Zdieľať túto stránku

Postup nastavenia konzoly Xbox One S

Nastavenie konzoly Xbox One S je jednoduché. Postupujte podľa týchto podrobných pokynov.

Nastavenie konzoly Xbox One S

Vybalenie a umiestnenie konzoly

Krok č. 1: Rozbalenie konzoly

Nákres znázorňuje obsah vzorového balíka konzoly Xbox One S, ktorý obsahuje konzolu, napájací kábel, dve batérie veľkosti AA, bezdrôtový ovládač pre Xbox One, kábel HDMI, voliteľný zvislý stojan a dokumentáciu ku konzole Xbox One, ako sú stručná príručka a používateľská príručka. Položky sú očíslované a zodpovedajú nasledujúcemu popisu.

Herný balík Xbox One S zvyčajne obsahuje tieto položky:

 1. konzolu Xbox One S,
 2. napájací kábel,
 3. bezdrôtový ovládač pre Xbox One,
 4. dve batérie veľkosti AA,
 5. jeden kábel HDMI,
 6. voliteľný stojan na zvislé umiestnenie konzoly (nie je súčasťou niektorých balíkov, je možné ho zakúpiť zvlášť),
 7. dokumentáciu (stručnú príručku, príručku).

Poznámka: Niektoré herné balíky môžu obsahovať aj ďalšie položky, napríklad hry alebo ponuky na skúšobné členstvo Xbox Live.

Krok č. 2: Umiestnenie konzoly

Nevhodné umiestnenie Vhodné umiestnenie
Konzola znázornená v nesprávnej polohe s predmetmi položenými na konzole. Konzola znázornená v správnej polohe s priestorom na vetranie medzi konzolou a okolitými predmetmi.

Konzolu položte na miesto, ktoré je:

 • Stabilný povrch.
 • dobre vetrané, relatívne chladné a mimo priameho dosahu zdrojov tepla,
 • nepreplnené. Na konzolu, pod ňu ani hneď vedľa nej neukladajte iné predmety. Predmet na pravej hornej časti konzoly by mohol zakryť jej chladiace otvory.

Poznámka: Konzolu Xbox One S je možné umiestniť vodorovne alebo zvislo. Ak chcete konzolu umiestniť zvislo, je potrebné použiť stojan. Ďalšie informácie nájdete na stránke Použitie zvislého stojana pre konzolu Xbox One S.

Nevhodné umiestnenie Vhodné umiestnenie
Konzola Xbox One S nesprávne umiestnená na boku bez použitia stojana na zvislé umiestnenie. Konzola Xbox One S správne umiestnená vodorovne bez použitia stojana na zvislé umiestnenie.
Správne umiestnenie (s použitím zvislého stojana)
Konzola Xbox One S správne umiestnená na boku s použitím stojana na zvislé umiestnenie.

Pripojenie konzoly k televízoru

Súčasťou systému konzoly Xbox One S je aj jeden kábel HDMI. Pomocou tohto kábla môžete konzolu pripojiť k televízoru kompatibilnému s rozhraním HDMI alebo HDTV. Postupujte takto:

 1. Kábel HDMI pripojte do portu HDMI OUT na konzole (úplne ľavý port HDMI na zadnej strane konzoly).
 2. Druhý koniec kábla zapojte do vstupu HDMI na televízore.
Detailná snímka vstupných a výstupných portov HDMI na konzole Xbox One S.
Kábel HDMI pripájaný do výstupného portu HDMI na konzole Xbox One S a do vstupného portu HDMI na televízore.

Poznámky:

 • Konzola Xbox One S obsahuje len výstup videa HDMI. Ak pripájate konzolu aj k zvukovému systému, pozrite si článok Pripojenie konzoly Xbox One k zvukovému systému.
 • Je vhodné zabezpečiť, aby boli všetky káble za konzolou zhromaždené v určitej vzdialenosti od konzoly a nedotýkali sa jej.

Pripojenie dekodéra set-top box ku konzole (voliteľne)

Poznámka: Ak nemáte káblovú ani satelitnú televíziu, preskočte túto časť.

Ak pripojíte ku konzole dekodér set-top box (STB) poskytovateľa káblovej alebo satelitnej televízie, môžete prostredníctvom konzoly Xbox One S ovládať obsah živého televízneho vysielania. Postupujte takto:

 1. Na televízore odpojte kábel HDMI, ktorý ho spája s dekodérom STB.
 2. Kábel pripojte do portu HDMI IN na konzole (úplne pravý port HDMI na zadnej strane konzoly).
Kábel HDMI pripájaný do výstupného portu konzoly Xbox One S a do vstupného portu HDMI na televízor, a druhý kábel HDMI pripájaný do vstupného portu HDMI na konzole Xbox One S a jeho druhý koniec do výstupného portu na dekodéri set-top box.

Pripojte konzolu k smerovaču alebo modemu

Konzolu Xbox One S môžete pripojiť k bezdrôtovému smerovaču alebo modemu, aby ste sa pomocou nej mohli pripojiť na internet.

Ak sa chcete pripojiť bezdrôtovo, po dokončení nastavenia konzoly vám s tým pomôže sprievodca Riešenie problému s nastavením systému konzoly Xbox One. Pri káblovom pripojení pripojte smerovač alebo modem k sieťovému portu na pravej strane zadného panela konzoly pomocou kábla siete Ethernet.

Konzola Xbox One S pripájaná k smerovaču.

Pripojenie konzoly k senzoru Kinect (voliteľnému)

Ak chcete pripojiť snímač Kinect konzoly Xbox One ku konzole Xbox One S, budete potrebovať adaptér snímača Xbox Kinect. Podrobnosti nájdete v článku Informácie o používaní snímača Kinect konzoly Xbox One s konzolou Xbox One S.

Pripojte napájací kábel

Pripojte napájací kábel konzoly podľa týchto krokov a dokončite nastavenie pripojenia konzoly:

 1. Pripojte zdroj napájania do úplne ľavého portu na zadnej strane konzoly Xbox One S.
 2. Druhý koniec napájacieho kábla zapojte do elektrickej zásuvky.

Poznámka: Je vhodné zabezpečiť, aby boli všetky káble za konzolou zhromaždené v určitej vzdialenosti od konzoly a nedotýkali sa jej.

Napájací kábel pripájaný do úplne ľavého portu na zadnej strane konzoly Xbox One S a do elektrickej zásuvky.

Po nastavení konzoly je čas ju zapnúť a nastaviť systém. Na dokončenie nastavenia systému prejdite do časti Riešenie problému s nastavením systému konzoly Xbox One.

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Postup nastavenia konzoly Xbox One S, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku