Dela den här sidan

Kinect-riktlinjer för hälsa och säkerhet

Innan du låter barn att använda Kinect-sensorn

 • Bestäm hur respektive barn ska kunna använda sensorn (spela spel, chatta eller skicka videochatta med andra spelare online) och om de ska övervakas under dessa aktiviteter.

 • Innan du låter barn använda sensorn utan översyn, måste du förklara relevanta instruktioner samt säkerhets- och hälsoinformation.

Se till att barnen spelar säkert med Kinect-sensorn

Se till att barnen spelar säkert med Kinect-sensorn efter sina egna förutsättningar, och se till att de förstår hur systemet ska användas.

Se till att det finns tillräckligt med utrymme så att det går att röra sig fritt när man spelar

Olika spel kräver olika mycket rörelseutrymme när du spelar med Kinect-sensorn. Se till att du inte kan stöta emot, krocka med eller snubbla över andra spelare, åskådare, husdjur, möbler eller andra föremål medan du spelar. Om du ska stå och/eller flytta dig under spelet måste du också ha bra fotfäste.

Innan du spelar:

 • Titta åt alla håll (höger, vänster, framåt och bakåt, nedåt och uppåt) efter saker som du kan stöta emot eller snubbla på.

 • Se till att spelområdet är tillräckligt långt från fönster, väggar, trappor o.s.v.

 • Se till att det inte finns något att snubbla på – leksaker, möbler eller mattor till exempel. Håll också utkik efter barn och husdjur i närheten. Om det behövs flyttar du föremål eller människor bort från spelområdet.

 • Glöm inte att titta upp. Det kan finnas lampor, fläktar eller andra objekt ovanför huvudet i spelområdet.

Medan du spelar:

 • Håll dig långt från TV:n för att undvika kontakt.

 • Håll avståndet från andra spelare, åskådare och husdjur. Det här avståndet kan variera mellan olika spel, så ta hänsyn till hur du spelar när du bestämmer hur långt bort du måste vara.

 • Var uppmärksam på föremål och människor som du kan krocka med eller snubbla på. Människor och föremål kan hamna i vägen under spelet, så håll alltid koll på vad som finns omkring dig.

Se till att du alltid har bra fotfäste när du spelar:

 • Spela på ett plant golv med tillräckligt grepp för spelaktiviteter.

 • Se till att du har något lämpligt på fötterna för spelet (inte högklackat eller flipflops till exempel) eller är barfota.

Ordna alla kablar och sladdar så att människor och husdjur inte kan snubbla på dem eller av misstag dra tag i dem när de rör sig i området. När sensorn och konsolen inte används bör du koppla bort alla sladdar och kablar från sensorn och konsolen och förvara dem utom räckhåll för barn och husdjur. Låt inte barn leka med kablar och sladdar.

Undvik att bli bländad

Testa följande om du inte vill överanstränga ögonen av starkt ljus:

 • Placera dig på ett bekvämt avstånd från tv:n eller bildskärmen och Kinect-sensorn.

 • Undvik att placera TV:n eller bildskärmen och Kinect-sensorn vid ljuskällor som skapar bländande ljus eller justera ljusnivån med hjälp av persienner.

 • Välj mjukt naturligt ljus som minimerar bländningen och ansträngningen för ögonen och ökar kontrast och skärpa.

 • Justera tv:ns eller bildskärmens ljusstyrka och kontrast.

Ljuskänslighetsanfall

En mycket liten andel av befolkningen kan drabbas av anfall när de utsätts för vissa ljusbilder, bland annat blinkande lampor eller mönster som kan visas i tv-spel. Även de som inte tidigare har drabbats av anfall eller epilepsi kan ha ett odiagnostiserat tillstånd som kan orsaka ljuskänslighets- eller epileptiska anfall när de tittar på TV-spel. Dessa anfall kan ha olika symptom, bland annat yrsel, förvirring, synrubbningar, ögon- och ansiktsryckningar, skakningar i armar eller ben, eller att man tillfälligt förlorar medvetandet. Anfall kan också medföra medvetslöshet eller kramper som kan leda till skador om man ramlar. Sluta spela omedelbart och rådgör med en läkare om du upplever något av dessa symptom. Föräldrar bör vara uppmärksamma på eller fråga sina barn om symptomen ovan, eftersom barn och tonåringar oftare än vuxna drabbas av dessa anfall. Risken för ljuskänslighets- och epileptiska anfall minskar om du vidtar följande försiktighetsåtgärder:

 • Sitt längre bort från skärmen.

 • Använd en mindre skärm.

 • Spela i ett välupplyst rum.

 • Spela inte när du är trött eller sömnig.

Om du eller någon släkting tidigare har drabbats av anfall eller epilepsi, bör du rådgöra med läkare innan du spelar.

Elsäkerhet

Om du inte vidtar följande försiktighetsåtgärder ökar risken för allvarliga skador eller dödsfall från elektriska stötar eller brand, eller så kan sensorn skadas.

Välj rätt strömförsörjning om du använder växelström:

 • Sensorn använder 12 V DC vid 1,1 A. Använd bara nätadaptern på USB-kabeln/strömsladden som levereras tillsammans med sensorn eller som du har fått från ett auktoriserat reparationscenter.

 • Kontrollera att eluttaget har den typ av ström som anges på USB-kabeln/strömsladden, när det gäller spänning (V) och frekvens (Hz). Om du är osäker på vilken typ av ström som används hemma bör du fråga en elektriker.

 • Använd inte ickestandardiserad strömförsörjning, till exempel generatorer eller strömväxlare, även om spänningen och frekvensen verkar stämma. Använd bara den ström som kommer från vägguttaget.

 • Överbelasta inte vägguttaget, förlängningssladden, strömskyddet eller andra eluttag. Kontrollera att de kan hantera den totala strömmen (i ampere [A]) som behövs för sensorn (anges på USB-kabeln/strömsladden) och andra enheter som kan finnas i samma krets.

Så här undviker du att skada USB-kabeln/strömsladden:

 • Se till att kabeln inte kläms eller viks, särskilt där den ansluter till vägguttaget och sensorn.

 • Se till att ingen går på den.

 • Du ska inte rycka i, knyta eller vika kabeln, eller på annat sätt missköta den.

 • Exponera inte kabeln för värme.

 • Håll barn utom räckhåll för kabeln. De får inte bita eller tugga på kabeln.

 • När du kopplar bort kabeln ska du dra i kontakten, inte i kabeln.

Om USB-kabeln/strömsladden på något sätt skadas ska du omedelbart sluta använda den och kontakta Xbox-supporten för att skaffa en ny.

Koppla bort sensorns USB-kabel/strömsladd under åskväder eller om den inte ska användas under en längre tid.

Överansträng dig inte

Det kan krävas olika mycket fysisk aktivitet när du spelar med Kinect-sensorn.

Rådgör med läkare innan du använder sensorn om du har något medicinskt tillstånd eller problem som påverkar din förmåga att säkert utföra fysiska aktiviteter, eller om

 • du är eller kan vara gravid

 • du har problem med hjärta, andning, rygg, leder eller andra ortopediska problem

 • du har högt blodtryck

 • du har problem med fysiska aktiviteter

 • du har beordrats begränsad fysisk aktivitet.

Rådgör med läkare innan du börjar utföra några fysiska övningar med hjälp av sensorn.

Spela inte under påverkan av droger eller alkohol och se till att din balans och fysiska förmåga är tillräcklig för rörelserna i spelet.

Ta paus regelbundet

 • Sluta spela och vila en stund om du blir trött i muskler, leder eller ögon.

 • Om du blir mycket trött, illamående, får svårt att andas, får ont i bröstet, blir yr, känner obehag eller smärta SKA DU OMEDELBART SLUTA SPELA och kontakta läkare.

Använd inte olicensierade eller icke godkända prylar eller andra föremål tillsammans med Kinect-sensorn

Om du använder sådana tillbehör eller föremål kan du själv, andra och/eller sensorn eller annan egendom skadas. Att använda icke godkända tillbehör strider mot programlicensen och kan medföra att garantin upphör att gälla.

Obs! Om du inte fick svar på din fråga genom informationen här eller om du har ytterligare funderingar kring säkerhet för Kinect kontaktar du Xbox-supporten. (Läs mer om hur du kontaktar supporten i hjälpavsnittet längst ned på den här sidan).

Hade du nytta av den här artikeln?

Ja
Nej

Tack för din feedback

Tack för din feedback!

Vi beklagar att det här hjälpavsnittet inte hjälpte dig att lösa problemet. Men skam den som ger sig! Prova nedanstående community-alternativ.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Lämna feedback på det här hjälpavsnittet

255 tecken kvar.
För att skydda din integritet ska du inte ange din kontaktinformation i din feedback.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Kontakta oss

Vill du kontakta supporten angående problemet "Kinect-riktlinjer för hälsa och säkerhet" som du läste om eller ett annat problem?

Dela den här sidan