Zdieľať túto stránku

Pomocou aplikácie OneGuide sa nedá ovládať televízor, prijímač AV alebo dekodér set-top box

Aplikácia OneGuide umožňuje pomocou konzoly Xbox One ovládať televízor, káblové alebo satelitné zariadenie a prijímač AV. Nedokáže však ovládať funkcie digitálneho videorekordéra ani iné rozšírené funkcie systému domáceho kina.

Táto stránka opisuje riešenia v prípade problémov s používaním aplikácie OneGuide na ovládanie týchto periférnych zariadení.

Poznámka: Aplikácia OneGuide bola síce navrhnutá tak, aby fungovala so senzorom Kinect, môžete ju však používať aj po pripojení infračerveného vysielača od iného výrobcu do infračerveného portu (IR) na zadnej strane konzoly. Ďalšie informácie nájdete v článku Používanie predlžovacích káblov IR s konzolou Xbox One.

Nižšie môžete získať nasledujúce informácie:

Poznámka: Hlasové príkazy nie sú v niektorých oblastiach k dispozícii. Zoznam funkcií konzoly Xbox One a oblastí, v ktorých sú k dispozícii, nájdete v článku Dostupnosť funkcií konzoly Xbox One.

Témy

OneGuide a periférne zariadenia nereagujú na príkazy

Aplikácia OneGuide používa infračervené svetlo cez senzor Kinect na ovládanie zariadení podobne, ako pracuje univerzálny diaľkový ovládač. Ak vysielanie a prijímanie infračerveného prijímača funguje správne, dokáže ovládať nasledujúce zariadenia a funkcie:

 • Televízor: zapnutie a vypnutie, zvýšenie a zníženie hlasitosti, stlmenie hlasitosti
 • Káblový alebo satelitný prijímač: zapnutie a vypnutie, výber kanála
 • Audiovizuálny (AV) prijímač: zapnutie a vypnutie, zvýšenie a zníženie hlasitosti, stlmenie hlasitosti

Ak niektoré zo zariadení nefunguje s aplikáciou OneGuide správne, vykonajte najprv test infračerveného signálu, aby ste sa uistili, že sa vysiela a prijíma správne.

Riešenie č. 1: Skontrolujte infračervený signál

Skontrolujte, či je senzor Kinect pripojený ku konzole Xbox One a vysiela infračervený signál. Postupujte takto:

 • Skontrolujte, či svieti biely symbol Xbox na senzore Kinect. Ak nesvieti, senzor nie je zapnutý a nepracuje správne. Pozrite si článok Riešenie problémov so senzorom Kinect a konzolou Xbox One alebo Riešenie problémov s hlasovými príkazmi senzora Kinect v konzole Xbox One.
 • Skontrolujte, či kábel pripájajúci senzor Kinect ku konzole nie je skrútený ani zlomený.
 • Pomocou smartfónu môžete skontrolovať, či senzor Kinect pri vykonávaní príkazu vysiela infračervený signál. Postupujte takto:
  1. Smartfón prepnite do režimu fotoaparátu a podržte ho pred senzorom Kinect. Na obrazovke telefónu hľadajte tri svietiace vysielače na obrázku senzora. Ak ich nevidíte, toto zariadenie vám v teste nepomôže.
   Poznámka: Tento test nebude fungovať s fotoaparátmi, ktoré filtrujú infračervené žiarenie, napríklad so zariadením Apple iPhone.
Obrázok zobrazuje ruky držiace smartfón so zapnutým fotoaparátom namierený smerom k senzoru Kinect, na ktorom sa zobrazujú tri rozsvietené vysielače senzora.
  1. Držte svoj smartfón a konzole Xbox One povedzte hlasový príkaz (napríklad „Xbox, volume up“ (Xbox, zvýš hlasitosť)).
  2. Sledujte senzor Kinect cez svoj smartfón a snažte sa zachytiť ďalší vysielač vpravo od ostatných a v blízkosti bieleho symbolu Xbox. Ak sa štvrtý vysielač zapne počas toho, ako konzola Xbox One vykonáva príkaz, infračervené rozhranie funguje. Ak tento ďalší vysielač nevidíte, prečítajte si článok Riešenie problémov so senzorom Kinect konzoly Xbox One.

Riešenie č. 2: Uistite sa, že infračervené prijímače zariadení nie sú ničím zakryté

Problémy môžu spôsobovať aj sklenené dvierka skrinky. Možno budete musieť pripojiť predlžovací kábel IR (zariadenie, ktoré emuluje infračervený diaľkový ovládač) ku konzole a umiestniť ho vedľa zariadení alebo do skrinky s médiami. Ďalšie informácie nájdete v článku Používanie predlžovacích káblov IR s konzolou Xbox One.

Riešenie č. 3: Uistite sa, že používate správne hlasové príkazy

Informácie o hlasových príkazoch pre senzor Kinect nájdete v článku Používanie hlasových príkazov senzora Kinect s konzolou Xbox One.

Konzola Xbox One neprepína televízne kanály

Ak zistíte, že konzola Xbox One nedokáže prepínať kanály, vyskúšajte nasledujúce riešenia.

Riešenie č. 1: Skontrolujte, či ste postupovali presne podľa pokynov uvedených v článku Nastavenie živého televízneho vysielania v konzole Xbox One.

Riešenie č. 2: Ak konzola Xbox One stále neprepína televízne kanály, vykonajte test infračerveného signálu. Pozrite si časť Kontrola infračerveného signálu na tejto stránke.

Riešenie č. 3: Ak máte problém s diaľkovým ovládaním, vyskúšajte použiť súpravy IR kódov v časti Vyhľadávanie kódov diaľkového ovládača pre Xbox One.

Značka televízora sa nenachádza v zozname

Ak pri nastavovaní televízora v konzole Xbox One a aplikácii OneGuide nenájdete v zozname značku svojho televízora, uistite sa, že ste presne dodržali pokyny uvedené v článku Nastavenie živého televízneho vysielania v konzole Xbox One.

 1. Keď sa zobrazí obrazovka s otázkou What brand is your TV? (Aká je značka vášho televízora?), vyhľadajte televízor v zozname.
Obrazovka What brand is your TV? (Aká je značka vášho televízora?) v nastaveniach aplikácie OneGuide v konzole Xbox
 1. Ak sa v ňom vaša značka nenachádza, vyberte položku I don't see my brand (Nevidím svoju značku) a zadajte ju manuálne.

Poskytovateľ káblového alebo satelitného televízneho vysielania nie je v zozname

Keď sa snažíte nastaviť televízor v konzole Xbox One a aplikácii OneGuide podľa pokynov na stránke Nastavenie živého televízneho vysielania v konzole Xbox One a váš poskytovateľ televízneho vysielania nie je uvedený v zozname, aplikácia OneGuide sa nemusí dať momentálne použiť.

Chýbajúceho poskytovateľa káblového alebo satelitného televízneho vysielania môžete nahlásiť pomocou hlásenia problémov aplikácie OneGuide. Pokyny nájdete v článku Používanie hlásenia problémov aplikácie OneGuide v konzole Xbox One.

Ďalšie informácie o poskytovateľoch televízneho vysielania a hardvéri nájdete vo fórach s informáciami o televíznom hardvéri.

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pomocou aplikácie OneGuide sa nedá ovládať televízor, prijímač AV alebo dekodér set-top box, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku