Zdieľať túto stránku

Pozvanie osoby, aby vstúpila do klubu

Pozvanie priateľa, aby vstúpil do klubu:

  1. Stlačte tlačidlo Xbox , aby sa otvoril sprievodca, vyberte položku Priatelia a kluby a vyberte zo zoznamu požadovaný klub.
  2. Vyberte položku Invite someone (Pozvať osobu).
  3. Vyberte zo zoznamu priateľov menovku hráča a potom stlačením tlačidla Ponuka odošlite pozvánku.

Pozvanie iných osôb, aby vstúpili do klubu:

  1. Prejdite na profil danej osoby.
  2. Na karte Info (Informácie) vyberte položky Invite (Pozvať) > Invite to club (Pozvať do klubu).
  3. Vyberte klub zo zoznamu.

Ak ste vlastníkom alebo správcom klubu, podľa tohto postupu pozvete osoby, ktoré chcú vstúpiť do vášho klubu:

  1. Stlačte tlačidlo Xbox , aby sa otvoril sprievodca, vyberte položku Priatelia a kluby a vyberte zo zoznamu požadovaný klub.
  2. Vyberte kartu Manage (Spravovať) a potom vyberte položku Invitation requests & recommendations (Žiadosti o prijatie a odporúčania).
  3. Ak chcete niekoho pozvať do klubu, vyberte menovku hráča a potom možnosť Invite (Pozvať).

Ďalšie informácie o zobrazení pozvánok do klubu nájdete v časti Vstúpenie do klubu.

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme za vaše pripomienky

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontakt

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Pozvanie osoby, aby vstúpila do klubu, alebo iným problémom?

Zdieľať túto stránku