Konsolens placering och konfiguration | Kinect | Översikt av Dashboard | Gamertag-inställningar
Alla tillbehör | Kablar | Handkontroller | Headset | Trådlös nätverksadapter | Fjärrkontroller | Lagring
Appar A–Ö | Konfigurera | Felsöka
Konfiguration och inställningar | Uppdateringar | Lagring | Hälsa och säkerhet | Handböcker | Felsöka
Anslutningsfel | Nedladdningsfel | Licensieringsfel | Maskinvarufel | Profilfel | Inloggningsfel | Strömningsfel | Uppdateringsfel
Portar och inställningar | Om Xbox Live | Trådlöst | Ansluta via dator | Avbrutna anslutningar och prestandaproblem
Sekretess och säkerhet | Föräldrakontroller | Begränsa åtkomsten till Xbox Live | Åldersgränser | Uppgradera ett barnkonto
Köpa och hyra innehåll | Digital rights management | Ladda ned igen | Felsöka | Visa historiken | Fel
Garanti för konsol och Kinect | Vanliga frågor om reparationer | Fraktanvisningar | Id- och serienummer
Konfigurationsnyckel | Brandväggsportar | Fjärrkontroll | Standardmappar för Extender | Äldre versioner av Windows | Felsökning | Felkoder och meddelanden
Funktioner | Nätverk | Etikettsregler | Felsöka