Zdieľať túto stránku

Živé televízne vysielanie alebo služba OneGuide v konzole Xbox One reaguje pomaly

Prehľad

V niektorých prípadoch nemusia živé televízne vysielanie a služba OneGuide reagovať alebo môžu reagovať pomaly. Medzi príklady patrí omeškanie pri prepínaní kanálov, statické obrazy na televíznych kanáloch alebo žiadna odozva na hlasové povely.

Riešenia

Ak chcete problém odstrániť, vyskúšajte tieto riešenia v nasledujúcom poradí.

Riešenie č. 1: Vypnite a zapnite konzolu Xbox One a dekodér set-top box

 1. Vypnite a zapnite konzolu Xbox One stlačením a podržaním tlačidla Xbox  na prednej strane konzoly na 10 sekúnd. Konzola sa môže vypnúť po dvoch alebo troch sekundách – tlačidlo však podržte celých 10 sekúnd.
 2. Vypnite a odpojte všetky káble z dekodéra set-top box.
 3. Počkajte 30 sekúnd.
 4. Opätovne pripojte dekodér set-top box.
 5. Stlačte tlačidlo Xbox  na prednej strane konzoly Xbox One.
  Poznámka: Ak pri reštartovaní konzoly nevidíte obrazovku so zelenou animáciou spustenia, zopakujte tento postup. Dbajte na to, aby ste držali stlačené tlačidlo napájania na konzole, až kým sa konzola nevypne úplne.
 6. Zapnite dekodér set-top box.

Riešenie č. 2: Opätovne nakalibrujte senzor Kinect

Ak služba OneGuide nereaguje na hlasové príkazy, skúste opätovne kalibrovať Kinect:

 1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
  Poznámka:
  Sprievodcu otvoríte dvojitým ťuknutím na tlačidlo Xbox  na ktorejkoľvek obrazovke konzoly.
 2. Vyberte položku Settings (Nastavenia).
 3. Vyberte položku All settings (Všetky nastavenia).
 4. Vyberte položku Kinect & Devices (Senzor Kinect a zariadenia).
 5. Vyberte položku Kinect.
 6. Vyberte položku Kinect doesn’t hear me (Senzor Kinect ma nepočuje).
 7. Podľa pokynov znovu nakalibrujte zvukový senzor senzora Kinect pre miestnosť a reproduktory.

Poznámka: Aj po správnej kalibrácii vás senzor Kinect nemusí správne počuť, ak je televízor príliš nahlas alebo sa v miestnosti rozprávajú ľudia. Ďalšie možnosti riešenia problémov so senzorom Kinect nájdete v článku Riešenie problémov s hlasovými príkazmi senzora Kinect na konzole Xbox One.

Riešenie č. 3: Riešenie problémov IR so zariadeniami

Služba OneGuide má problémy s komunikáciou s vybavením domáceho kina prostredníctvom predlžovacích káblov infračerveného rozhrania. Ak chcete skontrolovať a vyriešiť problémy s IR, pozrite si článok Pomocou aplikácie OneGuide sa nedá ovládať televízor, prijímač AV alebo dekodér set-top box.

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Živé televízne vysielanie alebo služba OneGuide v konzole Xbox One reaguje pomaly, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku