Zdieľať túto stránku

Nastavenie uhla senzora Kinect

Nastavte uhol senzora Kinect čo najlepšie, aby sa zachytil celý využiteľný herný priestor. Ak je uhol nastavený, nemusíte ho znova nastavovať, pokým nepohnete senzorom alebo nezmeníte herný priestor.

Kroky na tejto stránke týkajúce sa nastavenia uhla senzora sú súčasťou úvodného postupu nastavenia senzora Kinect. Ak chcete, môžete znova spustiť inštaláciu Kinectu (zahŕňa aj dodatočné kroky, ako napríklad kalibrovanie mikrofónu). Postupujte takto:

 1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
 2. Vyberte položku Nastavenia.
 3. Vyberte položku Všetky nastavenia.
 4. Vyberte položku Kinect & zariadenia.
 5. Vyberte položku Kinect.

  Poznámka: Skontrolujte, či je začiarknuté nastavenie Kinect on (Zapnúť senzor Kinect).

 6. V časti Troubleshooting (Riešenie problémov) vyberte položku I moved my Kinect sensor or I'm having trouble with Kinect (Senzor Kinect bol premiestnený alebo mám problémy so senzorom Kinect).
 1. Na obrazovke „Where’s your floor?” (Kde je podlaha?) nakloňte senzor Kinect, pričom uchopte zadnú časť základne senzora a nakloňte hornú časť senzora Kinect. Keď to urobíte, vyberte možnosť I see the floor (Vidím podlahu).

Poznámky:

 • Ak senzor Kinect vidí dostatočnú plochu podlahy, prejde na test zvuku. V opačnom prípade sa zobrazí výzva na opätovné naklonenie senzora. Pokračujte výberom možnosti Check again (Znovu skontrolovať).
 • Nedotýkajte sa prednej časti senzora.
 • Na rozdiel od senzora Kinect pre konzolu Xbox 360, ktorý môže byť nastavený automaticky, musíte senzor Kinect pre konzolu Xbox One nastaviť manuálne.
 • Ak chcete skontrolovať, či je senzor umiestnený na tom najlepšom mieste, prečítajte si článok Umiestnenie senzora Kinect pre konzolu Xbox One.
Poznámka: Ak chcete tento proces reštartovať, zrušte označenie Kinect on (Zapnúť senzor Kinect) a vráťte sa ku kroku 1. Potom nezabudnite znovu začiarknuť možnosť Kinect on (Zapnúť senzor Kinect).

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Nastavenie uhla senzora Kinect, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku