Denna webbplatsen använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser.
Dela den här sidan

Felsök kroppsspårning med Kinect-sensorn för Xbox 360

Kinect för Xbox 360

Innan du börjar

1. Korrekt placering av sensorn

Sensorn bör placeras 0,6–1,8 m från golvet, utan något föremål eller hinder mellan dig och sensorn. Se Konfigurering av Kinect-sensorn för mer information.

Kontrollera att sensorn inte är placerad för långt bak på hyllan och att det inte finns någonting framför sensorn (sensorn kan exempelvis inte placeras bakom en glasskiva).

Se till att ingenting hindrar sensorn från att vinklas uppåt eller nedåt.

Lampan på sensorn bör lysa grönt vilket betyder att sensorn är klar att använda. Lyser ingen grön lampa?

2. Fritt spelområde

Området mellan sensorn och spelarna måste vara fritt.

En spelare: Se till att avståndet är minst 1,8 m.

Två spelare: Se till att avståndet är minst 2,4 m.

3. Bra belysning

Se till att rummet har tillräcklig belysning så att ditt ansikte syns tydligt och är jämnt upplyst. Försök att minimera sido- och bakgrundsljus, särskilt från fönster.

För bästa spårningsresultat bör varken sensorn eller spelaren stå i direkt solljus.

I en del belysningsförhållanden kan det vara svårt för Kinect att identifiera dig eller spåra dina rörelser.

Se till att rummet är väl upplyst med jämn belysning.

4. Att tänka på som spelare

Alla spelare måste vara minst 1 m långa.

Vänd dig mot sensorn och se till att ingenting täcker ditt ansikte, t.ex. en keps, ditt hår eller reflexer från glasögon.

Undvik bylsiga kläder.

En del svarta klädfärger kan absorbera infrarött ljus, som gör det svårt för Kinect att spåra dig.

Starta Kinect-justering

Se till att Kinect kan spåra och se hela din kropp genom att använda Kinect-justering. Använd Kinect-justering varje gång du har flyttat sensorn eller när du har något av dessa problem:

 • Dina rörelser identifieras inte.
 • Ett eller flera Kinect-spel spårar inte dina kroppsrörelser korrekt.
 • Du vill justera standardvinkeln för sensorn.

  1. Sätt i en Kinect-spelskiva.
  2. Tryck på Xbox Guide-knappen på handkontrollen.
  3. Gå till Settings och välj sedan Kinect Tuner.
  1. Välj Tracking och följ anvisningarna på skärmen.

Använda Kinect-justering

 1. Stå där sensorn ser hela din kropp. Konturen av din kropp bör visas med en prick på ditt huvud, båda händerna och båda fötterna. Du kan behöva gå framåt eller bakåt i spelområdet.
 2. Obs! Om Kinect inte ser hela din kropp väljer du Adjust Angle (Justera vinkel) för att vinkla sensorn uppåt eller nedåt.

 3. Välj Tracking Test (Testa spårning) för att bekräfta att Kinect spårar dina kroppsrörelser korrekt. Spårningstestet indikerar eventuella spårningsproblem och föreslår hur du kan åtgärda dem.

Exempelvis går du närmare om sensorn inte ser dig. När du har åtgärdat problemet väljer du Try Again.

Om din bild visas på skärmen betyder det att sensorn har svårt att se ditt ansikte.

Om det händer försöker du med följande:

 • Se till att ingenting täcker ditt ansikte, t.ex. en keps, ditt hår eller reflexer från glasögon.
 • Vänd dig mot sensorn.
 • Se till att ansiktet är väl upplyst.
 • Se till att sensorn är placerad 0,6–1,8 m från golvet.

När du har åtgärdat alla problem slutför du Kinect-justeringen så att alla inställningarna sparas.

Hade du nytta av den här artikeln?

Ja
Nej

Tack för din feedback

Tack för din feedback!

Vi beklagar att det här hjälpavsnittet inte hjälpte dig att lösa problemet. Men skam den som ger sig! Prova nedanstående community-alternativ.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Lämna feedback på det här hjälpavsnittet

255 tecken kvar.
För att skydda din integritet ska du inte ange din kontaktinformation i din feedback.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Kontakta oss

Vill du kontakta supporten angående problemet "Felsök kroppsspårning med Kinect-sensorn för Xbox 360" som du läste om eller ett annat problem?

Dela den här sidan