Zdieľať túto stránku

Ručné vysunutie disku z konzoly Xbox One S alebo predchádzajúcej konzoly Xbox One

Ak z konzoly Xbox One S alebo konzoly Xbox One nemôžete vysunúť disk, vyskúšajte príslušné riešenia v nasledujúcom poradí. Ak prvé riešenie problém nevyrieši, prejdite na nasledujúce riešenie.

Poznámka: Tento postup je rovnaký pre predchádzajúcu konzolu Xbox One aj konzolu Xbox One S.

Riešenia

Riešenie č. 1: Reštartujte konzolu a potom skúste vysunúť disk

 1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.

  Poznámka: Sprievodcu otvoríte stlačením tlačidla Xbox na ktorejkoľvek obrazovke konzoly.

 2. Vyberte položku Settings (Nastavenia).
 3. Vyberte položku Restart console (Reštartovať konzolu).
 4. Operáciu potvrďte výberom položky Yes (Áno).
 5. Po reštartovaní konzoly stlačte tlačidlo vysunutia disku, aby ste vybrali disk.

Poznámka: Ak nemožno spustiť sprievodcu alebo sa zdá, že konzola nereaguje, stlačte a podržte tlačidlo Xbox  na konzole približne 10 sekúnd, kým sa konzola nevypne. Po vypnutí konzoly ju znovu zapnite dotknutím sa tlačidla Xbox  na konzole. Po reštartovaní konzoly stlačte tlačidlo vysunutia disku, aby ste vybrali disk.

Riešenie č. 2: Vysuňte disk ručne pomocou spony na papier

Nasledujúce video obsahuje postup, ako manuálne vysunúť disk z predchádzajúcej konzoly Xbox One pomocou veľkej kancelárskej sponky.

Pozrite si video „Ručné vysunutie disku z konzoly Xbox One”.

Alebo postupujte podľa týchto krokov:

 1. Odpojte napájací kábel a všetky ostatné káble pripojené ku konzole.
Obrázok 1: Predchádzajúca konzola Xbox One Obrázok 2: Konzola Xbox One S
 1. Roztvorte veľkú sponu na papier.
 2. Poznámka: Štandardná spona na papier nie je dostatočne dlhá na vysunutie disku. Musíte použiť veľkú sponu na papier, pretože na úspešné vysunutie disku je potrebné sponu zasunúť takmer 4 cm dovnútra.

Obrázok zobrazuje, ako čiastočne roztvoriť veľkú sponu na papier, aby ste získali dlhú rovnú časť
 1. Vyhľadajte malý oranžový krúžok za vetracími otvormi na ľavej strane konzoly. Nasledujúci obrázok zobrazuje umiestnenie predchádzajúcej konzoly Xbox One:
Obrázok s rukou držiacou roztvorenú veľkú sponu na papier s rovným koncom smerujúcim k malému oranžovému obdĺžniku za vetracími otvormi na ľavej strane konzoly Xbox One
Obrázok 3: Predchádzajúca konzola Xbox One
 1. Vložte rovný koniec spony na papier do otvoru na vysunutie, ktorý sa nachádza vedľa oranžového obdĺžnika. Pri zasúvaní spony ju možno bude treba mierne nakloniť smerom dopredu (smerom k prednej časti konzoly).
 2. Poznámka: Otvor na vysunutie na konzole Xbox One S môže byť ťažšie viditeľný. Tento krok je vhodné vykonávať pod dobrým osvetlením. Aby ste ho ľahšie našli: je to druhý otvor od pravej strany konzoly a tretí otvor odspodu.

Obrázok s rukou zasúvajúcou rovný koniec spony na papier do otvoru na vysunutie disku, ktorý sa nachádza vedľa oranžového obdĺžnika na boku konzoly Xbox One. Obrázok 4: Predchádzajúca konzola Xbox One Obrázok 5: Konzola Xbox One S
 1. Disk by sa mal trochu vysunúť. Pomocou prstov a handričky bez chĺpkov (aby sa zabránilo zanechaniu odtlačkov prstov na disku) úplne vytiahnite disk.

  Poznámka: Skontrolujte, či disk nie je lepkavý a či na ňom nie je štítok, ktorý by mohol v budúcnosti znova zabraňovať vysunutiu.

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Ručné vysunutie disku z konzoly Xbox One S alebo predchádzajúcej konzoly Xbox One, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku