Zdieľať túto stránku

Hlásenie konzoly Xbox One: Vlastníte túto hru alebo aplikáciu?

Pri pokuse o hranie hry nainštalovanej v konzole Xbox One sa zobrazí toto hlásenie:

Vlastníte túto hru alebo aplikáciu?
Ak vlastníte herný disk, vložte ho. V opačnom prípade skontrolujte, či ste prihlásení v službe Xbox Live. Ak nevlastníte práva na hranie danej hry, musíte si ju kúpiť v obchode Xbox Games.

Toto hlásenie sa môže vyskytnúť v prípade, že:

 • Vyskytol sa dočasný problém so službou Xbox Live.
 • V diskovej jednotke nie je vložený disk s hrou.
 • Herný disk nemožno prečítať.
 • Hra bola spustená v konzole Xbox One dlhý čas na pozadí.
 • Používateľ, ktorý zakúpil obsah, nie je prihlásený.
 • Používateľ, ktorý zakúpil obsah, nepovolil zdieľanie.

Riešenia

Riešenie č. 1: Skontrolujte stav služby Xbox Live

Ak sa tu zobrazujú nejaké výstrahy, počkajte, kým sa obnoví prevádzka služby a potom to skúste znova:

Kľúčové služby Xbox Live: Obmedzená
2017-10-16T13:55:04.0000000-07:00

Ovplyvnené platformy:

Xbox 360, Xbox One

Ovplyvnené služby:

Prihlásenie v službe Xbox Live

Najnovšia aktualizácia

We are aware that some members may be having problems signing in to Xbox Live. We are working to resolve the issue as quickly as possible, and we will be sure to provide you with frequent updates.

Sociálne siete a hranie hier: spustená
2017-10-18T04:31:57.0733683+00:00

Riešenie č. 2: Vložte herný disk

Ak chcete hrať hru zakúpenú na disku, musíte do diskovej jednotky vložiť daný herný disk. Konzola Xbox One použije disk na overenie vlastníctva, aj keď ste hru nainštalovali na pevný disk.

Riešenie č. 3: Ak už je herný disk v jednotke

Ak sa problém vyskytne, keď je disk v jednotke, pozrite si sprievodcu Riešenie problémov s prehrávaním disku v konzole Xbox One. Obsahuje ďalšie postupy na riešenie problémov a informácie o tom, ako požiadať o opravu konzoly.

Riešenie č. 4: Reštartujte hru alebo aplikáciu

 1. V hre alebo aplikácii stlačením tlačidla Xbox  otvorte sprievodcu a následne vyberte položku Home (Domov).
 2. Uistite sa, že je označená veľká dlaždica aplikácie a stlačte tlačidlo ponuky  na ovládači.
 3. Vyberte položku Quit (Skončiť).

Poznámka: Ak problém s hrou alebo aplikáciou spôsobuje, že konzola nereaguje, namiesto postupu uvedeného vyššie vypnite a zapnite konzolu Xbox One podľa krokov v riešení č. 5.

Riešenie č. 5: Reštartujte konzolu Xbox One

Ak ste na svojej konzole Xbox One prepli aktivitu, napríklad z inej aplikácie alebo hry, hra môže zostať spustená na pozadí. Ak chcete problém vyriešiť, reštartujte konzolu:

 1. Stlačením tlačidla Xbox   otvorte sprievodcu.
 2. Vyberte položku Nastavenia.
 3. Vyberte položku Reštartovať konzolu.
 4. Operáciu potvrďte výberom položky Áno.

Poznámka: Ak nemožno spustiť sprievodcu alebo sa zdá, že konzola nereaguje, stlačte a podržte tlačidlo Xbox  na konzole približne 10 sekúnd, kým sa konzola nevypne. Po vypnutí konzoly ju znovu zapnite dotknutím sa tlačidla Xbox  na konzole.

Poznámka: Aby ste zabránili výskytu tohto problému, pred prepnutím aktivity na konzole Xbox One ukončite hru.

Riešenie č. 6: Ak ste kúpili hru
Ak ste kúpili hru ako digitálny súbor na prevzatie, skontrolujte, či ste prihlásení v konzole pomocou rovnakého účtu, aký ste použili pri nákupe hry. Skontrolujte tiež, či je konzola pripojená k službe Xbox Live. Ak tento problém pretrváva, obráťte sa na technickú podporu pre konzoly Xbox.

Riešenie č. 7: Ak hru kúpil niekto iný
Ak pôvodne hru kúpil niekto iný, skontrolujte, či je prihlásený v konzole pomocou rovnakého účtu, aký použil pri nákupe hry. Prípadne skontrolujte, či má konzolu nastavenú ako svoju domácu konzolu Xbox. Ďalšie informácie nájdete v článku Moja domáca konzola Xbox.

Ak sú všetky možnosti uvedené vyššie nedostupné alebo ak chcete mať vlastnú digitálnu kópiu hry, kúpte si digitálnu kópiu v obchode Xbox Store. Skôr ako hru začnete hrať, nemusíte ju opätovne nainštalovať.

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Hlásenie konzoly Xbox One: Vlastníte túto hru alebo aplikáciu?, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku