Zdieľať túto stránku

Senzor Kinect konzoly Xbox One vyberá neživý predmet namiesto hráča

Keď senzor Kinect konzoly Xbox One vykonáva prvotné skenovanie, môže interpretovať nábytok, lampu alebo iný výrazný predmet v zornom poli ako hráča. V okne s ukážkou sa namiesto osoby s menovkou hráča zobrazí predmet s menovkou hráča.

Riešenie

Ak senzor Kinect vyberie neživý predmet namiesto hráča, odstráňte predmet zo zorného poľa senzora (ak je to možné) alebo znova nakalibrujte senzor Kinect.

Opätovná kalibrácia senzora:

  1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
  2. Posuňte sa nadol na položku Nastavenia a vyberte položku Všetky nastavenia.
  3. V ponukeKinect & Devices (Senzor Kinect a zariadenia) vyberte možnosť Kinect.
  4. Vyberte položku I moved my Kinect sensor (Senzor Kinect bol premiestnený) alebo I’m having trouble with Kinect (Mám problémy so senzorom Kinect).
  5. Dokončite kroky nastavenia senzora Kinect.

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Senzor Kinect konzoly Xbox One vyberá neživý predmet namiesto hráča, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku