Použitím stránky súhlasíte s využitím cookies na analýzu, prispôsobený obsah a reklamy.

Konfigurácia nastavení bezdrôtového pripojenia v konzole Xbox 360

Prehľad

Tento článok popisuje konfiguráciu nastavení bezdrôtového pripojenia v konzole Xbox 360. Po konfigurácií nastavení bezdrôtového pripojenia sa môžete pripojiť na internet a do služby Xbox Live (ak máte prístup k bezdrôtovej sieti).

Riešenia

Ktorú konzolu máte?

Konzola Xbox 360 E
picture
Konzola Xbox 360 S Pôvodná konzola Xbox 360
picture picture

Konzola Xbox 360 E

V konzole Xbox 360 E je zabudovaný adaptér Wi-Fi. Ak máte bezdrôtovú sieť, nič iné nepotrebujete.

Adaptér Wi-Fi zabudovaný v konzole Xbox 360 E komunikuje s bezdrôtovým smerovačom.
picture

Poznámka: Adaptér bezdrôtovej siete pre konzolu Xbox 360 môžete používať aj s konzolou Xbox 360 E. Ak v blízkosti konzoly nie je bezdrôtový smerovač, použitím adaptéra bezdrôtovej siete môže zlepšiť jej signál. Keď ku konzole Xbox 360 E pripojíte adaptér bezdrôtovej siete pre konzolu Xbox 360, konzola ho bude automaticky používať namiesto zabudovaného adaptéra Wi-Fi.

Konzola Xbox 360 S

V konzole Xbox 360 S je zabudovaný adaptér Wi-Fi. Ak máte bezdrôtovú sieť, nič iné nepotrebujete.

Adaptér Wi-Fi zabudovaný v konzole Xbox 360 S komunikuje s bezdrôtovým smerovačom.
picture

Poznámka: Adaptér bezdrôtovej siete pre konzolu Xbox 360 môžete používať aj s konzolou Xbox 360 S. Ak v blízkosti konzoly nie je bezdrôtový smerovač, použitím adaptéra bezdrôtovej siete môže zlepšiť jej signál. Keď ku konzole Xbox 360 S pripojíte adaptér bezdrôtovej siete pre konzolu Xbox 360, konzola ho bude automaticky používať namiesto zabudovaného adaptéra Wi-Fi.

Pôvodná konzola Xbox 360

Ak máte pôvodnú konzolu Xbox 360, musíte pripojiť adaptér bezdrôtovej siete pre konzolu Xbox 360, skôr než budete môcť konzolu pripojiť k bezdrôtovej sieti:

Adaptéry bezdrôtovej siete N a G pre konzolu Xbox 360
picture

Ďalšie informácie o adaptéroch bezdrôtovej siete N a G pre konzolu Xbox 360 nájdete v časti Pripojenie adaptéra bezdrôtovej siete pre konzolu Xbox 360.

Konfigurácia nastavení bezdrôtového pripojenia

 1. Na paneli vyberte ponuku Settings a potom vyberte položku System.
 2. Vyberte položku Network Settings.
 3. Ak sa zobrazí výzva na výber bezdrôtovej siete, postupujte podľa týchto krokov (v opačnom prípade prejdite na krok č. 4):
  1. Vyberte názov bezdrôtovej siete.
  2. Zadajte heslo bezdrôtovej siete a vyberte položku Done. Konzola sa automaticky pokúsi pripojiť k službe Xbox Live.
   Poznámka: Ak sa nezobrazuje názov bezdrôtovej siete, vyberte položku Advanced Options. Potom vyberte položku Specify Unlisted Network a zadajte názov bezdrôtovej siete. Vyberte typ zabezpečenia bezdrôtového pripojenia (WEP, WPA, WPA alebo No Security). Toto nastavenie typu zabezpečenia sa musí zhodovať s typom zabezpečenia bezdrôtovej siete.
  3. Vyberte položku Configure Network.
  4. Na karte Basic Settings vyberte položku Wireless Mode.
   Poznámka: Ak bezdrôtový režim nie je k dispozícii a používate čierny adaptér bezdrôtovej siete N, skúste použiť inštalačný disk softvéru dodaný s adaptérom.
  5. Vyberte položku Scan for Networks.
  6. Vyberte názov bezdrôtovej siete. Ak vaša sieť nie je uvedená v zozname, vyskúšajte nasledujúce odporúčania:
   1. Vyberte položku Specify Unlisted Network a zadajte názov bezdrôtovej siete (nazýva sa aj identifikátor SSID (Service Set Identifier)).
   2. Vyberte zabezpečenie bezdrôtovej siete: WEP, WPA, WPA2 alebo No Security (ak vaša sieť nemá heslo).
    Ak sa vám nedarí pripojiť sa k bezdrôtovej sieti, skúste zlepšiť intenzitu bezdrôtového signálu alebo rýchlosť pripojenia.
   3. Zadajte heslo bezdrôtovej siete a potom vyberte položku Done.
    Poznámka: Dbajte na to, aby ste zadali správne heslo. Nesprávne heslo môže umožniť konzole pripojiť sa k bezdrôtovej sieti, no pri testovaní pripojenia k službe Xbox Live sa môže vyskytnúť chyba adresy IP.
   4. Na ovládači stlačte tlačidlo B a potom vyberte položku Test Xbox Live Connection.
   5. Po úspešnom pripojení k službe Xbox Live sa zobrazí táto obrazovka:

picture
 1. Ak sa zobrazí výzva na aktualizáciu softvéru konzoly, vyberte možnosť Yes.

  Poznámka: Ak sa pri pokuse o aktualizáciu softvéru konzoly zobrazí chyba, prečítajte si časť Kód chyby po aktualizácii softvéru konzoly.

Bol tento článok užitočný?

Áno
Nie

Ďakujeme vám za odozvu

Ďakujeme za vašu odozvu.

Ľutujeme, že tento článok nevyriešil váš problém. My to však nevzdáme a ani vy by ste nemali. Vyskúšajte túto nižšie uvedenú možnosť komunity.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Poskytnutie pripomienok k tejto téme

255 zostávajúcich znakov.
V rámci zachovania ochrany osobných údajov neuvádzajte v pripomienkach svoje kontaktné informácie.
Získanie pomoci od komunity
Ambassador chat image
Konverzácia s veľvyslancom
Konverzujte priamo s priateľom – používateľom služby Xbox, ktorý vám chce pomôcť.

Kontaktujte nás

Chcete sa kontaktovať s oddelením technickej podpory v súvislosti s problémom, o ktorom ste čítali v článku Konfigurácia nastavení bezdrôtového pripojenia v konzole Xbox 360, alebo iným problémom?