Zdieľať túto stránku

Pri pokuse o spustenie, inštaláciu alebo aktualizáciu hry v konzole Xbox One sa zobrazí chyba 0x80270300

Pri pokuse o spustenie, inštaláciu alebo aktualizáciu hry v konzole Xbox One sa zobrazí nasledujúci kód chyby:

0x80270300

Tento problém sa vyskytuje pri digitálnych aj diskových hrách.

Riešenia

Ak chcete problém odstrániť, vyskúšajte niektoré z nasledujúcich riešení.

Riešenie č. 1: Skontrolujte, či sa neinštaluje aktualizácia hry

Tento problém sa môže vyskytnúť, keď sa konzola pokúša prevziať aktualizáciu hry počas pokusu o prevzatie alebo spustenie hry. Ak chcete skontrolovať, či sa inštaluje aktualizácia hry, ktorú sa pokúšate spustiť alebo nainštalovať, postupujte takto:

  1. Ak sa chcete vrátiť na úvodnú obrazovku, stlačením tlačidla Xbox  otvorte sprievodcu a následne vyberte úvodnú obrazovku.
  2. Na úvodnej obrazovke prejdite doprava a vyberte položku My games & apps (Moje aplikácie a hry).
  3. Vyberte možnosť Queue (Front) a skontrolujte, či sa inštaluje aktualizácia hry, ktorú sa pokúšate spustiť.

Ak sa neinštaluje aktualizácia hry, pokračujte nasledujúcim riešením.

Riešenie č. 2: Reštartovanie konzoly

Niekedy možno problém s nereagovaním alebo spustením hry vyriešiť reštartovaním konzoly. Postup reštartovania konzoly Xbox One:

  1. Stlačením tlačidla Xbox  otvorte sprievodcu.
  2. Vyberte položku Settings (Nastavenia).
  3. Vyberte položku Reštartovať konzolu.
  4. Operáciu potvrďte výberom položky Áno.

Poznámka: Ak nemožno spustiť sprievodcu alebo sa zdá, že konzola nereaguje, stlačte a podržte tlačidlo Xbox na konzole približne 10 sekúnd, kým sa konzola nevypne. Po vypnutí konzoly ju znova zapnite dotykom tlačidla Xbox na konzole.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri pokuse o spustenie, inštaláciu alebo aktualizáciu hry v konzole Xbox One sa zobrazí chyba 0x80270300, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku