Zdieľať túto stránku

Hudba v službe OneDrive – najčastejšie otázky a informácie o riešení problémov

Prehľad

Či používate tablet, počítač, telefón, konzolu Xbox, alebo webový prehliadač, vďaka aplikácii Xbox Music môžete vysielať hudbu z jedného z najväčších hudobných katalógov na svete. Navyše môžete vysielať aj vlastné, osobné hudobné súbory. Stačí odovzdať svoju hudbu do služby OneDrive a potom na ktoromkoľvek zariadení spustiť aplikáciu Xbox Music – takto môžete prehrávať všetky obľúbené skladby, nech ste kdekoľvek.

Najčastejšie otázky týkajúce sa hudby v službe OneDrive

Ako pridať vlastnú hudbu do služby OneDrive

Po prvom použití aplikácie Xbox Music sa vytvorí priečinok Hudba.

Svoju hudbu môžete odovzdať prostredníctvom ľubovoľnej aplikácie OneDrive alebo webovej lokality Xbox Music. Pridajte obľúbené piesne do priečinka Hudba v službe OneDrive a krátko potom sa zobrazia v kolekcii v službe Xbox Music. Pritom nezáleží na tom, či máte alebo nemáte Xbox Music Pass.

Ako spravovať priečinok Hudba v službe OneDrive

Aký je predvolený názov priečinka Hudba v službe OneDrive?

Predvolený názov priečinka v službe OneDrive je „Hudba“. Ak máte existujúci priečinok Hudba, služba OneDrive ho použije.

Môžem premenovať môj priečinok Hudba?

Priečinok Hudba môžete premenovať alebo premiestniť a neprídete pritom o žiadny obsah. Ak ho premenujete, stále sa naň dokážete prepojiť na stránke onedrive.live.com.

Čo sa stane, ak odstránim piesne z mojej kolekcie v službe Xbox Music?

Ak zo svojej kolekcie v službe Xbox Music odstránite niektorú pieseň, zobrazí sa varovné upozornenie. Vyjadrením súhlasu s odstránením sa daný súbor odstráni zo služby OneDrive a viac sa nezobrazí v žiadnom z vašich zariadení.

Poznámka Odstránené súbory zostanú v Koši služby OneDrive počas 90 dní (v niektorých prípadoch kratšie) a možno ich tam obnoviť.

Čo sa stane, ak odstránim piesne z môjho priečinka Hudba v službe OneDrive?

Piesne odstránené z priečinka Hudba v službe OneDrive sa odstránia z kolekcie v službe Xbox Music vo všetkých zariadeniach.

Poznámka Odstránené súbory zostanú v Koši služby OneDrive počas 90 dní (v niektorých prípadoch kratšie) a možno ich tam obnoviť.

Ako môžem obnoviť odstránený priečinok Hudba?

Odstránený priečinok Hudba môžete obnoviť z Koša služby OneDrive.

Po obnovení priečinka Hudba vám odporúčame skontrolovať, či sa vaša hudba znova zobrazuje.

Systémové požiadavky

Ktoré zariadenia môžem použiť na prehrávanie hudobného obsahu služby OneDrive?

Hudbu služby OneDrive môžete prehrávať na nasledujúcich zariadeniach:

 • počítač alebo tablet so systémom Windows 8.1,
 • Windows Phone 8.1 (pomocou aplikácie Hudba),
 • konzola Xbox One alebo Xbox 360,
 • prostredníctvom webového prehliadača na webovej lokalite Xbox Music.

Poznámky

 • Táto funkcia služby OneDrive nie je v systéme Windows 8 k dispozícii. Ak chcete získať najnovšiu verziu aplikácie Hudba z Obchodu, budete musieť inovovať na Windows 8.1.
 • Zariadenia so systémom iOS a Android sa zatiaľ nepodporujú. Ak máte Xbox Music Pass a používate systém iOS alebo Android, obsah služby OneDrive sa nebude zobrazovať. (To nebude mať žiadny vplyv na prehrávanie hudby prostredníctvom ostatných zariadení.)

Aké formáty súboru sa podporujú?

Do svojho priečinka Hudba v službe OneDrive môžete pridať hudobné súbory MP3, M4A (AAC) a WMA.

Poznámka Niektoré súbory M4A sa nemusia prehrávať správne (ako napríklad súbory AAC bez straty). Okrem toho do kolekcie nemožno pridať chránené súbory WMA. Ak chcete zistiť, či sú vaše súbory chránené, v programe Windows Prieskumník (alebo Prieskumník) kliknite pravým tlačidlom na priečinok Hudba. Prejdite do sekcie s podrobnosťami a zistite, či je súbor označený ako chránený.

Existuje obmedzenie počtu súborov, ktoré môžem mať v mojej hudobnej kolekcii?

Do svojej kolekcie môžete uložiť až 50 000 hudobných súborov.

Potrebujem na prehrávanie hudby zo služby OneDrive predplatné Xbox Music Pass?

Nie. Na prehrávanie hudby v službe OneDrive sa nevyžaduje predplatné Xbox Music Pass. Je to zadarmo.

Riešenie problémov súvisiacich so zdieľaním hudby zo služby OneDrive

Nevidím svoj obsah v službe OneDrive v telefóne Windows Phone

Nezabudnite prijať Podmienky používania služby Xbox tak, že sa prihlásite na stránke Xbox.com pomocou počítača a potom otvorte aplikáciu Music vo svojom telefóne Windows Phone. Vaše skladby uložené v službe OneDrive by sa mali o chvíľu zobraziť vo vašej kolekcii.

Ako môžem zabrániť tomu, aby sa moja hudba v službe OneDrive zobrazovala vo všetkých mojich zariadeniach v službe Xbox Music?

V službe OneDrive si môžete vytvoriť iný priečinok pre svoju hudbu a premiestniť doň svoj obsah. Tým zabránite zobrazovaniu tohto hudobného obsahu v ostatných zariadeniach. (V ostatných zariadeniach sa bude zobrazovať iba obsah v priečinku Hudba.)

Časť z môjho hudobného obsahu sa nezobrazuje

Ak sa vaša hudba nezobrazuje správne:

 1. Skontrolujte, či vaše zariadenie podporuje hudbu v službe OneDrive.
  Hudobný obsah sa nebude zobrazovať v zariadeniach so systémom iOS, Android, Windows 8, Windows Phone 8, v zariadení Zune ani v prehrávači Windows Media Player. Informácie o tom, či vaše zariadenie podporuje obsah v službe OneDrive, nájdete v časti Systémové požiadavky vyššie.
 2. Skontrolujte, či je služba OneDrive dostupná vo vašej krajine alebo oblasti služby Xbox Live.
 3. Presvedčte sa, že sa hudba nachádza v priečinku Hudba v službe OneDrive.
 4. Dbajte na to, aby hudobné súbory boli niektorým z podporovaných typov súboru: MP3, M4A alebo nechránené súbory WMA. Súbory WMA prevzaté prostredníctvom predplatného Xbox Music Pass sú zvyčajne chránené. Chránené súbory pridané do priečinka Hudba v službe OneDrive sa nebudú zobrazovať v ostatných zariadeniach.
 5. Skontrolujte, či ste vo svojej hudobnej kolekcii neprekročili limit 50 000 skladieb. Ak sa v priečinku Hudba v službe OneDrive nachádza viac než 50 000 súborov, zobrazí sa len prvých 50 000 súborov.

  Poznámka
  Priečinky v spoločnom vlastníctve (alebo zdieľané priečinky) sa nepodporujú.

Ak sa váš hudobný obsah naďalej nezobrazuje, vyskúšajte nasledujúce kroky:

 1. Spustite prehliadač Internet Explorer a otvorte reláciu v režime InPrivate.
 2. Prejdite do webového prehrávača Xbox Music a prihláste sa pomocou konta Microsoft.
 3. Vyberte položku In OneDrive a vyhľadajte svoju hudbu.
 4. V prípade, keď sa nezobrazuje, počkajte približne 5 minút, kým sa hudba zosynchronizuje so službou OneDrive.
 5. Obnovte stránku. Vaša hudba by sa teraz už mala zobrazovať.

Ak sa tým problém nevyrieši, obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox.

Nevidím moju hudbu v konkrétnom zariadení

Ak nevidíte svoju hudbu v zariadení so systémom Windows 8.1:

Ak sa vaša hudba nezobrazuje v systéme Windows 8.1, postupujte podľa krokov uvedených v časti Časť z môjho hudobného obsahu sa nezobrazuje vyššie.

Ak nevidíte svoju hudbu v zariadení so systémom Windows Phone 8.1:

 • Skontrolujte pripojenie na internet (v ideálnom prípade prostredníctvom siete Wi-Fi s dobrým pripojením).
 • Skontrolujte, či je aplikácia zatvorená. (Zatvoriť ju môžete ťuknutím na šípku doľava.)
 • Znova spustite aplikáciu Hudba.
 • Počkajte aspoň 5 minút, pričom aplikáciu ponechajte v popredí (nespúšťajte žiadne ďalšie aplikácie).
 • Ak sa vaša hudba nezobrazuje v zobrazení albumov, skontrolujte, či ste filter nastavili na možnosť Vysielanie.

  Poznámka
  Ak nemáte predplatné Xbox Music Pass, vysielanie sa bude vzťahovať iba na obsah zakúpený v službe Xbox Music a obsah v priečinku Hudba v službe OneDrive.

Ak nevidíte svoju hudbu v konzole Xbox One:

 • Reštartujte konzolu – odpojte napájací kábel a znova ho zapojte.
 • Spustite aplikáciu Xbox Music.
 • Prejdite do zobrazenia kolekcií. Zobrazí sa hlásenie Vaša kolekcia sa synchronizuje.
 • Vaša hudba sa zobrazí do 5 minút.

Ak sa hudba naďalej nezobrazuje, obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox.

Ak nevidíte svoju hudbu v konzole Xbox 360:

Zistite, či sa vaša hudba zobrazuje na webovej lokalite Xbox Music. Ak nie, obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox.

Moju hudbu vidím, ale nemožno ju prehrať

Ak majú vaše hudobné súbory formát M4A, ako napríklad súbory AAC aplikácie iTunes bez straty, neprehrajú sa v aplikácii Xbox Music. Štandardné, zakúpené súbory aplikácie iTunes nie bez straty sa však prehrajú vo všetkých zariadeniach.

Ak vidíte „tieňovú“ alebo odstránenú skladbu, zavrite aplikáciu Xbox Music vo svojom zariadení a potom ju znova spustite. Týmto krokom sa spustí opätovná synchronizácia s vašou hudobnou kolekciou. Po jej dokončení by sa mali odstránené skladby prestať zobrazovať.

Ak sa problémy vyskytujú aj naďalej, obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox.

Niektoré z mojich hudobných súborov v službe OneDrive zmizli

Ak zistíte, že časť z vášho hudobného obsahu sa prestala zobrazovať a neodstránili ste žiadne súbory, skontrolujte nasledujúce:

 • Nachádzajú sa tieto súbory vo vašom priečinku Hudba v službe OneDrive alebo v inom priečinku? Hudobné súbory sa musia nachádzať v priečinku Hudba v službe OneDrive.
 • Boli súbory odstránené? Ak áno, môžete ich obnoviť v Koši služby OneDrive.

  Poznámka Súbory z Koša možno obnoviť do 90 dní od ich odstránenia.

V službe OneDrive mám duplicitné albumy

V systéme Windows 8.1 sa stáva, že po skopírovaní hudby, ktorá už bola viditeľná v aplikácii Hudba, do služby OneDrive sa zduplikujú skladby v rámci každého albumu. Namiesto kopírovania odporúčame súbory do služby OneDrive premiestniť. Kópiu týchto súborov si môžete ponechať v inom umiestnení, ktoré aplikácia Hudba nenájde. Ďalšie informácie o premiestnení a kopírovaní súborov v systéme Windows nájdete v časti Kopírovanie alebo premiestnenie súborov a priečinkov.

V mojej hudobnej kolekcii sa nachádza predplatený obsah Music Pass a prehráva 30-sekundovú ukážku

Ak viac nemáte predplatné Xbox Music Pass, no naďalej máte vo svojom zariadení piesne alebo albumy, v časti Nastavenia aplikácie Xbox Music môžete vybrať možnosť Obnoviť moje cloudové používateľské prostredie.

Moja krajina alebo oblasť sa zmenila

Ak chcete aktualizovať svoju krajinu alebo oblasť, pozrite si časť Zmena regiónu konta Xbox Live.

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Hudba v službe OneDrive – najčastejšie otázky a informácie o riešení problémov, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku