Zdieľať túto stránku

Služba OneGuide a digitálny videorekordér

Prehľad

Služba OneGuide v konzole Xbox One nie je navrhnutá na ovládanie digitálneho videorekordéra. Ponúka však niekoľko možností:

  • Na prístup k záznamom alebo plánovanie nových záznamov môžete použiť diaľkový ovládač digitálneho videorekordéra.
  • Ak máte počítač alebo telefón so systémom Windows 10, môžete použiť možnosť Remote Control (Diaľkové ovládanie) sprievodcu OneGuide v aplikácii pre Xbox na používanie všetkých ponúk vášho digitálneho videorekordéra, satelitného prijímača alebo káblového zariadenia.
  • Ak máte telefón so systémom Android alebo iOS, môžete použiť možnosť Remote Control (Diaľkové ovládanie) v aplikácii SmartGlass na používanie všetkých ponúk vášho digitálneho videorekordéra, satelitného prijímača alebo káblového zariadenia.

Používanie možnosti Diaľkové ovládanie v aplikácii Xbox v systéme Windows 10

Skôr, ako budete môcť použiť možnosť Diaľkové ovládanie v aplikácii OneGuide, musíte prepojiť aplikáciu pre Xbox s konzolou Xbox One, ktorú chcete ovládať. Postupujte takto:

  1. V počítači spustite aplikáciu Xbox.
  2. V ponuke na ľavej strane obrazovky vyberte ikonu Pripojiť v dolnej časti zoznamu.
  3. Na obrazovke Pripojiť ku konzole Xbox One vyberte v časti Ovládanie možnosť Diaľkové ovládanie.
  1. Na obrazovke sa zobrazí prekrývajúca grafika digitálneho diaľkového ovládania. Pomocou tlačidiel na tomto digitálnom diaľkovom ovládači môžete rovnako ako štandardným univerzálnym diaľkovým ovládačom ovládať všetky ponuky vášho digitálneho videorekordéra, satelitného prijímača alebo káblového zariadenia.

Poznámka: Ovládacie prvky prehrávania služby OneGuide (rýchly posun dopredu, posun dozadu, prehratie a pozastavenie) budú fungovať s nahrávkami digitálneho videoprehrávača, takže na ovládanie prehrávania môžete použiť svoj ovládač pre Xbox One alebo hlasové príkazy.

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Služba OneGuide a digitálny videorekordér, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku