Zdieľať túto stránku

Pri spustení hry na konzole Xbox One sa zobrazí chyba 87E00008

Pri spustení hry na konzole Xbox One sa zobrazí nasledujúci kód chyby:

87E00008

Môže to znamenať, že hra sa nenainštalovala správne alebo sa práve inštaluje aktualizácia hry. Táto chyba sa tiež môže vyskytnúť vtedy, ak bola hra presunutá z jedného ukladacieho priestoru do iného, alebo bola spustená počas inštalácie aktualizácie.

Riešenia

Ak chcete problém odstrániť, vyskúšajte tieto riešenia.

Riešenie č. 1: Skontrolujte stav služby Xbox Live

Ak sa tu zobrazujú nejaké výstrahy, počkajte, kým sa neobnoví prevádzka služby, a potom to skúste znova:

Sociálne siete a hranie hier: spustená
2017-10-20T15:05:35.8213051+00:00

Riešenie č. 2: Kontrola, či sa neinštaluje aktualizácia hry

 1. Na úvodnej obrazovke prejdite doprava a vyberte položku My games & apps (Moje hry a aplikácie).
 2. Vyberte položku Games (Hry).
 3. Nájdite hru, ktorú sa pokúšate spustiť.

Ak sa dlaždica hry zobrazuje tlmene a na dlaždici sa zobrazuje indikátor priebehu, práve sa inštaluje aktualizácia hry. Počkajte, kým sa proces nedokončí. Po úspešnom nainštalovaní aktualizácie hry sa v pravom hornom rohu dlaždice zobrazí ikona *.

Skúste znovu spustiť hru. Ak sa hra nespustí, vyskúšajte ďalšie riešenie.

Riešenie č. 3: Reštartujte konzolu Xbox One

 1. Stlačením tlačidla Xbox   otvorte sprievodcu.
 2. Vyberte položku Nastavenia.
 3. Vyberte položku Reštartovať konzolu.
 4. Operáciu potvrďte výberom položky Áno.
 5. Skúste znovu spustiť hru.

Poznámka: Ak nemožno spustiť sprievodcu alebo sa zdá, že konzola nereaguje, stlačte a podržte tlačidlo Xbox  na konzole približne 10 sekúnd, kým sa konzola nevypne. Po vypnutí konzoly ju znovu zapnite dotknutím sa tlačidla Xbox  na konzole. Skúste znovu spustiť hru.

Riešenie č. 4: Preinštalovanie hry

Preinštalovaním hry sa prepíše hra, ktorá je uložená vo vašej konzole a v prípade potreby sa spustí aktualizácia hry. Bez ohľadu na to, či ste hru inštalovali z disku alebo Obchodu Xbox, najskôr bude potrebné odinštalovať predchádzajúcu inštaláciu hry. Postup odinštalovania hry:

 1. Na úvodnej obrazovke prejdite doprava a vyberte položku My games & apps (Moje hry a aplikácie).
 2. Vyberte položku Games (Hry).
 3. Vyberte hru, ktorú chcete preinštalovať.
 4. Na ovládači stlačte tlačidlo ponuky   a vyberte položku Uninstall (Odinštalovať).

Potom hru znovu nainštalujte vložením disku alebo jej opätovným prevzatím z obchodu Xbox. Ak si chcete hru znovu prevziať, vyhľadajte ju v obchode Xbox, kliknite na ňu a zvoľte možnosť Install (Inštalovať).

Ak tento problém pretrváva, obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox.

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pri spustení hry na konzole Xbox One sa zobrazí chyba 87E00008, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku