Zdieľať túto stránku

Ako získať servis pre bezdrôtový adaptér Xbox pre Windows

Výmena bezdrôtového adaptéra Xbox pre Windows

Ak ste skúsili všetky kroky na riešenie problémov uvedené v článku Riešenie problémov s bezdrôtovým adaptérom Xbox pre Windows a naďalej sa vyskytujú problémy s adaptérom, navštívte servisné stredisko Xbox online a požiadajte o výmenu.

Poznámka: Na registráciu konzoly a žiadosť o výmenu budete potrebovať sériové číslo konzoly. Ak nemáte sériové číslo konzoly, obráťte sa na nás a požiadajte o náhradné zariadenie.

Výmena ovládača dodaného spolu s adaptérom

Odporúčame vám, aby ste skôr, než požiadate o výmenu, navštívili všetky stránky s riešeniami problémov s ovládačom: Mnohé problémy sa dajú totiž odstrániť jednoduchými krokmi na riešenie problémov, ako napríklad aktualizáciou firmvéru ovládača. Zoznam dostupných tém týkajúcich sa riešenia problémov nájdete v článku Príslušenstvo: ovládače.

Ak ste skúsili každé riešenie problémov na opravu ovládača a naďalej sa s ním vyskytujú problémy, navštívte servisné stredisko Xbox online a požiadajte o výmenu.

Poznámka: Na registráciu konzoly a žiadosť o výmenu budete potrebovať sériové číslo konzoly. Ak nemáte sériové číslo konzoly, obráťte sa na nás a požiadajte o náhradné zariadenie.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Ako získať servis pre bezdrôtový adaptér Xbox pre Windows, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku