Denna webbplatsen använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser.
Dela den här sidan

Produktgaranti och programvarulicens: Xbox 360-konsol i originalutförande

BEGRÄNSAD GARANTI OCH RETURINFORMATION

LÄS DEN HÄR GARANTIN NOGGRANT SÅ ATT DU FÖRST ÅR DINA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER!

TILLVERKARENS GARANTI

BEGRÄNSAD GARANTI

OBS : Som konsument har du enligt nationell lagstiftning rätt att erhålla en garanti från din Xbox 360 återförsäljare. Den här garantin påverkar inte de rättigheterna.

Termen ”Xbox-produkt” betyder Microsofts Xbox 360 TV-spelsystemkonsol samt Microsofts programvara lagrad på den separata Xbox 360 hårddisken och inbäddade i mikroprocessorer inom Xbox-konsolen. Dessutom ingår Xboxkringutrustning som är inhandlad tillsammans med Xbox konsolen.

Den här garantin täcker inte dina data, andra programvaror eller Xbox-spel oavsett om de är förpackade med eller ingår i Xbox-produkten eller inte. Den täcker inte heller några Xbox-tillbehör eller kringutrustning som inte är tillverkad av eller för Microsoft.

A. TILLVERKARENS GARANTI.

Denna garanti har lämnats av Microsoft Ireland Operations Limited, Blackthorn Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland.

Microsoft garanterar att Xbox-produkten kommer att:

(i) fungera i huvudsak enligt instruktionsmanualen

(ii) vara av en sådan standard och kvalitet som man normalt förväntar sig av den här typen av produkt.

VARAKTIGHET: Denna garanti gäller från och med det datum du köpte Xbox-produkten och i ett år framåt (för Xbox 360-konsolen gäller tre år för sådana omständigheter som gör att tre lampor på ring of light på Xbox 360-konsolens framsida blinkar rött).

TERRITORIUM: Denna garanti gäller i följande länder: Storbritannien, Nordirland, Irland, Spanien, Italien, Frankrike, Tyskland, Österrike, Schweiz, Belgien, Nederländerna, Sverige, Norge, Danmark, Finland, Portugal och Grekland.

Men om du:

(i) inte använder Xbox-produkten enligt den medföljande dokumentationen och användarinstruktionen; eller

(ii) låter någon annan än Microsofts godkända reparationscenter reparera, ändra eller justera Xbox-produkten; eller

(iii) använder Xbox-produkten tillsammans med produkter som inte är sålda eller licensierade av Microsoft (t.ex. spelförbättringsenheter, adaptrar och strömförsörjningsenheter som inte är licensierade) eller som inte är kompatibla med enheten; eller

(iv) använder Xbox-produkten i kommersiellt syfte (t.ex. hyr ut den); eller

(v) ändrar eller manipulerar Xbox-produkten; eller

(vi) skadar Xbox-produkten genom felaktig användning, missbruk, försummelse eller olycka; eller

(vii) ändrar, förvanskar eller tar bort serienumret; eller

(viii) tar bort garantisigillet från Xbox-produkten gäller garantin inte längre.

B. REGISTRERING.

Du behöver inte registrera ditt inköp av Xbox-produkten för att garantin ska gälla.

C. PERSONLIG GARANTI.

Den här garantin är utfärdad för dig som första användare av enheten. Den är personlig och kan inte nyttjas av någon annan.

D. DIN KOMPENSATION.

Din kompensation blir något av följande:

(i) reparation av Xbox-produkten

(ii) en annan Xbox-produkt om den gamla inte går att reparera

(iii) återbetalning av dina utlägg för Xboxprodukten om det varken går att ersätta den eller reparera den.

Microsoft har rätt att välja vilken kompensation som skall utgå. Microsoft kommer att beakta de relativa kostnaderna för de olika kompensationerna i proportion till vad du har betalat för Xbox-produkten och hur allvarligt felet är, när vi bestämmer vilken kompensation du får.

  • De ersättningsdelar som du får till Xboxprodukten kommer att vara nya eller renoverade och jämförbara i funktion och utförande med original-Xbox-delen. En ersättningsdel är garanterad för resten av den ursprungliga garantiperioden.
  • DU ACCEPTERAR ATT MICROSOFT INTE ANS VARAR FÖR EVENT UELLA FÖRL USTER AV DINA DATA SOM ORSAKATS AV MICROSOFTS REPARATION ELLER UTBYTE AV DIN XBOX PRODUKT.
  • När garantiperioden har gått ut kan Microsoft debitera en avgift för att korrigera eller föreslå lösningar för defekter i Xbox-produkten.
  • Microsoft kommer, i den mån detta kan anses kommersiellt skäligt, att anstränga sig om att fastställa och försöka åtgärda eller föreslå lösningar för fel avseende Xbox Produkter som täcks av denna garanti.

Du måste även:

  • Skicka ett köpbevis i form av ett daterat kvitto eller en daterad faktura (eller en kopia).
  • Följa Microsofts instruktioner om det visar sig att hela eller delar av din Xboxprodukt behöver skickas tillbaka för att lagas eller ersättas. Microsoft kommer antingen att ordna transporten från dig till oss eller till något av våra auktoriserade reparationscenter på vår bekostnad eller så kommer Microsoft att instruera dig att skicka Xbox-produkten till den plats som Microsoft anger. Sådan transport skall ske i en lämplig förpackning som ger ett erforderligt skydd mot skador under transporten.
  • Ta bort alla filer som du anser är private eller konfidentiella innan du skickar Xbox-produkten till Microsoft. Att du inte följer ovanstående instruktioner kan orsaka förseningar, extra avgifter eller att garantin inte gäller.

OM DU INTE KÖPTE ENHETEN FÖR DITT EGET PERSONLIGA BRUK (t.ex. om du inte handlar som konsument):

Ingenting i denna garanti begränsar Microsofts ansvar för dödsfall eller personskador som hänför sig till Microsofts vårdslöshet eller svikliga förfarande.

E. EXKLUDERING AV UNDERFÖRSTÅDDA VILLKOR .

Microsoft friskriver sig från alla andra garantier, villkor, ansvar eller andra bestämmelser oavsett om dessa varit uttryckliga eller implicita (eller följer av skriven lag, rättspraxis, sedvänja, indirect eller annorledes) i förhållande till enheten eller medföljande produktbeskrivning (ar) och skrivna manualer.

F. EXKLUDERING AV INDIREKTA SKADOR OCH ÖVRIGA SKADOR .

Det sammanlagda ansvaret för Microsoft och dess återförsäljare vad gäller direkta förluster eller skador, oavsett hur dessa har uppkommit, och som på något sätt hänför sig till användningen av eller oförmågan att använda enheten, även om Microsoft eller någon återförsäljare har upplysts om möjligheten att en sådan förlust eller skada kan uppkomma, skall vara begränsat till den kontraktssumma som du faktiskt har erlagt för enheten. Microsoft och dess återförsäljare kan inte obligationsrättsligt, utomobligatoriskt (inklusive försummelse), genom brott mot någon straffbestämmelse eller på något annat sätt bli ansvariga för någon annan förlust vilket utan begränsning inkluderar indirekta eller ekonomiska skador oavsett hur dessa har uppkommit.

G. ÖVRIGA VILLKOR.

  • Programvaran som är inkluderad i Xboxprodukten licensieras till dig och överlåts inte. Du har endast rätt att använda sådan programvara i din Xbox-produkt och du har endast rätt att genomföra reverse engineering i den mån detta uttryckligen är tillåtet enligt gällande lag.
  • Din Xbox-produkt och dess inre komponenter är nya i enlighet med industristandard, om inte annat anges på återförsäljarens paketering av Xbox-produkten som ”Refurbished” (Sw. ”Förbättrad”).
  • Du accepterar att rätta dig efter tillämpliga exportlagar och förordningar om du exporterar produkten utanför EU.

H. FRÅGOR?

Vänligen kontakta Xbox kundsupport i ditt land på det telefonnummer som anges på baksidan av instruktionsmanualen.

Hade du nytta av den här artikeln?

Ja
Nej

Tack för din feedback

Tack för din feedback!

Vi beklagar att det här hjälpavsnittet inte hjälpte dig att lösa problemet. Men skam den som ger sig! Prova nedanstående community-alternativ.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Lämna feedback på det här hjälpavsnittet

255 tecken kvar.
För att skydda din integritet ska du inte ange din kontaktinformation i din feedback.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Kontakta oss

Vill du kontakta supporten angående problemet "Produktgaranti och programvarulicens: Xbox 360-konsol i originalutförande" som du läste om eller ett annat problem?

Dela den här sidan