Zdieľať túto stránku

Nastavenie stereofónnych slúchadiel pre konzolu Xbox One a riešenie problémov

Adaptér stereofónnych slúchadiel pre konzolu Xbox One poskytuje kvalitný zážitok, čo sa týka zvuku a rozhovoru, a umožňuje ovládať zvuk bez zloženia rúk z ovládača.

Balík s adaptérom stereofónnych slúchadiel pre konzolu Xbox One obsahuje:

 • stereofónne slúchadlá pre konzolu Xbox One,
 • adaptér stereofónnych slúchadiel pre konzolu Xbox One,
 • kábel USB na aktualizáciu ovládača,
 • stručnú príručku a príručku.
Nákres stereofónnych slúchadiel pre konzolu Xbox One

Poznámka: Ovládače pripojené k počítaču prostredníctvom Bluetooth nepodporujú slúchadlá Xbox. Ak máte ovládač pripojený k počítaču cez Bluetooth, slúchadlá pripojte priamo do počítača. Podporované scenáre nájdete nižšie.

Počet ovládačov Xbox, ktoré môžu byť pripojené súčasne

Platforma

Prostredníctvom bezdrôtového pripojenia Xbox a USB

Prostredníctvom Bluetooth

Konzola Xbox One

Iba bezdrôtový ovládač pre Xbox – 8

Bezdrôtový ovládač pre Xbox a náhlavná súprava na chatovanie pre Xbox – 4

Bezdrôtový ovládač pre Xbox a stereofónne slúchadlá pre Xbox – 2

Nepodporované

Windows 10

Iba bezdrôtový ovládač pre Xbox – 8

Bezdrôtový ovládač pre Xbox a náhlavná súprava na chatovanie pre Xbox – 4

Bezdrôtový ovládač pre Xbox a stereofónne slúchadlá pre Xbox – 2


Poznámka: Bezdrôtové pripojenie vyžaduje bezdrôtový adaptér Xbox pre Windows.

Iba bezdrôtový ovládač pre Xbox – 1


Poznámka: Vyžaduje systém Windows 10 Anniversary Edition a bezdrôtový ovládač pre Xbox s funkciou Bluetooth.

Windows 8.1

Iba bezdrôtový ovládač pre Xbox – 4

(zvuk prostredníctvom ovládača nie je podporovaný)


Poznámka: Bezdrôtové pripojenie vyžaduje bezdrôtový adaptér Xbox pre Windows.

Nepodporované

Windows 7

Iba bezdrôtový ovládač pre Xbox – 4

(zvuk prostredníctvom ovládača nie je podporovaný)


Poznámka: Bezdrôtové pripojenie vyžaduje bezdrôtový adaptér Xbox pre Windows.

Nepodporované

Na tejto stránke

Nastavenie stereofónnych slúchadiel pre konzolu Xbox One

Podľa týchto krokov pripravte svoje stereofónne slúchadlá pre konzolu Xbox One na použitie s konzolou:

Poznámka: Ak chcete stereofónne slúchadlá pre konzolu Xbox One používať s iným zariadením (napríklad zariadením Windows Phone), stačí pripojiť 3,5-milimetrový kábel slúchadiel k zariadeniu, ktoré má 3,5-milimetrový zvukový konektor.

 1. Podľa krokov v článku Aktualizácia ovládača pre konzolu Xbox One na použitie s adaptérom stereofónnych slúchadiel skontrolujte, či je ovládač pripravený na použitie s adaptérom stereofónnych slúchadiel.
 2. Ak chcete nainštalovať stereofónne slúchadlá pre konzolu Xbox One, najprv zapojte adaptér stereofónnych slúchadiel do obdĺžnikového rozširujúceho portu v spodnej časti ovládača. Potom vložte 3,5-milimetrový zvukový konektor pripojený k stereofónnym slúchadlám do spodnej časti adaptéra slúchadiel.
Nákres znázorňuje pripojenia medzi stereofónnymi slúchadlami pre Xbox One, adaptérom slúchadiel a ovládačom.
 1. Upravte nastavenie stereofónnych slúchadiel. Veľkosť môžete upraviť posunutím strán slúchadiel doľava alebo doprava. Každá strana sa dá posunúť o 3,81 cm, čo by malo vyhovovať väčšine veľkostí hláv. Slúchadlá neupravujte na väčšiu veľkosť, pretože sa môžu zlomiť.
Nákres znázorňuje dve sekcie nastavení stereofónnych slúchadiel Xbox, ktoré sa nachádzajú v blízkosti hornej časti bočníc.
 1. Nastavte polohu mikrofónu na rozhovor. Koncovku mikrofónu na ramene časti patriacej na ľavé ucho jemne ťahajte nahor alebo nadol, kým mikrofón nebudete mať pred ústami. Mikrofón môžete posunúť aj dopredu alebo dozadu, aby ste nastavili optimálnu vzdialenosť od úst.
Nákres znázorňuje nastavenie vzdialenosť ramienka mikrofónu od úst.
Nákres znázorňuje nastavenie ramienka mikrofónu od úst v zvislom smere.

Používanie stereofónnych slúchadiel pre konzolu Xbox One

Táto časť opisuje, ako používať tlačidlá na stereofónnom adaptéri pre slúchadlá Xbox One na ovládanie stereofónnych slúchadiel.
Tlačidlá adaptéra stereofónnych slúchadiel pre konzolu Xbox One
Obrázok znázorňuje vyváženie zvuku hry/rozhovoru, funkciu stlmenia alebo ovládania hlasitosti v spodnej časti adaptéra stereofónnych slúchadiel pre Xbox One.

Vyvážanie hlasitosti hry/rozhovoru: Dve tlačidlá na ľavej strane adaptéra stereofónnych slúchadiel slúžia na kombináciu zvuku hry a zvuku rozhovoru. Predvolene je nastavená kombinácia 50/50, môžete ju však upraviť v pomere od 100/0 do 0/100. Ak chcete napríklad vyššiu hlasitosť v hre ako počas rozhovoru, podržte horné tlačidlo s ikonou ovládača, kým nedosiahnete požadovanú úroveň. Po dosiahnutí hranice 100 % zaznie tón. Ak chcete zvýšiť hlasitosť počas rozhovoru, podržte tlačidlo s ikonou osoby na ľavej strane adaptéra stereofónnych slúchadiel.

Poznámky:

 • Zvuk hry môže vychádzať aj z televízora. Ak nechcete počuť zvuk z televízora, jednoducho vypnite hlasitosť na televízore. (Po vložení slúchadiel do adaptéra na ovládači sa zvuk z televízora automaticky nestlmí ani neupraví.)
 • Ak k bezdrôtovému ovládaču pre Xbox One pripojíte kompatibilné slúchadlá, zvuk rozhovoru prostredníctvom senzora Kinect sa automaticky stlmí.

Stlmenie: Toto (stredné) tlačidlo stlmí zvuk rozhovoru, aby vás ostatní používatelia nepočuli. Nestlmí však zvuk hry, hudby ani aplikácie. Tlačidlo má oranžovú diódu LED, ktorá signalizuje stlmenie. Rozsvieti sa len pri pripojení slúchadiel k adaptéru.

Hlasitosť: Tlačidlá na zvýšenie a zníženie hlasitosti (na pravej strane) ovládajú všetok zvuk prichádzajúci do slúchadiel vrátane zvuku hry a rozhovoru. Ak hlasitosť zvuku hry a rozhovoru nechcete zvýšiť rovnako, upravte úroveň v hre a počas rozhovoru.

Problémy a otázky týkajúce sa adaptéra stereofónnych slúchadiel pre konzolu Xbox One

Ak máte otázky alebo ak sa pri používaní adaptéra stereofónnych slúchadiel pre konzolu Xbox One vyskytol problém, pozrite si nasledujúce témy.

Stereofónne slúchadlá nefungujú

Ak adaptér stereofónnych slúchadiel pre konzolu Xbox One nefunguje správne, skontrolujte nasledujúce možnosti:

 • Aktualizovali ste softvér ovládača, aby podporoval adaptér stereofónnych slúchadiel?
 • Skontrolujte, či sú v ovládači nové batérie. Ak sú batérie slabé, niektoré funkcie ovládača, napríklad zvuk a vibrácie, sa vypnú, aby sa predĺžila výdrž batérií.
 • Skontrolujte, či je adaptér slúchadiel správne zapojený do ovládača a 3,5-milimetrový kábel stereofónnych slúchadiel je správne zapojený do adaptéra slúchadiel. Správnosť zapojenia overíte, keď sa po stlačení tlačidla stlmenia rozsvieti dióda LED.
 • Stereofónne slúchadlá pre konzolu Xbox One vyskúšajte s iným zariadením (napríklad s prenosným počítačom), aby ste zistili, či slúchadlá fungujú. Ak nefungujú, slúchadlá treba vymeniť. Náhradné zariadenie si môžete objednať v servisnom stredisku Xbox online.
 • Ak je to možné, stereofónne slúchadlá a adaptér stereofónnych slúchadiel vyskúšajte s iným ovládačom. Ak slúchadlá fungujú s druhým ovládačom, skúste znova aktualizovať prvý ovládač. Ak sa tým problém nevyrieši, ovládač treba vymeniť. Náhradné zariadenie si môžete objednať v servisnom stredisku Xbox online.

Príliš veľa zvuku hry alebo zvuku rozhovoru

Ak sú k adaptéru pripojené konektory zvuku hry a zvuku rozhovoru, pomocou tlačidla Úroveň v hre alebo Úroveň počas rozhovoru získajte viac z požadovaného typu zvuku.

Môže sa zvuk rozhovoru prenášať cez senzor Kinect aj slúchadlá?

Nie. Ak sa zistia slúchadlá, konzola predpokladá, že má byť zvuk súkromný a automaticky vypne zvuk rozhovoru cez senzor Kinect.

Zvuk počujem aj z televízora

Adaptér stereofónnych slúchadiel nedokáže zistiť, či používate slúchadlá len na rozhovor alebo na prenos všetkých zvukov. Preto sa televízor po použití adaptéra automaticky nestlmí. Úroveň hlasitosti televízora musíte nastaviť manuálne.

Stereofónne slúchadlá sú pokazené

Ak sú stereofónne slúchadlá pre konzolu Xbox One pokazené, treba ich vymeniť. Náhradné zariadenie si môžete objednať v servisnom stredisku Xbox online.

Máte otázky týkajúce sa opravy alebo záruky? Pozrite si článok Oprava konzoly Xbox One: najčastejšie otázky.

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Nastavenie stereofónnych slúchadiel pre konzolu Xbox One a riešenie problémov, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku