Windows Obchodu.  Ide o oddelenú aplikáciu od aplikácie Xbox. Aplikácia umožní aktualizáciu ovládača.

   Poznámky
   • Táto aplikácia je k dispozícii iba v systéme Windows 10.
   • Aplikácia bola k dispozícii aj pred 12. novembrom, ale funkcia aktualizácie ovládačov je k dispozícii od 12. novembra.
  • Presvedčte sa, že nedochádza k žiadnemu rušeniu bezdrôtového pripojenia. Rušenie môže oslabiť signál bezdrôtového pripojenia, čo ovplyvní zvukový výkon.

Ovládač sa od adaptéra často odpája

Ak sa ovládač často odpája od bezdrôtového adaptéra Xbox pre Windows, dôvodom sú obyčajne problémy prostredia, ako napríklad prekážky (medzi ovládačom a adaptérom) alebo silné rušenie (napríklad z kovových predmetov). Na zlepšenie pripojenia medzi ovládačom a adaptérom skúste tieto odporúčania:

 • Presvedčte sa, že ste v optimálnom dosahu adaptéra (najviac 6 metrov).
 • Na zmenšenie vzdialenosti medzi adaptérom a ovládačom použite predlžovacie zariadenie USB.
 • Presvedčte sa, že medzi adaptérom a ovládačom je dobrá priama viditeľnosť. V prípade potreby použite predlžovacie zariadenie USB. Aby mohli tieto dve zariadenia spolu úspešne komunikovať, potrebujú prostredie bez prekážok.
 • Presuňte adaptér preč od kovových predmetov a neumiestňujte ho na kovový povrch.

Iné problémy s ovládačom

Ak ste svoj problém s ovládačom nenašli medzi problémami vyššie, prečítajte si článok Bezdrôtový ovládač pre Xbox One nefunguje správne.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Riešenie problémov s bezdrôtovým adaptérom Xbox pre Windows, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku