Zdieľať túto stránku

Všetky informácie o programe Xbox Insider

Témy

Čo je program Xbox Insider?

Program Xbox Insider umožňuje vám, našim nadšeným fanúšikom konzoly Xbox, poskytovať spätnú väzbu k obsahu, ktorý sa ešte len vyvíja.

Program Xbox Insider je zlepšeným pokračovateľom predchádzajúceho programu Xbox Preview. Na rozdiel od predchádzajúceho programu, ktorý sa zameriaval hlavne na testovanie systémových aktualizácií, program Xbox Insider sa zameriava na testovanie nielen systémových aktualizácií, ale aj hier, aplikácií a ďalších nových zážitkov.

Zapojte sa do programu Xbox Insider a získajte príležitosť otestovať obsah, na ktorom sa ešte pracuje, a funkcie pripravované pre konzolu Xbox, aby ste nám pomohli zlepšiť úplne všetko. Dokončovaním výziev, prieskumov, rýchlych prieskumov a nahlasovaním problémov priamo vývojárom nám prezraďte, čo máte radi, bez čoho by ste sa zaobišli a čoho by ste privítali viac.

Aké sú výhody účasti v programe Xbox Insider?

Účasťou v programe Xbox Insider sa stanú vaše zážitky zosobnené. Na základe svojich záujmov, pôsobenia v programe Xbox Insider, úrovne Xbox Insider, bodov za skúsenosti (BS) a predchádzajúcich aktivít, ktorých ste sa zúčastnili, splníte požiadavky na testovanie obsahu Insider automaticky.

Aplikácia Centrum Insider pre Xbox podporuje testovanie hier, aplikácií, systémových aktualizácií a nových funkcií.

Začíname s programom Xbox Insider

Začnite prevzatím aplikácie Centrum Insider pre Xbox, ktorá je aktualizáciou aplikácie Xbox Preview Dashboard.

Ak je vaša konzola v režime okamžitého zapnutia a máte povolené automatické aktualizácie, aktualizácia sa prevezme cez noc automaticky.

Ak je konzola v režime úspory energie alebo máte vypnuté automatické aktualizácie:

 1. Prejdite do ponuky My games & apps (Moje hry a aplikácie).
 2. Na karte Updates (Aktualizácie) vyberte položku Xbox Preview Dashboard.
 3. Po dokončení aktualizácie sa názov aplikácie a ikona zmenia na Xbox Insider Hub (Centrum Insider pre Xbox).

Ďalšie informácie o používaní aplikácie Centrum Insider pre Xbox nájdete na stránke podpory aplikácie Centrum Insider pre Xbox.

Požiadavky na testovanie Insider

Každé testovanie obsahu Insider má rôzne požiadavky na účasť. Ak chcete zobraziť požiadavky na jednotlivé testovania:

 1. Spustite aplikáciu Centrum Insider pre Xbox.
 2. Prejdite do časti Insider content (Obsah Insider).
 3. Vyberte požadované testovanie.
 4. Požiadavky na spôsobilosť sa nachádzajú na karte Info na stránke s podrobnosťami o obsahu Insider.

Poznámka: V časti Insider content (Obsah Insider) sa zobrazia len testovania, pre ktoré spĺňate požiadavky na účasť.

Zmluva o programe Xbox Insider

Pri prvom spustení aplikácie Centrum Insider pre Xbox musíte súhlasiť so zmluvou o programe Xbox Insider. Pozrite si stránku so zmluvou o programe Xbox Insider.

Program Xbox Insider a program Xbox Preview

 • Program Xbox Insider obsahuje testovania hier, aplikácií, nových zážitkov a systémových aktualizácií. Program Xbox Preview sa zameriaval hlavne na systémové aktualizácie.
 • Aplikácia Xbox Preview Dashboard sa aktualizovala na aplikáciu Centrum Insider pre Xbox. Obsahuje úplne nový dizajn, aby bolo hľadanie obsahu, ktorý vás zaujíma, jednoduchšie, ale zachováva známe oznámenia, výzvy, prieskumy a rýchle prieskumy.
 • Účastníci programu Xbox Insider splnia požiadavky na testovanie na základe svojich záujmov, prechádzajúcich aktivít v programe, pôsobenia v programe Xbox Insider, bodov za skúsenosti (BS) Xbox Insider a ďalších faktorov.
 • Teraz je možné zapojiť sa a ukončiť účasť vo viacerých testovaniach vrátane testovania Xbox One Update Preview z aplikácie Centrum Insider pre Xbox.
 • Program Xbox One Preview Program sa odteraz nazýva Xbox One Update Preview. Zobrazí sa ako samostatné testovanie v aplikácii Centrum Insider pre Xbox a ostane zamerané na testovanie systémových aktualizácií. Tu môžete spravovať registráciu vašej konzoly.

Zapojenie sa do programu Xbox One Update Preview

V dôsledku veľkého množstva reakcií a obmedzeného priestoru momentálne neponúkame možnosť pozvať do programu Xbox One Update Preview priateľov. Účastníkom programu Insider oznámime v budúcnosti prípadnú zmenu.

Poznámka: Ak ste už boli súčasťou programu Xbox Preview Program, kedykoľvek sa do programu Xbox One Update Preview môžete zapojiť znova jeho výberom v zozname Insider content (Obsah Insider) v aplikácii Centrum Insider pre Xbox.

Ďalšie informácie o používaní aplikácie Centrum Insider pre Xbox nájdete na stránke podpory aplikácie Centrum Insider pre Xbox.

Ďalšie informácie o poskytovaní spätnej väzby nájdete na stránke podpory funkcie Report a problem (Nahlásiť problém).

Zmluva o programe Xbox Insider – najčastejšie otázky

Som účastníkom programu Xbox Preview Program. Čo potrebujem urobiť, aby som sa zapojil(-a) do programu Xbox Insider Program?

Vôbec nič! Aplikácia Xbox Preview Dashboard, ktorú dnes používate na oznámenia, výzvy, prieskumy a pod., sa čoskoro aktualizuje na novú aplikáciu Centrum Insider pre Xbox.

Po aktualizácii na aplikáciu Centrum Insider pre Xbox stačí vyjadriť súhlas s novými Podmienkami a požiadavkami pre programy Xbox Insider a Xbox One Update Preview.

Znamená to, že do programu Xbox One Update Preview sa bude môcť zapojiť ktokoľvek?

Žiaľ, nie všetci budú môcť testovať systémové aktualizácie. V dôsledku veľkého množstva reakcií a obmedzeného priestoru nie všetci pozvaní budú prijatí do programu Xbox One Update Preview. Tiež sme znížili tempo prijímania nových používateľov.

Účasťou v programe Xbox Insider môžete splniť požiadavky na ďalšie testovanie hier, aplikácií a nových zážitkov.

Ak sa chcem zúčastniť testovania hier alebo aplikácií v programe Xbox Insider, musím sa zúčastniť testovania systémových aktualizácií?

Nie. Ak sa chcete zúčastniť ďalších testovaní, ktoré ponúka program Xbox Insider, účasť v programe Xbox One Update Preview sa nevyžaduje.

Môj priateľ spĺňa podmienky na testovanie, ale ja ich nespĺňam. Prečo?

Nie všetky testovania sú dostupné pre všetkých používateľov s aplikáciou Centrum Insider pre Xbox. Účastníci môžu spĺňať podmienky na testovanie na základe rôznych faktorov vrátane explicitného prihlásenia sa prostredníctvom vývojára, výberu vývojárom alebo splnením určitých kritérií podľa vašich záujmov, predchádzajúcich aktivít v programe Xbox Insider, pôsobení v programe Xbox Insider, bodov za skúsenosti Xbox Insider (BS) a ďalších.

Testovanie je uvedené ako súčasť obsahu Insider, ale neprihlásil(-a) som sa doň ani ho nemôžem zrušiť. Prečo to tak je?

Niektoré položky obsahu Insider uvedené ako Joined (Zúčastnené) sú programy, do ktorých ste sa prihlásili automaticky na základe iných faktorov. Tieto programy nie sú zvyčajne testovania, ale zbierky výziev, prieskumov alebo oznámení. Príklad: Všetci účastníci programu Insider, ktorí spustili aplikáciu Centrum Insider pre Xbox a súhlasili s podmienkami a požiadavkami, sú automaticky prihlásení do programu Xbox Insider. Tu nájdete všeobecné oznámenia, prieskumy a výzvy, aby sme získali informácie o vašich záujmoch a oznámili vám nové možnosti.

Ak chcete opustiť tieto programy, stačí prestať používať aplikáciu Centrum Insider pre Xbox alebo ju odinštalovať.

Ukončil(-a) som pôsobenie v programe Xbox Insider. Môžem sa vrátiť?

Áno. Ak ste predtým vlastnili aplikáciu Xbox Preview Dashboard alebo Centrum Insider pre Xbox, len preinštalujte aplikáciu Centrum Insider pre Xbox prostredníctvom zoznamu Ready to Install (Pripravené na inštaláciu) v ponuke My games & apps (Moje hry a aplikácie). Ak ju tam nemôžete nájsť, vyhľadajte ju v Obchode.

Kúpil(-a) som si novú konzolu. Môžem ju použiť na účasť v programe Xbox Insider?

Áno. Ak ste predtým vlastnili aplikáciu Xbox Preview Dashboard alebo Centrum Insider pre Xbox, len nainštalujte aplikáciu Centrum Insider pre Xbox prostredníctvom zoznamu Ready to Install (Pripravené na inštaláciu) v ponuke My games & apps (Moje hry a aplikácie). Ak ju tam nemôžete nájsť, vyhľadajte ju v Obchode.

Predal(-a) som konzolu. Ako ukončím pôsobenie v programe Xbox Insider?

Konzolu môžete odstrániť z programu pomocou akejkoľvek konzoly Xbox One s nainštalovanou aplikáciou Centrum Insider pre Xbox. Ak chcete skončiť s účasťou v programe na danej konzole, spustite aplikáciu Centrum Insider pre Xbox a prejdite do ponuky Settings (Nastavenia) > Manage Devices (Spravovať zariadenia). Tu môžete odhlásiť všetky vami zaregistrované konzoly.

Poznámka: Odhlásenie môže trvať až 72 hodín. V tom čase môžete naďalej prijímať aktualizácie konzoly, hier a aplikácií. Po dokončení procesu odhlásenia konzola môže obnoviť predvolené výrobné nastavenia. Ak sa vyžaduje obnovenie predvolených výrobných nastavení konzoly, vaše údaje sa neodstránia.

Moja rodina sa delí o konzolu. Môžeme sa všetci zúčastniť programu Xbox Insider?

Áno. Na rozdiel od aplikácie Xbox Preview Dashboard, ktorú môže používať len osoba, ktorá ju prihlásila do programu Xbox Preview Program, program Xbox Insider umožňuje zapojiť sa všetkým členom domácnosti. Ktokoľvek, kto spustí aplikáciu Centrum Insider pre Xbox, sa môže zúčastniť testovania na danej konzole.

Poznámka: Používatelia na zdieľaných konzolách môžu mať v aplikácii Centrum Insider pre Xbox k dispozícii rôzny obsah.

Kúpil(-a) som si použitú konzolu a po spustení aplikácie Centrum Insider pre Xbox sa zobrazí správa, že už je prihlásená na testovanie. Ako opustím toto testovanie?

Niektoré testovania vyžadujú, aby používateľ, ktorý sa pridal do testovania, požiadal o odstránenie, aby sa zabránilo odstráneniu konzoly z testovania bez vášho vedomia. Ak ste však kúpili použitú konzolu zapojenú do testovania, ktoré chcete opustiť, odošlite príspevok vo fórach Xbox Insider a s radosťou vám pomôžeme.

Platí pre testovania dostupné v programe Xbox Insider zmluva o zachovaní dôvernosti (NDA)?

Vo väčšine prípadov sa NDA nevzťahuje na testovanie. V niektorých prípadoch je to však iné. Testovania vyžadujúce NDA budú pred samotnou účasťou požadovať jej potvrdenie. Venujte zvýšenú pozornosť všetkým ďalším podmienkam uvedeným pri vstupe do testovaní.

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Všetky informácie o programe Xbox Insider, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku