Zdieľať túto stránku

Pri prehrávaní nechráneného obsahu v konzole Xbox One sa zobrazí chyba HDCP

Pri pokuse o prehrávanie nechráneného obsahu HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) pomocou digitálneho videorekordéra alebo domáceho multimediálneho systému pripojeného medzi konzolu a televízor sa zobrazuje chybové hlásenie.

Riešenie

Prehrávanie prémiového obsahu v konzole vytvára s televízorom pripojenie HDCP. Ak pri zapnutej konzole zapojíte digitálny videorekordér alebo domáci multimediálny systém, obraz a zvuk sa môžu správať nežiaducim spôsobom.

Ak chcete problém vyriešiť, reštartujte konzolu:

  1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
  2. Vyberte položku Nastavenia.
  3. Vyberte položku Reštartovať konzolu.
  4. Operáciu potvrďte výberom položky Áno.

Poznámka: Ak nemožno spustiť sprievodcu alebo sa zdá, že konzola nereaguje, stlačte a podržte tlačidlo Xbox na konzole približne 10 sekúnd, kým sa konzola nevypne. Po vypnutí konzoly ju znovu zapnite dotknutím sa tlačidla Xbox na konzole.

Ak chyba pretrváva aj po reštartovaní, skúste pripojiť konzolu priamo k televízoru. Obídením digitálneho videorekordéra alebo domáceho multimediálneho systému sa môže problém vyriešiť.

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri prehrávaní nechráneného obsahu v konzole Xbox One sa zobrazí chyba HDCP, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku