Kinect for Windows

Visa information om Kinect for Windows för programvaruutvecklare.
Visa reparationsinformation för Kinect for Windows-sensor.
Behöver du felsöka din Kinect for Windows-sensor? Behöver du ladda ned SDK? Läs mer här.
Visa kända problem och felsökningstips för Kinect for Windows.
Visa systemkrav och konfigureringsinformation för Kinect for Windows.
Lär dig vad du gör när ditt Windows-program är anslutet till en Kinect for Xbox 360-sensor.
Lär dig vad du gör när ditt Windows-program identifierar ett fel med din Kinect for Windows-sensor.
Lär dig vad du gör när ditt Windows-program identifierar en Kinect for Windows-sensor som kopplats från.
Lär dig vad du gör när ditt Windows-program söker efter men inte hittar en Kinect for Windows-sensor.
Lär dig vad du gör när ditt Windows-program inte kan identifiera din Kinect for Windows-sensor.
Lär dig vad du gör när ditt Windows-program inte kan kommunicera med din Kinect for Windows-sensor.
Lär dig vad du gör när du har två Windows-program som kräver en Kinect for Windows-sensor.

Supportresurser