Administrera gamertag och profil

Lär dig vad du gör om meddelandet “Your account has been suspended due to a problem with your payment option” visas när du försöker logga in på Xbox Live-kontot
Lär dig hur du ändrar din Xbox Live-gamertag på Xbox One- eller Xbox 360-konsolen.
Lär dig vad du gör om felmeddelandet ”Your Xbox Live membership information isn’t valid” visas när du försöker logga in på Xbox Live.
Lär dig hur du omvandlar din offlineprofil till en gamertag och kopplar den till ett Microsoft-konto.
Om du har mer än en Xbox 360-konsol, eller vill spela hemma hos en kompis, gör du så här för att ladda ned din profil till en annan konsol eller ta bort den om du inte vill ha den på den konsolen längre.
Lär dig hur du flyttar en gamertag från ett Microsoft-konto till ett annat.
Hantera åtkomsten till ditt Xbox Live-konto genom att ange en lösenordskod eller krav på ditt lösenord för Microsoft-kontot för att logga in på din profil.
Ta reda på hur du lösenordsskyddar din Xbox Live-profil, får Xbox 360 att komma ihåg ditt lösenord och ändrar lösenordsskyddet för din profil.
Lär dig hur du åtgärdar problem som uppstår när du försöker ange ett lösenord för inloggning.
Om du har använt din gamertag på flera Xbox 360-konsoler kanske ett meddelande om detta visas. Lär dig vad det innebär och vad du ska göra åt det.
Visas felmeddelandet ”The Microsoft account that you’re switching to is already linked to another Xbox account”? Lär dig hur du åtgärdar detta så att du kan flytta din Xbox Live-gamertag till ett annat Microsoft-konto.
Den senaste versionen av konsolprogramvaran gör det lätt för dig att använda din Xbox Live-profil eller gamertag på flera konsoler. Här följer en översikt över vad du kan göra med de här nya funktionerna.

Supportresurser