Zdieľať túto stránku

Ako začať párty v konzole Xbox One

Začatie párty v konzole Xbox One

Párty vám umožňujú stretnúť sa a chatovať s priateľmi a inými hráčmi prostredníctvom konzoly Xbox One. Zapojených môže byť až 15 ľudí.

Poznámka: Ak chcete zorganizovať párty alebo sa k nej pripojiť, musíte mať (vy a ostatní účastníci) predplatené zlaté členstvo Xbox Live a musíte sa prihlásiť pomocou menovky hráča, ktorá je s týmto členstvom spojená.

Ak sa vyskytuje problém s pripojením alebo začatím párty, pozrite si článok Nemožno sa prepnúť na rozhovor počas večierka v konzole Xbox One.

Párty môžete začať niekoľkými spôsobmi.

Pozvanie osoby zo zoznamu priateľov

 1. Ak sa chcete vrátiť na úvodnú obrazovku, stlačením tlačidla Xbox  otvorte sprievodcu a následne vyberte úvodnú obrazovku.
 2. V ponuke Friends & clubs (Priatelia a kluby) vyberte priateľa, ktorého chcete mať na párty.
 3. Na karte hráča tohto priateľa vyberte položku Invite (Pozvať) > Invite to a party (Pozvať na večierok).

Teraz sa párty zobrazuje v sprievodcovi.

Pripojenie k párty, ktorej sa už zúčastňujú vaši priatelia

 1. Ak sa chcete vrátiť na úvodnú obrazovku, stlačením tlačidla Xbox  otvorte sprievodcu a následne vyberte úvodnú obrazovku.
 2. V ponuke Friends & clubs (Priatelia a kluby) vyberte priateľa, ktorého chcete mať na párty.
 3. Na karte hráča tohto priateľa vyberte položku Join (Pripojiť sa) > Join party (Pripojiť sa k párty).

Usporiadanie vlastnej párty a pozvanie viacerých priateľov

 1. Ak sa chcete vrátiť na úvodnú obrazovku, stlačením tlačidla Xbox  otvorte sprievodcu a následne vyberte úvodnú obrazovku.
 2. V ponuke Parties (Párty) vyberte položku Start a party (Usporiadať párty).
 3. Vyberte položku Invite friends (Pozvať priateľov).
 4. Zo zoznamu Friends (Priatelia) vyberte priateľov, ktorých chcete pozvať na svoju párty. Vedľa vybraných priateľov sa zobrazí fajka.
 5. Na ovládači stlačte tlačidlo Ponuka  .

Zhovárajte sa alebo si píšte správy s ľuďmi na vašej párty

 1. Stlačením tlačidla Xbox   otvorte sprievodcu.
 2. V ponuke Párty vyberte položku Usporiadať párty.
 3. Ak používate slúchadlá, mali by ste mať možnosť zhovárať sa s priateľmi. Ak chcete písať správy, prejdite doľava a vyberte možnosť Show text chat (Zobraziť textový rozhovor). Ak sa chcete vrátiť k rozhovoru s priateľmi v hre, vyberte možnosť Switch to game chat (Prepnúť na rozhovor v hre).
 4. Ak ste vybrali možnosť Show text chat (Zobraziť textový rozhovor), vyberte možnosť New message (Nová správa) a napíšte svoju správu.

Poznámka: Ak máte problém počuť svojich priateľov alebo vaši priatelia nepočujú vás, pozrite si časť Riešenie problémov s hrou pre viacerých hráčov v konzole Xbox One.

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Ako začať párty v konzole Xbox One , alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku