Zdieľať túto stránku

Používanie hlásenia problémov aplikácie OneGuide v konzole Xbox One

Problémy s aplikáciou OneGuide môžete nahlásiť priamo v konzole Xbox One.

Problémy, ktoré môžete nahlásiť

Pomocou funkcie hlásenia problémov aplikácie OneGuide môžete nahlásiť tieto problémy:

 • Chýba poskytovateľ televízneho vysielania
 • Chýba televízna skupina
 • Chýba kanál
 • Nesprávne informácie o programe
 • Nesprávny kanál
 • Problém so zvukom
 • Problém s obrazom
 • Iné

Používanie hlásenia problémov aplikácie OneGuide

 1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
 2. Vyberte položku Nastavenia.
 3. Vyberte položku Všetky nastavenia.
 4. Vyberte položku TV & OneGuide.
 5. Vyberte položku Troubleshooting (Riešenie problémov).
 6. Vyberte položku Report a OneGuide problem (Nahlásiť problém s aplikáciou OneGuide).
 7. Vyberte položku Report issue for your cable or satellite box (Nahlásiť problém s káblovým alebo satelitným zariadením) alebo Report issue for your USB TV tuner (Nahlásiť problém s USB TV tunerom).
Obrazovka Report a OneGuide problem na konzole Xbox One
 1. Vyberte položku Select One (Vybrať jednu). Zobrazí sa rozbaľovacia ponuka so zoznamom problémov, ktoré môžete nahlásiť.
 2. V rozbaľovacej ponuke vyberte problém, ktorý chcete nahlásiť.
Na obrazovke Report a OneGuide problem (Nahlásiť problém s aplikáciou OneGuide) vyberte položku Missing TV provider (Chýbajúci poskytovateľ televízneho vysielania).
 1. Vyberte položku Next (Ďalej).
Na obrazovke Report a OneGuide problem (Nahlásiť problém s aplikáciou OneGuide) je zvýraznené tlačidlo Next (Ďalej).
 1. Keď vyberiete problém, funkcia hlásenia problémov aplikácie OneGuide zobrazí výzvu na zadanie ďalších informácií. Po ich zadaní stlačte tlačidlo Ponuka  na ovládači konzoly a vyberte položku Enter (Zadať).
Na obrazovke Missing TV provider (Chýbajúci poskytovateľ televízneho vysielania) je zobrazené pole na zadanie názvu poskytovateľa televízneho vysielania.
 1. Výberom položky Next (Ďalej) dokončite hlásenie a vráťte sa k predchádzajúcej aktivite.
Na obrazovke Report a OneGuide problem (Nahlásiť problém s aplikáciou OneGuide) so zoznamom poskytovateľom televízneho vysielania je zvýraznené tlačidlo Next (Ďalej).

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Používanie hlásenia problémov aplikácie OneGuide v konzole Xbox One, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku