Zdieľať túto stránku

Riešenie problémov s neočakávaným vypnutím konzoly Xbox One

Vaša konzola Xbox One sa môže neočakávane vypnúť v týchto situáciách:

 • Konzola je príliš horúca.
 • Vyskytol sa problém so zdrojom napájania.
 • Je zapnutá možnosť Turn off after (Vypnúť po) a konzola bola po stanovenú dobu nečinná.

Na tejto stránke

Vaša konzola sa neočakávane vypína

Riešenie č. 1: Ak je konzola príliš horúca

Ak sa zobrazí správa, že konzola Xbox One má nesprávne vetranie alebo ak je konzola na dotyk horúca, postupujte podľa týchto krokov:

 1. Vypnite konzolu.
 2. Počkajte aspoň hodinu.
 3. Konzolu preložte na dobre vetrané miesto.
 4. Zapnite konzolu.

Dôležité: Dbajte na to, aby bola konzola na chladnom a dobre vetranom mieste. Odstráňte všetky predmety umiestnené na konzole, pod ňou alebo tesne vedľa nej.

Tipy na umiestnenie konzoly Xbox One nájdete v článkoch Vetranie konzoly Xbox One S a pôvodnej konzoly Xbox One a Začíname s konzolou Xbox One.

Riešenie č. 2: Riešenie problémov so zdrojom napájania

Ak sa konzola aj naďalej nečakane vypína, môže sa vyskytovať problém so zdrojom napájania. Informácie o riešení problémov so zdrojom napájania nájdete v článku Konzola Xbox One sa nezapne.

Riešenie č. 3: Zmeňte nastavenia konzoly tak, že sa nebude automaticky vypínať

 1. Zapnite konzolu.
 2. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
 3. Vyberte položku Nastavenia.
 4. Vyberte položku Všetky nastavenia.
 5. Vyberte položku Napájanie.
 6. Vyberte položku Turn off or restart (Vypnúť alebo reštartovať).

Ak postupujete podľa týchto krokov, ale konzola sa naďalej prehrieva a vypína, požiadajte o opravu.

Vaša konzola sa neočakávane vypína počas prenosu obsahu

Riešenie č. 1: Vymažte trvalý ukladací priestor

Ak chcete vyriešiť problém, vymažte trvalý ukladací priestor zariadenia. Postupujte takto:

Poznámka: Trvalý ukladací priestor obsahuje údaje disku Blu-ray uložené do vyrovnávacej pamäte konzoly.

 1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
 2. Vyberte položku Nastavenia.
 3. Vyberte položku Všetky nastavenia.
 4. Vyberte položku Disky & Blu-ray.
 5. Vyberte položku Blu-ray (Disk Blu-ray).
 6. Vyberte položku Persistent storage (Trvalý ukladací priestor).
 7. Vyberte položku Clear persistent storage (Vymazať trvalý ukladací priestor).
 8. Vypnite konzolu a odpojte konzolu, a počkajte 5 minút.
 9. Konzolu opäť pripojte, zapnite a skúste obsah znovu preniesť.

Riešenie č. 2: Vyskúšajte káblové pripojenie

Niektoré bezdrôtové smerovače obsahujú nastavenia, ktoré môžu spôsobiť nečakané vypnutie konzoly Xbox One. Vypnutie konzoly môže spôsobiť napríklad nastavenie úspory energie alebo nastavenie siete.

Ak používate bezdrôtové pripojenie na pripojenie k službe Xbox Live, vyskúšajte použiť káblové pripojenie. Informácie o nastavení káblového pripojenia nájdete v článku Riešenie problému s prvým pripojením konzoly Xbox One.

Ak nie je možné prenášať obsah pri používaní bezdrôtového pripojenia, prečítajte si fóra s informáciami o sieťovom hardvéri, alebo kontaktujte výrobcu smerovača, ktorý vám poskytne informácie o konfigurácii nastavení bezdrôtovej siete v smerovači.

Obsah fór podpory služby Xbox je k dispozícii iba v angličtine. Ak chcete obsah fór podpory služby Xbox preložiť do iného jazyka, prilepte adresu URL do prekladacieho nástroja online, napríklad do programu Bing Translator.

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Riešenie problémov s neočakávaným vypnutím konzoly Xbox One, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku