Zdieľať túto stránku

Informácie o filtrovaní webového obsahu v konzole Xbox One

Filtrovanie webového obsahu umožňuje rodičom kontrolovať, k akým webovým lokalitám má ich dieťa prostredníctvom konzoly Xbox One prístup. Filtrovanie webového obsahu umožňuje rozhodnúť sa na základe týchto možností:

 • Allow List Only (Iba povolený zoznam): Iba webové lokality, ktoré rodič pridal do povoleného zoznamu prostredníctvom lokality Xbox.com.
 • Designed for Children (Určené pre deti): Zahŕňa hore uvedené, povoľuje prístup k webovým lokalitám určeným pre deti, pričom blokuje webové lokality pre dospelých.
 • General Interest (Všeobecné záujmy): Zahŕňa všetko hore uvedené, povoľuje prístup k webovým stránkam so všeobecným záujmom, pričom blokuje webové lokality pre dospelých.
 • Basic Communication (Základná komunikácia): Zahŕňa všetko hore uvedené, povoľuje sociálnu sieť, webový rozhovor a webovú poštu, pričom blokuje webové lokality pre dospelých.
 • Warn on Adult (Upozornenie na obsah pre dospelých): Povoľuje prístup k všetkému obsahu, ale zobrazuje upozornenie pred prehľadávaním webových lokalít pre dospelých.
 • Turned Off (Vypnuté): Žiadne filtrovanie webového obsahu.

Nastavenie filtrovania webového obsahu

V konzole Xbox One:

 1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
 2. Vyberte položku Nastavenia.
 3. Vyberte položku Všetky nastavenia.
 4. V časti Konto vyberte položku Rodina.
 1. Vyberte detský účet, ktorému chcete pridať webové filtre.
 1. Vyberte položku Web filtering (Filtrovanie webového obsahu).
 1. Vyberte aktuálne nastavenie, ak chcete vidieť všetky dostupné možnosti.
 1. Vyberte požadovanú úroveň filtrovania webového obsahu.
  Poznámka: Niektoré webové stránky možno pridať len do povoleného zoznamu v časti Family (Rodina) vášho účtu Microsoft.

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Informácie o filtrovaní webového obsahu v konzole Xbox One, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku