Denna webbplatsen använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser.

Felsöka nedladdningsrelaterade Xbox Live-problem för Xbox 360

Om du har problem med att ladda ned en uppdatering av konsolens programvara läser du avsnittet Felkoder efter uppdatering av konsolprogramvaran.

Om du har problem med att ladda ned inköpt innehåll läser du följande sidor:

Om du inte kan ladda ned innehåll från Xbox Stores letar du upp ditt problem nedan och prövar lösningarna.

Lösningar

Xbox Live online stores are currently unavailable

Det här felet uppstår i samband med systemunderhåll på Xbox Games Store eller om systemfiler som lagras tillfälligt på Xbox 360-konsolen är skadade.

Lösning 1: Försök igen senare

Kontrollera Xbox Live-tjänstens status. Om en varning visas för Xbox Live-tjänsten väntar du och försöker igen senare.

Om inga varningar visas för Xbox Live-tjänsten provar du nästa lösning.

Lösning 2: Rensa systemets cacheminne

Systemets cacheminne innehåller tillfälliga filer som används av Xbox 360-konsolen. Du kanske kan åtgärda problemet genom att rensa systemets cacheminne. Följ dessa steg:

 1. Rensa systemets cacheminne på Xbox 360.
 2. Starta om konsolen.
 3. Försök köpa eller ladda ned objektet igen.

Om samma felkod visas provar du nästa lösning.

Lösning 3: Ta bort systemdatafilen för marknadsplatsen

På Xbox 360-konsolen lagras också tillfälliga filer för Xbox Games Store. Problemet kanske kan lösas om du tar bort systemdatafilen för marknadsplatsen.

Du tar bort systemdatafilen för marknadsplatsen genom att följa dessa steg:

 1. Gå till settings på konsolen och välj sedan System.
 2. Välj Storage och välj den primära lagringsenheten.
 3. Välj System Items.
 4. Välj Marketplace System Data.
 5. Välj Delete.
 6. Starta om konsolen.
 7. Försök köpa eller ladda ned objektet igen.

Om du fortfarande inte kan komma åt Xbox Games Store efter att du har rensat systemet och tagit bort systemdatafilen för marknadsplatsen beror problemet förmodligen på att Xbox Games Store inte är tillgängligt på grund av systemunderhåll eller ett tillfälligt problem. Försök igen senare.

”Download stopped” visas när du försöker ladda ned innehåll

Det här meddelandet kan visas i följande situationer:

 • Om bandbredden är låg.
 • Du startade en annan aktivitet på konsolen. Nedladdningen av innehåll har lägre prioritet än spel eller andra aktiviteter.

Starta om nedladdningen

Försök åtgärda problemet genom att starta om nedladdningen. Så här gör du:

picture
 1. Om du spelar ett spel avslutar du det och går till Xbox Dashboard.
 2. Tryck på Guide-knappen på handkontrollen.
 3. Gå till Games & Apps.
 4. Välj Active Downloads.
 5. Markera den artikel som du vill ladda ned och välj Download Now.

Om nedladdningen inte visas i listan Active Downloads måste du starta nedladdningen igen. Så här gör du:

 1. Logga in på Xbox Live på konsolen.
 2. Gå till settings och välj sedan Account.
 3. Välj Download History.
 4. Välj den artikel som du har problem med att ladda ned och välj Download Again.

Viktigt! Använd inte konsolen för att göra något annat, t.ex. spela spel, under en pågående nedladdning. Om du använder konsolen under en pågående nedladdning kan nedladdningen pausas, stoppas eller avbrytas på grund av att den tar för lång tid. Kontrollera också att andra datorer i hemnätverket inte laddar ned eller överför filer. När andra i huset surfar på Internet använder de bandbredd som kan användas till konsolen

Om nedladdningarna fortfarande stoppas eller misslyckas provar du att förbättra Xbox Live-anslutningens hastighet.

Problem med att ladda ned eller direktuppspela video från Xbox Music och Video-butiker

Om du har problem med att ladda ned eller direktuppspela video från Xbox Music och Video-butiker försöker du med följande lösningar:

Lösning 1: Utnyttja nätverkets bandbredd maximalt

När du laddar ned innehåll från Xbox Live kontrollerar du att inga andra datorer i hemmanätverket laddar ned eller överför filer. Om någon annan i hemmet använder Internet tar han eller hon i anspråk bandbredd i nätverket som skulle kunna användas för konsolen.

Obs! Bandbredd är den mängd information som överförs via Internetanslutningen.

Direktuppspelning av videoklipp kräver en snabb Internetanslutning. Lär dig hur du förbättrar Xbox Live-hastigheten.

Lösning 2: Försök med en video i standardupplösning (inte i HD)

Det krävs högre anslutningshastighet till Internet för att direktuppspela HD-video än video i standardupplösning. Om det finns en version av filmen i standardupplösning provar du att direktuppspela den i stället.

Om du har problem med att ladda ned video provar du lösningarna nedan.

Lösning 3: Ladda ned hela videon

Prova att ladda ned hela videon innan du försöker spela upp den i stället för att direktuppspela innehållet.

Lösning 4: Ta bort och ladda ned videon igen

Prova att ta bort videon, rensa systemets cacheminne och ladda sedan ned videon igen.

 1. Ta bort videon från hårddisken. Information om hur du tar bort innehåll från konsolen finns i avsnittet Kopiera, flytta eller ta bort Xbox 360-innehåll.
 2. Rensa systemets cacheminne på Xbox 360.
 3. Starta om konsolen.
 4. Försök ladda ned videon igen.

Felkod 80072746 eller felmeddelandet ”Cannot process update” visas

Om felkod 80072746 eller felmeddelandet ”Cannot process update” visas när du försöker ladda ned en uppdatering av konsolprogramvara till Xbox 360-konsolen, går du till Felkod xxxx-xxxx-xx8x-xxxx-80072746 visas när du försöker ladda ned en uppdatering till din Xbox 360-konsol.

Om du vill ha mer information om ett felmeddelanden som inte finns på den här sidan går du till sidan Sökning av Xbox-felkod/-statuskod.

Felkod 80072EE2 eller felmeddelandet ”Some Xbox Live content is temporarily unavailable” visas

Om felkoden 80072EE2 eller felmeddelandet ”Some Xbox Live content is temporarily unavailable” visas går du till Statuskod 80072EE2 visas när du försöker köpa innehåll på Xbox Live.

Om du vill ha mer information om ett felmeddelanden som inte finns på den här sidan går du till sidan Sökning av Xbox-felkod/-statuskod.

Fel innehåll laddas ned

text – Om det nedladdade innehållet inte motsvarar vad du valde på Xbox Live. Mer information finns i hjälpavsnittet längst ned på den här sidan.

”Buy Now” visas för en artikel i nedladdningshistoriken

Vanligtvis kan du ladda ned artiklar från nedladdningshistoriken utan extra kostnad. Kontrollera att artikeln finns i nedladdningshistoriken. Så här gör du:

 1. Logga in på Xbox Live på konsolen.
 2. Gå till settings och välj sedan Account.
 3. Välj Download History.
 4. Markera artikeln i nedladdningshistoriken och välj Download Again.

Obs! Om en artikel inte visas i konsolens nedladdningshistorik kan det bero på att den har köpts med ett annat Xbox Live-konto. Om du vill kontrollera vad du har köpt med ditt Xbox Live-konto läser du avsnittet Kontrollera Xbox Live-räkningen.

Om en artikel visas med alternativet Buy Now i nedladdningshistoriken provar du lösningarna nedan.

Lösning 1: Starta om konsolen

Starta om konsolen och logga in på Xbox Live igen. Om artikeln fortfarande visas med alternativet Buy Now i nedladdningshistoriken provar du nästa lösning.

Lösning 2: Köp artikeln igen (du bör inte debiteras)

Välj alternativet Buy Now för att ladda ned artikeln igen. Även om det ser ut som du debiteras igen kommer ingen debitering att ske eftersom du redan har köpt innehållet.

Om du vill vara säker på att ditt Xbox Live-konto inte debiterades en andra gång kontrollerar du transaktionshistoriken för ditt konto. Köp som har genomförts nyligen visas längst ned på den här webbsidan.

Om en dubbeldebitering visas för ditt Xbox Live-konto kontaktar du Xbox-supporten.

Andra nedladdningsrelaterade problem med Xbox Live

Om du inte kan ladda ned någonting från Xbox Live prövar du följande lösningar.

Lösning 1: Ta bort ofullständiga nedladdningar och ladda ned igen

Följ de här stegen för att avbryta alla nedladdningar, ta bort ofullständiga nedladdningar och försök ladda ned innehållet igen.

Steg 1: Avbryt alla nedladdningar

picture
 1. Tryck på Guide-knappen på handkontrollen.
 2. Gå till Games & Apps.
 3. Välj Active Downloads.
 4. Välj Cancel All.

Steg 2: Avbryt ofullständiga nedladdningar

 1. Gå till settings på konsolen och välj sedan System.
 2. Välj Storage och välj sedan din lagringsenhet.
 3. Välj den typ av innehåll som du försöker ladda ned.
 4. Leta upp den artikel som du försöker ladda ned (kan visas med en gul varningsikon).
 5. Om artikeln visas i listan markerar du den och väljer Delete (Ta bort).

Steg 3: Ladda ned innehållet igen

Försök ladda ned innehållet igen från nedladdningshistoriken. Så här gör du:

 1. Logga in på Xbox Live på konsolen.
 2. Gå till settings och välj sedan Account.
 3. Välj Download History.
 4. Bläddra i nedladdningshistoriken. Välj artikeln och ladda ned den igen genom att följa anvisningarna på skärmen.

Om nedladdningen misslyckas prövar du nästa lösning.

Lösning 2: Rensa Xbox Live-cacheminnet och systemets cacheminne

Ibland kan du åtgärda nedladdningsrelaterade problem genom att ta bort cacheminnet för Xbox Live och genom att rensa konsolens systemcacheminne. Så här gör du:

 1. Gå till settings på konsolen och välj sedan System.
 2. Välj Storage och välj sedan din lagringsenhet.
 3. Välj System Items.
 4. Välj Marketplace System Data.
 5. Välj Delete (Ta bort).
 6. Rensa systemets cacheminne på Xbox 360.
 7. Starta om konsolen.
 8. Gå tillbaka till nedladdningshistoriken och prova att ladda ned artikeln igen.

Om nedladdningen misslyckas prövar du nästa lösning.

Lösning 3: Prova att ansluta direkt till modemet

Om Xbox 360-konsolen är ansluten till Internet via en router, brygga eller trådlös åtkomstpunkt provar du att ansluta konsolen direkt till modemet i stället för via dessa enheter. Det gör du genom att ansluta den ena änden av nätverkskabeln till kontakten på konsolens baksida och den andra änden direkt till modemet. Prova sedan att ladda ned innehållet igen.

Hade du nytta av den här artikeln?

Ja
Nej

Tack för din feedback

Tack för din feedback!

Vi beklagar att det här hjälpavsnittet inte hjälpte dig att lösa problemet. Men skam den som ger sig! Prova nedanstående community-alternativ.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Lämna feedback på det här hjälpavsnittet

255 tecken kvar.
För att skydda din integritet ska du inte ange din kontaktinformation i din feedback.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Kontakta oss

Vill du kontakta supporten angående problemet "Felsöka nedladdningsrelaterade Xbox Live-problem för Xbox 360" som du läste om eller ett annat problem?