System

Ljud och bild

Låst eller svart skärm på TV:n? Är TV-bilden färgjusterad eller fladdrar den? Är grafiken onormal? Finns det ljud men ingen bild eller bild men inget ljud? Här hittar du länkar till lösningar på dessa och andra problem.
Läs mer om video- och ljuduppspelning för din Xbox 360-konsol
Lär dig hur du gör om du har problem med att spela upp innehåll från en kamera eller annan bärbar medieenhet på en Xbox 360-konsol.
Om en tom skärm visas när du startar Xbox 360-konsolen ändrar du videoingången på TV:n så att den matchar den videoingång som konsolen är ansluten till.​
Lär dig att åtgärda bildskärmsproblem med Xbox 360, t.ex. artefakter på skärmen, förvrängningar samt gröna och lila bildpunkter.
Läs mer om hur du ansluter och konfigurerar digitalt ljud på din Xbox 360-konsol.
En genomgång för AV-novisen som steg för steg beskriver hur du ansluter Xbox 360-konsolen till din TV eller bildskärm.
Lär dig hur du felsöker när Xbox 360 E-konsolen startas om eller din TV förlorar bilden när du ändrar insignaler till din TV.
Lär dig hur du ändrar Xbox 360-konsolinställningarna för att förbättra bildkvaliteten för en TV eller bildskärm som är ansluten till en Xbox 360-konsol.
Strömma musik, bilder och video till Xbox 360-konsolen med Windows Media Player, Xbox Music eller Xbox Video. Läs mer.
Om du har problem eller får ett felmeddelanden vid uppspelning av en DVD-film på din Xbox 360-konsol följer här några saker du kan testa.
Xbox 360-statuskodfel när videoklipp eller filmer spelas upp
Lär dig hur du visar bilder eller ett bildspel på Xbox 360-konsolen.
Du kan spela DVD-skivor på din Xbox 360-konsol. Läs mer om regionkoder för DVD, format och skivtyper som stöds av Xbox 360-konsolen.
Om du har en stereo eller annan A/V-mottagare kan du använda den med din Xbox 360 för att få fantastisk ljudkvalitet! Så här gör du det.

Supportresurser