Zdieľať túto stránku

Zmena položiek v prezentácii konzoly Xbox One

Funkcia Prezentácia vám umožňuje zobraziť vo svojom profile dosiahnutý výsledok a herný klip, na ktoré ste najviac hrdí.

Témy

Zobrazenie prezentácie

Prezentáciu si môžete pozrieť v oblasti Informačný kanál svojho profilu. Postupujte takto:

 1. Stlačením tlačidla Xbox otvorte sprievodcu.
 2. V hornej časti obrazovky prejdite na kartu Prihlásenie.
 3. Vyberte svoj gamertag.
 4. Vyberte položku My profile (Môj profil).
 5. Posuňte sa doprava do časti Feed (Informačný kanál). Prezentácia sa nachádza v hornej časti obrazovky.

Zdieľanie klipu v prezentácii z funkcie Game DVR

Ak máte klip, ktorý by ste chceli zdieľať, môžete tak urobiť v aplikácii Game DVR. Postupujte takto:

 1. Na úvodnej obrazovke prejdite doprava a vyberte položku My games & apps (Moje hry a aplikácie).
 2. V časti Apps (Aplikácie) vyberte možnosť Game DVR.
 3. Vyberte želaný klip, označte ho a stlačte tlačidlo ponuky.
 4. Vyberte možnosť Share (Zdieľať).
 5. V zozname vyberte možnosť Showcase (Prezentácia).

Zdieľanie dosiahnutého výsledku v prezentácii z aplikácie Achievements

Ak máte dosiahnutý výsledok, ktorým by ste sa chceli pochváliť, ale nie je to vaša nedávna aktivita, môžete ho zdieľať vo svojej prezentácii z aplikácie Achievements. Postupujte takto:

 1. Vyberte položku My games & apps (Moje hry a aplikácie).
 2. V časti Apps (Aplikácie) vyberte možnosť Achievements (Dosiahnuté výsledky).
 3. Vyberte dosiahnutý výsledok.
 4. Vyberte položku Share achievement (Zdieľať dosiahnutý výsledok).
 5. V zozname vyberte možnosť Showcase (Prezentácia).

Môžete pridať ďalšie titulky, ktoré sa zobrazia nad prezentáciou pri prezeraní vášho profilu.

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Zmena položiek v prezentácii konzoly Xbox One, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku