Zdieľať túto stránku

Vaše konto Xbox Live bolo pozastavené alebo zakázané

Hry online poskytujú najlepší zážitok vtedy, keď sa všetci hráči navzájom rešpektujú. Tím pre presadzovanie zásad a pravidiel služby Xbox Live (XBLPET) sleduje službu Xbox Live a zisťuje, či nedochádza k porušovaniu Zmluvy o poskytovaní služieb spoločnosti Microsoft, čím pomáha chrániť zážitok z hry a poskytuje príjemné prostredie pre všetkých hráčov. Na hráčov porušujúcich Zmluvu o poskytovaní služieb spoločnosti Microsoft môže byť aplikované presadzovanie pravidiel vrátane pozastavenia účtu. Ďalšie informácie získate po prihlásení na lokalitu enforcement.xbox.com.

Na tejto stránke

Ako môžem zistiť, prečo bolo moje konto pozastavené, a ako dlho to bude trvať?

Xbox Live je miesto, kde všetci členovia môžu spolu komunikovať a zabávať sa online. Tím pravidiel a presadzovania podmienok Xboxu Live sleduje službu a zisťuje, či správanie používateľov neporušuje Zmluvu o poskytovaní služieb spoločnosti Microsoft a pravidlá správania, čím pomáha chrániť možnosti našich zákazníkov. Porušovanie pravidiel správania môže mať rôzne následky v závislosti od povahy a závažnosti porušenia. Ďalšie informácie o pozastavení konta v službe Xbox Live.

Poznámka: Niektorí vývojári môžu zakázať hráčom prístup k ich vlastným hrám nezávisle od iných prípadov presadzovania pravidiel v službe Xbox. Zákazy prístupu týkajúce sa hier sú mimo pôsobnosti orgánu XBLPET. Ak chcete získať bližšie informácie o zákaze v hre, kontaktujte vývojára alebo vydavateľa hry.

Prečo bola moja konzola Xbox zakázaná?

Zákazy zariadenia sa nevydávajú často. Podnetom na ich vydanie je, keď konzola Xbox alebo Xbox v zariadení s Windowsom pravidlá správania porušuje hrubo alebo opakovane. Keď sa vyskytne zákaz zariadenia, nebude sa z príslušného zariadenia k Xboxu Live môcť pripojiť žiadne konto. Vzhľadom na závažnosť tohto činu berieme každé zakázanie zariadenia veľmi vážne a konáme až po rozsiahlom vyšetrovaní. Ďalšie informácie o zákazoch zariadenia.

Prečo Tím presadzovania pravidiel zmenil môj gamertag?

Xbox zmení nevhodný gamertag, ak je urážajúci a porušuje pravidlá správania. Systém dotknutému kontu automaticky priradí nový gamertag podobným spôsobom, ako keď je vám pri prvom prihlásení do Xboxu Live poskytnutý gamertag vytvorený systémom. Gamertag vytvorený systémom môžete zmeniť za vlastný. Za zmenu sa budú účtovať bežné poplatky za zmenu gamertagu. Ďalšie informácie o nútených zmenách gamertagu.

Prečo je moje skóre reputácie také nízke? Ako môžem zlepšiť svoju reputáciu?

Základom systému reputácie je odmeňovanie dobrého správania (napríklad fair play a čestné hranie) a znevýhodňovanie používateľov so zlým správaním (napríklad nadávky, neúcta alebo podvádzanie). Prihláste sa do lokality enforcement.xbox.com, kde môžete získať ďalšie informácie o svojom skóre reputácie a spôsoboch, ako ho vylepšiť.

Ako môžem kontaktovať XBLPET s mojimi otázkami alebo požiadavkou o preskúmanie prípadu?

Ak máte otázky týkajúce sa konkrétneho pozastavenia a vplyvu na vaše konto alebo sa chcete dozvedieť viac o porušovaní, ktoré viedlo k presadeniu pravidiel vo vašom prípade, môžete mať nárok požiadať o prešetrenie prípadu.

Prešetrenie prípadu umožňuje hráčom odoslať žiadosť priamo orgánu XBLPET prostredníctvom histórie presadzovania pravidiel v účte. Zástupca orgánu XBLPET potom dôkladne preskúma pozastavenie.

Zistite, ako odoslať požiadavku na preskúmanie.

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Vaše konto Xbox Live bolo pozastavené alebo zakázané, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku