Zdieľať túto stránku

Ako zistiť, ktoré hry a obsah môžete preberať

V časti My games & apps (Moje hry a aplikácie) môžete zobraziť hry a obsah, ktorý môžete preberať do konzoly.

Postupujte takto:

  1. Ak sa chcete vrátiť na úvodnú obrazovku, stlačením tlačidla Xbox  otvorte sprievodcu a následne vyberte úvodnú obrazovku.
  2. Prejdite doprava na časť My games & apps (Moje hry a aplikácie).
  3. Vyberte typ obsahu (Games (Hry) alebo Apps (Aplikácie)).
  4. Prejdite doprava na časť Ready to Install (Pripravené na inštaláciu).

Zobrazené sivé položky môžete prevziať. Môže ísť o hry alebo iný obsah, ktorý ste si kúpili. Prípadne si položky môžete prevziať z dôvodu, že ich kúpil iný účet, ktorý túto konzolu priradil ako svoju domácu konzolu.

Ak sa zobrazí výzva na opätovnú kúpu obsahu, obsah mohol byť kúpený prostredníctvom iného účtu. Ak chcete skontrolovať, či bol obsah zakúpený prostredníctvom vášho účtu, skontrolujte históriu transakcií:

  1. Prihláste sa na stránke Platby a fakturácia pomocou svojich poverení k účtu Microsoft.
    Poznámka: Ak nepoznáte e-mailovú adresu alebo heslo účtu Microsoft, pozrite si článok Riešenie problému so strateným účtom alebo Riešenie problému so zabudnutým heslom.
  2. Skontrolujte svoju históriu nákupov.

Hry, ktoré vlastníte, nájdete aj v časti Moje hry.

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Ako zistiť, ktoré hry a obsah môžete preberať, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku