Zdieľať túto stránku

Informácie o základných funkciách ochrany rodiny v konzole Xbox One

Funkcie ochrany v konzole Xbox One umožňujú kontrolovať druhy obsahu, ku ktorým majú v konzole Xbox One prístup jednotliví členovia rodiny. Ak chcete nastaviť obmedzenia obsahu, pozrite si článok Postup zmeny nastavení ochrany osobných údajov a bezpečnosti online pre detské účty. Pomoc s nastavením týchto funkcií nájdete v článku Riešenie problémov so zmenou nastavení bezpečnosti online a ochrany osobných údajov v konzole Xbox One.

Funkcie ochrany

Prístup k obsahu

Môžete nastaviť obmedzenia obsahu podľa odporúčanej vekovej kategórie daného obsahu, ktorý bude konzola Xbox One používať na riadenie prístupu dieťaťa k špecificky hodnoteným hrám, filmom, televíznym reláciám a hudbe. Ak má dieťa menej ako 8 rokov, položka Prístup k obsahu je predvolene nastavená na možnosť Vypnuté.

Ak chcete zmeniť predvolené nastavenia pre dieťa:

 1. Stlačením tlačidla Xbox  otvorte sprievodcu.
 2. Vyberte položku Nastavenia.
 3. Vyberte položku Všetky nastavenia.
 4. V časti Konto vyberte položku Rodina.
 5. Vyberte detský účet, ktorý chcete aktualizovať.
 6. Vyberte položku Access to content (Prístup k obsahu).
 7. Limity obsahu sú neobmedzené pre všetkých používateľov starších ako 8 rokov. Predvolené limity v závislosti od veku môžete vybrať výberom veku dieťaťa v zozname. Ukážeme vám predvoľby pre daný vek. Nie ste obmedzení dátumom narodenia. Vy sa rozhodnete, ktorá veková skupina je vhodná.

Filtrovanie webového obsahu

Filtrovanie webového obsahu umožňuje rodičom určiť, ktoré druhy webových stránok si môže dieťa prezerať prostredníctvom aplikácie Microsoft Edge. Toto sú predvolené nastavenia podľa vekovej skupiny:

 • Young children: General Interest (Malé deti: všeobecné záujmy)
 • Detské a tínedžerské kontá: online komunikácia

Ak chcete zmeniť predvolené nastavenia pre dieťa:

 1. Stlačením tlačidla Xbox  otvorte sprievodcu.
 2. Vyberte položku Nastavenia.
 3. Vyberte položku Všetky nastavenia.
 4. V časti Konto vyberte položku Rodina.
 5. Vyberte účet člena rodiny, ktorého nastavenia chcete zmeniť, a potom vyberte položku Web filtering (Filtrovanie webového obsahu). Vyberte vhodné nastavenie.

Poznámka: Nastavenia filtrovania webového obsahu v konzole Xbox One nemožno preniesť do iných služieb spoločnosti Microsoft, napríklad do systému Windows 10. Nastavenia pre počítače so systémom Windows možno spravovať na lokalite Centrum bezpečnosti a zabezpečenia spoločnosti Microsoft.

Možnosti pri nakupovaní

Konzola Xbox One umožňuje rodičovi kontrolovať druh aplikácií, ktoré môže každé dieťa prevziať z obchodu Xbox. Možnosti nastavenia sú:

 • Blocked (none) (Blokované (žiadne)),
 • Free apps only (Len bezplatné aplikácie),
 • Free or paid apps (Bezplatné alebo platené aplikácie).

Ak chcete zmeniť predvolené nastavenie pre dieťa:

 1. Stlačením tlačidla Xbox  otvorte sprievodcu.
 2. Vyberte položku All Settings (Všetky nastavenia).
 3. V časti Konto vyberte položku Rodina. Vyberte konto člena rodiny, ktorého nastavenia chcete zmeniť. Potom vyberte položku Prístup k obsahu.
 4. Zmeňte nastavenie Buy and download (Nakupovanie a preberanie).

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Informácie o základných funkciách ochrany rodiny v konzole Xbox One, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku