Zdieľať túto stránku

Získanie aplikácie Centrum Insider pre Xbox v konzole Xbox One


Táto stránka zobrazuje postup, ako získať aplikáciu Centrum Insider pre Xbox a používať ju na testovanie vprograme Xbox Insider. Nájdete tu aj odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa programu Centrum Insider pre Xbox.

Získanie aplikácie Centrum Insider pre Xbox v konzole Xbox One

Aplikácia Centrum Insider pre Xbox je aktualizáciou aplikácie Xbox Preview Dashboard. Ak je vaša konzola v režime okamžitého zapnutia a máte povolené automatické aktualizácie, aktualizovaná aplikácia sa prevezme cez noc automaticky.

Ak je konzola v režime úspory energie alebo máte vypnuté automatické aktualizácie:

 1. Prejdite do ponuky My games & apps (Moje hry a aplikácie).
 2. Na karte Updates (Aktualizácie) vyberte položku Xbox Preview Dashboard.
 3. Po dokončení aktualizácie sa názov aplikácie a ikona zmenia na Xbox Insider Hub (Centrum Insider pre Xbox).

Spustenie aplikácie Centrum Insider pre Xbox

 1. Prejdite do ponuky My games & apps (Moje hry a aplikácie).
 2. Na karte Apps (Aplikácie) vyberte položku Xbox Insider Hub (Centrum Insider pre Xbox).

Kvôli jednoduchšiemu prístupu pripnite aplikáciu Centrum Insider pre Xbox, aby sa spúšťala z ponuky Pins (Pripnuté položky) na úvodnej obrazovke panela.

Poznámka: Ak je to vaše prvé spustenie aplikácie Centrum Insider pre Xbox, budete musieť súhlasiť s podmienkami a požiadavkami týkajúcimi sa účasti v programe Xbox Insider.

Inštalácia aplikácie Centrum Insider pre Xbox v ďalšom zariadení

 1. Prihláste sa pomocou svojej menovky hráča zaregistrovanej v programe Xbox Insider.
 2. Prejdite do ponuky My games & apps (Moje hry a aplikácie).
 3. Na karte Ready to Install (Pripravené na inštaláciu) vyberte položku Xbox Insider Hub (Centrum Insider pre Xbox).
 4. Kliknite na položku Install (Inštalovať).

Opätovná inštalácia aplikácie Centrum Insider pre Xbox

 1. Prejdite do ponuky My games & apps (Moje hry a aplikácie).
 2. Na karte Ready to Install (Pripravené na inštaláciu) vyberte položku Xbox Insider Hub (Centrum Insider pre Xbox).
 3. Kliknite na položku Install (Inštalovať).

Ukončenie pôsobenia v programe Xbox Insider

 1. Spustite aplikáciu Centrum Insider pre Xbox.
 2. Prejdite do ponuky Settings > Manage devices (Nastavenia a správa zariadení).
 3. Vyberte konzoly, ktoré chcete odhlásiť z programu Xbox Insider.
 4. Odinštalujte aplikáciu Centrum Insider pre Xbox.

Ďalšie informácie o odinštalovaní aplikácií a hier nájdete v článku Odinštalovanie hier a aplikácií z konzoly Xbox One na uvoľnenie miesta na pevnom disku.

Registrácia do testovania

Testovanie môže zahŕňať hry, aplikácie, zážitky a testovanie Xbox One Update Preview. Prihlásenie:

 1. Spustite aplikáciu Centrum Insider pre Xbox.
 2. Na ľavej strane obrazovky vyberte možnosť Insider content(Obsah aplikácie Insider).
 3. Vyberte test.
 4. Vyberte položku Join (Registrovať sa).
 5. Vyberte položku Group (Skupina), do ktorej sa chcete pridať, a potom možnosť Done (Hotovo).
 6. Na nasledujúcej obrazovke si prečítajte podmienky a požiadavky týkajúce sa účasti v testovaní a vyberte položku Accept (Súhlasím).

Účasť v testovaní

Ak sa zúčastníte testovania, zistíte, že najlepším zdrojom informácií v aplikácii Centrum Insider pre Xbox je stránka Preview Details (Podrobnosti o testovaní). Účasť v testovaní sa môže zdať samovysvetľujúca. Na začiatku vám však odporúčame skontrolovať časť Announcements (Oznámenia), kde získate aktuálne novinky. Potom prejdite do časti Quests (Výzvy).

Stránka Preview Details (Podrobnosti o testovaní) obsahuje tieto karty:

 • Info: Základné informácie o testovaní vrátane požiadaviek na spôsobilosť.
 • Announcements (Oznámenia): Aktuálne novinky o testovaní vrátane poznámok k vydaniu, plánovaných herných časov a súťaží.
 • Quests (Výzvy): Scenáre, ktoré vám pomôžu prekonať nástrahy a poskytnúť spätnú väzbu týkajúcu sa zážitkov. Dokončením výziev získate body za skúsenosti (BS).
 • Surveys (Prieskumy): Rýchly spôsob odoslania spätnej väzby k testovaniu vývojárom bez dokončenia určitých krokov a scenárov. Dokončením prieskumov získate body za skúsenosti (BS).
 • Known issues (Známe problémy): Prečítajte si o už nahlásených problémoch v testovaní a nájdite tipy a riešenia.

Okrem kariet môžete použiť aj možnosť Quick Polls (Rýchle prieskumy). Sú to krátke hlasovania s viacerými možnosťami, ktoré umožňujú odoslať rýchlu spätnú väzbu. Rýchle prieskumy nájdete na hlavnej stránke aplikácie Centrum Insider pre Xbox.

Ukončenie účasti v testovaní

 1. Spustite aplikáciu Centrum Insider pre Xbox.
 2. Na ľavej strane obrazovky vyberte možnosť Insider content(Obsah aplikácie Insider).
 3. Vyberte testovanie, ktorého sa zúčastňujete.
 4. Vyberte položku Manage (Spravovať).
 5. Vyberte položku Unenroll (Vystúpiť) a potom vyberte položku Done (Hotovo).

Získanie bodov za skúsenosti (BS)

Získanie bodov za skúsenosti (BS) vám pomôže zvýšiť vašu úroveň, odomknúť nové úrovne Xbox Insider a vyšvihnúť sa nahor v rebríčkoch. Body za skúsenosti (BS) získate za dokončenie výziev, prieskumov, rýchlych prieskumov a ďalších aktivít programu Xbox Insider.

Vysoké úrovne členov programu Xbox Insider často zaručujú skorší prístup k novým testom a obsahu.

Zobrazenie bodov za skúsenosti (BS) programu Xbox Insider

Body za skúsenosti (BS) programu Xbox Insider predstavujú všetky získané BS, ktoré majú vplyv na vašu úroveň Xbox Insider a hodnotenie v rebríčkoch. Vaše body za skúsenosti (BS) Xbox Insider sú zobrazené v rebríčkoch Friends (Priatelia) a Global (Globálne) programu Xbox Insider.

Zvýšenie úrovne Xbox Insider

Úroveň Xbox Insider určuje vašu hodnosť v programe Xbox Insider. Získajte viac bodov za skúsenosti (BS), aby ste zvýšili úroveň Xbox Insider a hodnosť. Vaša úroveň Xbox Insider je zobrazená v profile Xbox Insider na úvodnej stránke aplikácie Centrum Insider pre Xbox.

Zobrazenie hodnotenia v rebríčku Xbox Insider

Ak chcete zobraziť svoje hodnotenie v rebríčku Friends (Priatelia) alebo Global (Globálne) programu Xbox Insider:

 1. Spustite aplikáciu Centrum Insider pre Xbox.
 2. Na hlavnej stránke vyberte svoj profil Xbox Insider.
 3. Posuňte sa na stránke nadol a vyberte rebríček Friends (Priatelia) alebo Global (Globálne), aby sa zobrazilo vaše hodnotenie.

Centrum Insider pre Xbox – najčastejšie otázky

Môj priateľ spĺňa podmienky na testovanie, ale ja ich nespĺňam. Prečo?

Nie všetky testovania sú dostupné pre všetkých členov programu Xbox Insider. Účastníci môžu spĺňať požiadavky na testovanie na základe určitých kritérií vrátane ich záujmov, pôsobení v programe Xbox Insider, bodov za skúsenosti (BS) Xbox Insider, predchádzajúcich účastí v testovaní Insider a ďalších faktorov.

Nespĺňam podmienky na žiadne testovanie. Je to v poriadku?

Nie všetci účastníci programu Xbox Insider spĺňajú podmienky na testovanie po prevzatí aplikácie Centrum Insider pre Xbox. Vašu šancu na výber v budúcich testovaniach však môžete zvýšiť dokončením výziev, prieskumov, rýchlych prieskumov a nahlásením problémov pomocou funkcie Report a problem (Nahlásiť problém).

Počet mojich bodov za skúsenosti (BS) Xbox Insider alebo úroveň Xbox Insider je nesprávna. Čo mám robiť?

 1. Na ovládači stlačte tlačidlo Xbox .
 2. V ponuke napájania vyberte položku Report a problem (Nahlásiť problém).
 3. Vyberte položku Add new problem (Pridať nový problém).
 4. Na obrazovke výberu kategórie vyberte položku Xbox Insider Program (Program Xbox Insider).
 5. Na obrazovke výberu podkategórie vyberte položku Xbox Insider Stats (Štatistiky programu Xbox Insider).
 6. V časti Title and Description (Názov a popis) uveďte názov problému a konkrétny popis nezrovnalosti, čiže čo vidíte a čo by ste mali vidieť.
 7. Vyberte položku Done (Hotovo).

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Získanie aplikácie Centrum Insider pre Xbox v konzole Xbox One, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku