Zdieľať túto stránku

Aktualizácia ovládača pre Xbox One

Prehľad

Keď aktualizujete ovládač pre Xbox One pomocou najnovšieho softvéru, získate možnosť používať všetky funkcie adaptéra stereofónnych slúchadiel pre konzolu Xbox One a ďalšie dôležité vylepšenia ovládača. Ovládač môžete aktualizovať bezdrôtovo alebo prostredníctvom rozhrania USB. Ak potrebujete pomoc pri riešenia problémov s aktualizáciou, pozrite si článok Riešenie problémov s aktualizáciou ovládača pre Xbox One.

Aktualizácia ovládačov

Pozrite si video Aktualizácia ovládačov. Poznámka: Video je dostupné iba v angličtine.

Na tejto stránke

Bezdrôtová aktualizácia

Bezdrôtový ovládač pre Xbox One zakúpený v júni 2015 alebo neskôr možno aktualizovať bezdrôtovo bez nutnosti pripojenia pomocou kábla USB. Tento ovládač má v dolnej časti malý okrúhly 3,5-milimetrový port. Ovládače bez tohto portu sa musia aktualizovať pomocou kábla USB.

Šípka zdôrazňuje 3,5mm konektor na bezdrôtovom ovládači pre Xbox One.

Podľa týchto krokov aktualizujte ovládač bezdrôtovo, aby podporoval adaptér stereofónnych slúchadiel pre konzolu Xbox One:

 1. Prihláste sa do služby Xbox Live pomocou svojej konzoly Xbox One a v prípade zobrazenia výzvy nainštalujte najnovšiu aktualizáciu systému.
 2. Ak máte adaptér stereofónnych slúchadiel, pripojte ho do spodnej časti ovládača, aby sa tiež aktualizoval.
 3. Ak používate adaptér stereofónnych slúchadiel, pripojte slúchadlá (slúchadlá musia byť pripojené, aby sa adaptér zapol).
 4. Stlačte tlačidlo Ponuka .
 5. Vyberte položku Settings (Nastavenia).
 6. Vyberte položku Devices & accessories (Zariadenia a príslušenstvo).
 7. Vyberte ovládač, ktorý chcete aktualizovať.
 8. Vyberte položku Update (Aktualizovať) a potom Continue (Pokračovať).
 9. Po dokončení aktualizácie môžete aktualizovať ďalšie ovládače. Ak je možné aktualizovať ich iba prostredníctvom rozhrania USB, pozrite si časť Aktualizácia cez rozhranie USB. V opačnom prípade po dokončení prvej aktualizácie vyberte na obrazovke tlačidlo Update another (Aktualizovať ďalšie) a postupujte podľa pokynov.
Zobrazí sa obrazovka Controller updated (Ovládač aktualizovaný) s fajkou označujúcou úspešnú aktualizáciu. Zvýraznená je možnosť Update another (Aktualizovať ďalší).

Poznámky:

 • Funkcia automatického zisťovania tejto aktualizácie nemusí okamžite fungovať, ak ste adaptér stereofónnych slúchadiel zapojili do ovládača počas preberania aktualizácie systému alebo vypnutia konzoly. Tento problém vyriešite tak, že prejdete na domovskú obrazovku a adaptér odpojíte. Potom adaptér znovu pripojte do ovládača.
 • Aktualizáciu ovládača na použitie s adaptérom stereofónnych slúchadiel stačí vykonať raz. Ak však plánujete používať adaptér stereofónnych slúchadiel s inými ovládačmi pre Xbox One, musíte tento proces zopakovať pre každý ovládač. Okrem toho pravidelne kontrolujte nové aktualizácie, pretože vďaka nim poskytuje Xbox často nové funkcie a vylepšenia ovládača.
 • Ak sa pokúsite aktualizovať už aktualizovaný ovládač, systém ho skontroluje a za niekoľko sekúnd prejde na obrazovku úspešného dokončenia, aby signalizoval, že ovládač je už aktualizovaný.

Aktualizácia cez rozhranie USB

Podľa týchto krokov aktualizujte ovládač pomocou rozhrania USB, aby podporoval adaptér stereofónnych slúchadiel pre konzolu Xbox One:

 1. Prihláste sa do služby Xbox Live pomocou svojej konzoly Xbox One a v prípade zobrazenia výzvy nainštalujte najnovšiu aktualizáciu systému.
 2. Ak máte adaptér stereofónnych slúchadiel, pripojte ho do spodnej časti ovládača, aby sa tiež aktualizoval.
 3. Ak používate adaptér stereofónnych slúchadiel, pripojte slúchadlá (slúchadlá musia byť pripojené, aby sa adaptér zapol).
 4. Zapojte väčší koniec priloženého kábla USB do portu na ľavej strane konzoly za diskovým zásobníkom.
 5. Malú koncovku kábla USB zasuňte do vrchnej časti ovládača.
Zobrazí sa obrazovka Let's get ready (Poďme na to). Šípka zdôrazňuje pripojenie kábla USB do ovládača. Zvýraznené je tlačidlo Continue (Pokračovať).
 1. Automaticky by sa mali zobraziť pokyny na inštaláciu aktualizácie. Postupujte podľa pokynov a počas aktualizácie neodpájajte kábel USB. (Proces môže trvať až 3 minúty.)
 2. Ak sa pokyny na inštaláciu aktualizácie nezobrazia automaticky, môžete začať s procesom manuálne. Ak to chcete urobiť, stlačte tlačidlo Ponuka , vyberte položku Settings (Nastavenia) a potom položku Devices & Accessories (Zariadenia a príslušenstvo), položku Update (Aktualizovať) a potom položku Continue (Pokračovať).

 3. Po dokončení aktualizácie odpojte kábel USB. Ak chcete aktualizovať ďalšie ovládače, po jednom ich pripojte, na obrazovke vyberte tlačidlo Update another (Aktualizovať ďalšie) a postupujte podľa pokynov.
Zobrazí sa obrazovka Controller updated (Ovládač aktualizovaný) s fajkou označujúcou úspešnú aktualizáciu. Zvýraznená je možnosť Update another (Aktualizovať ďalší).
 1. Stlačením tlačidla Xbox zapnite bezdrôtový ovládač. Ovládač je aktualizovaný a pripravený na používanie s adaptérom stereofónnych slúchadiel pre konzolu Xbox One.

Poznámky:

 • Funkcia automatického zisťovania tejto aktualizácie nemusí okamžite fungovať, ak ste adaptér stereofónnych slúchadiel zapojili do ovládača počas preberania aktualizácie systému alebo vypnutia konzoly. Tento problém vyriešite tak, že prejdete na domovskú obrazovku a adaptér odpojíte. Potom adaptér znovu pripojte do ovládača.
 • Aktualizáciu ovládača na použitie s adaptérom stereofónnych slúchadiel stačí vykonať raz. Ak však plánujete používať adaptér stereofónnych slúchadiel s inými ovládačmi pre Xbox One, musíte tento proces zopakovať pre každý ovládač. Okrem toho pravidelne kontrolujte nové aktualizácie, pretože vďaka nim poskytuje Xbox často nové funkcie a vylepšenia ovládača.
 • Ak sa pokúsite aktualizovať už aktualizovaný ovládač, systém ho skontroluje a za niekoľko sekúnd prejde na obrazovku úspešného dokončenia, aby signalizoval, že ovládač je už aktualizovaný.
 • Ak máte prostredníctvom kábla USB pripojený minimálne jeden ovládač, aktualizácia vás vyzve, aby ste odpojili ostatné ovládače a naraz aktualizovali len jeden ovládač.

Aktualizácia cez počítač

Aktualizujte svoj ovládač pomocou počítača so systémom Windows 10 prostredníctvom aplikácie Príslušenstvo pre Xbox:

 1. Aplikáciu získate v Obchode Windows 10 vyhľadaním výrazu „Príslušenstvo pre Xbox“.
 2. Spustite aplikáciu Príslušenstvo pre Xbox.
 3. Pripojte bezdrôtový ovládač pre Xbox One pomocou kábla USB alebo bezdrôtového adaptéra konzoly Xbox pre Windows.

  Poznámka: Ak ste ešte neaktualizovali operačný systém na verziu Windows 10 Anniversary Edition, zobrazí sa výzva, aby ste tak urobili.

 4. Keď pripojíte ovládač a k dispozícii je povinná aktualizácia, zobrazí sa oznámenie Vyžaduje sa aktualizácia. Nainštalujte aktualizáciu.

  Poznámka: Aktualizácie môžete skontrolovať aj v časti Informácie o zariadení.

Poznámky:

 • Aplikácia Príslušenstvo pre Xbox je dostupná len pre systém Windows 10.
 • Ovládače, ktoré nemajú vstavaný 3,5mm zvukový konektor, sa musia aktualizovať prostredníctvom pripojenia USB a musia mať aktualizáciu Windows 10 TH2 (alebo novšiu).
 • Aktualizácia ovládača cez Bluetooth nie je podporovaná.
 • Rozhranie Bluetooth vyžaduje, aby bola v počítači spustená Výročná aktualizácia Windowsu 10. Informácie o tom, ako môžete získať najnovšiu aktualizáciu systému Windows, nájdete v článku Aktualizácia Windows: najčastejšie otázky.

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Aktualizácia ovládača pre Xbox One, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku