Zdieľať túto stránku

Pripojenie bezdrôtového ovládača pre Xbox One ku konzole

Pripojenie bezdrôtového ovládača ku konzole Xbox One je jednoduché. Trvá len niekoľko minút.

Video: Pripojenie bezdrôtového ovládača ku konzole Xbox One S alebo Xbox One

Pozrite si video Pripojenie bezdrôtového ovládača ku konzole Xbox One S alebo Xbox One. Poznámka: Video je dostupné iba v angličtine.

Na tejto stránke

Pripojenie ovládača pomocou tlačidla pripojenia na konzole

  1. Zapnite konzolu Xbox One.
  2. Vložte batérie veľkosti AA (alebo nabíjateľné batérie z nabíjacej hernej súpravy pre Xbox One) do ovládača. Pozrite si článok Použitie batérií veľkosti AA v bezdrôtovom ovládači pre Xbox One.
  3. Stlačte a podržte tlačidlo Xbox , kým sa ovládač nezapne. (Tlačidlo Xbox je väčšie okrúhle tlačidlo umiestnené v strede hornej časti ovládača.) Tlačidlo Xbox   blikaním označuje, že ovládač ešte nie je pripojený ku konzole. Ak tlačidlo Xbox  svieti neprerušovane, ovládač je už pripojený.

    Poznámka: Ak sa ovládač nezapne, skontrolujte batérie. Ak používate nabíjateľné batérie, presvedčte sa, že sú nabité.

  4. Stlačte a uvoľnite tlačidlo pripojenia na konzole.
    • Na konzole Xbox One S tlačidlo pripojenia predstavuje malé okrúhle tlačidlo umiestnené na prednej časti konzoly pod tlačidlom napájania.
  • Na predchádzajúcej konzole Xbox One tlačidlo pripojenia predstavuje malé okrúhle tlačidlo umiestnené na bočnej strane konzoly v blízkosti diskového zásobníka.
  1. Do 20 sekúnd stlačte a podržte čierne tlačidlo pripojenia na zadnej strane ovládača, kým tlačidlo Xbox niekoľkokrát rýchlo nezabliká, čím oznamuje hľadanie konzoly. Po pripojení začne neprerušovane svietiť. (Tlačidlo pripojenia je malé okrúhle tlačidlo umiestnené v hornej časti ovládača, keď ho držíte v rukách.)

Váš ovládač je teraz pripojený ku konzole. Tento postup zopakujte pre všetky ovládače, ktoré chcete pridať.

Poznámky:

Pripojenie ovládača pomocou kábla USB – micro-USB

Ak máte kábel micro-USB alebo nabíjaciu hernú súpravu pre Xbox One, ovládač môžete pripojiť ku konzole pripojením kábla micro-USB k ovládaču a ku konzole. To umožní ovládaču správať sa ako káblový ovládač aj bez vloženej batérie. Podrobné informácie nájdete v článku Pripojenie nabíjacieho kábla s cieľom používať bezdrôtový ovládač pre Xbox One bez batérií.

Poznámky:

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pripojenie bezdrôtového ovládača pre Xbox One ku konzole, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku