Logga in
Denna webbplatsen använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser.
Dela den här sidan

Villkor för Xbox-service

Juli 2014

1. INTRODUKTION

Om du skickar en begäran om service (”Service”) av din Xbox-produkt accepterar och samtycker du till dessa villkor för Xbox-service och andra tillämpliga villkor, policyer och friskrivningsklausuler på xbox.com/support (”Avtalet”). Du bör läsa dessa villkor noga. De gäller service av Xbox One- och Xbox 360-konsoler, Xbox One och Xbox 360-tillbehör samt Kinect för Xbox One- och Kinect för Xbox 360-sensorer (”Xbox-produkter”).

SKICKA INTE EN BEGÄRAN OM SERVICE SÅVIDA DU INTE SAMTYCKER TILL DESSA VILLKOR FÖR XBOX-SERVICEN

2. ÄNDRING I VILLKOR FÖR XBOX-SERVICE

Microsoft kan när som helst uppdatera Villkor för Xbox-service utan att meddela dig i förväg. Det är ditt ansvar att förstå villkoren innan du begär en ny reparation. Om du fortsätter att använda webbplatsen och/eller skickar en serviceorder har du samtyckt till de ändrade villkoren.

3. GARANTI OCH TÄCKNING FÖR EXTENDED SERVICE PLAN

I händelse av motsatsförhållande mellan detta avtal och Microsofts utfärdade begränsade garanti, garantiåtagande eller Extended Service Plan för din Xbox-produkt gäller villkoren för Microsofts utfärdade begränsade garanti, garantiåtagande eller Extended Service Plan för service av din Xbox-produkt. Tänk på att behålla en kopia av kvittot på inköpet av din Xbox-produkt. Vi kan komma att kräva att du visar ett kvitto om det uppstår frågor som rör rätten till kostnadsfri garantiservice för din Xbox-produkt eller om Extended Service Plan gäller.

4. BEGRÄNSNING AV ANVÄNDNING AV OMYNDIGA

Du måste vara minst 18 år för att registrera en serviceorder för din Xbox-produkt på den här webbplatsen och eventuella relaterade webbplatser. Om du registrerar en order är du ansvarig för att du uppfyller detta ålderskrav.

5. ANVÄNDNING AV INFORMATION OM DIG

Microsoft hanterar information om dig och din orderhistorik enligt villkoren i Microsofts sekretesspolicy.

6. KORREKT FAKTURERINGS- OCH KONTOINFORMATION

När du lämnar en serviceorder för din Xbox-produkt samtycker du till att lämna aktuella, fullständiga och riktiga betalnings-, konto- och kontaktuppgifter och att snarast uppdatera sådan information så att vi kan genomföra dina transaktioner samt kontakta dig vid behov.

7. BETALNING

Såvida inte service av din Xbox-produkt täcks av Microsofts utfärdade begränsade garanti, garantiåtagande eller Extended Service-kontrakt, samtycker du till att betala de uppskattade beloppen för service när du registrerar en order (antingen per telefon eller via kundserviceombud eller online). Den uppskattade kostnaden innefattar alla delar och arbetskostnader för service samt leveranskostnader plus tillämplig skatt. För order som avser förhandsbyte, se villkoren nedan.

8. ANSVAR FÖR SKADA UNDER TRANSPORT

Om du skickar in din Xbox-produkt för service ansvarar du för att den är ordentligt förpackad för att förhindra skador under transporten. Du ansvarar också för försäkringsskydd avseende eventuell förlust av eller skada på Xbox-produkten under transporten. Vi kommer att informera dig om Xbox-produkten på något sätt har skadats under transporten. Du ansvarar för eventuella skador som uppstod innan vi tog emot Xbox-produkten.

Om vi har skickat tillbaka din Xbox-produkt till dig och den då är i skadat skick, måste du informera Microsoft om skadan genom att ringa oss inom två (2) dagar efter att du har tagit emot den (på det kundservicenummer som är angivet på Xbox.com/support för det land där du köpte Xbox-produkten). Om du inte kontaktar Microsoft avseende eventuell skada på din Xbox-produkt inom två (2) dagar efter att du har tagit emot den är du ansvarig för eventuell skada.

9. DATAÖVERFÖRING ELLER PROGRAMINSTALLATION

Innan du skickar din Xbox-produkt till Microsoft för service ansvarar du för att säkerhetskopiera alla befintliga data, programvaror och program och att ta bort eller radera alla befintliga data eller avlägsna lagringsenhet. Microsoft ansvarar inte för förlust, återställning eller manipulation av data, program eller förlust av användning av utrustning till följd av service av din Xbox-produkt.

Om service av din Xbox-produkt innefattar att överföra information eller installera program, ska du bara skicka en order om du har laglig rätt att: (1) kopiera informationen, inklusive bekräfta att din Xbox-produkt inte innehåller olagliga filer eller data; och (2) godkänna programlicensens villkor; du ger Microsoft befogenhet att överföra informationen och godkänna villkoren åt dig när tjänsten utförs.

10. ÖVERGIVEN EGENDOM

Microsoft skickar din Xbox-produkt till den postadress som angavs när du begärde service, såvida du inte skriftligen har gett oss andra instruktioner. Om din produkt returneras till Microsoft eftersom leverans inte kunde göras till den adressen, kommer Microsoft att försöka kontakta dig för att få en annan adress. Om du inte lämnar en adress till vilken Microsoft eller dess ombud kan leverera din produkt inom sextio (60) dagar efter det ursprungliga leveransförsöket kommer Microsoft att meddela dig att din produkt betraktas som övergiven. Om din produkt är övergiven kan Microsoft förfoga över din Xbox-produkt (enligt tillämplig lag); i synnerhet kan Microsoft komma att sälja din produkt privat eller offentligt för att betala för eventuell utestående serviceavgift. Microsoft förbehåller sig lagstadgade och andra juridiska rättigheter till betalningssäkring för obetalda avgifter.

11. SKADEANSVAR FÖR ANNAN EGENDOM

När du skickar in din Xbox-produkt för service ska du inte skicka privat egendom eller andra produkter från Microsoft med den Xbox-produkten (detta innefattar Xbox-tillbehör för vilka du inte har begärt service, spel, böcker osv.); du är ansvarig för förlust av eventuell privat egendom du skickar till Microsoft. Utöver de artiklar som krävs för service av din Xbox-produkt eller byte av denna kan Microsoft inte garantera att eventuell privat egendom kommer att returneras till dig.

12. REPARATION ELLER BYTE

När du skickar din Xbox-produkt till Microsoft för service kan den ersättas med renoverad vara med samma funktion i stället för att repareras. Nya eller renoverade delar kan komma att användas vid service av din Xbox-produkt under reparationen. Del eller produkt som byts ut vid service blir Microsofts egendom och den utbytta delen eller produkten blir din egendom.

13. SPECIAL EDITION-PRODUKTER ELLER ANPASSADE XBOX-PRODUKTER

Om du skickar en special edition-produkt eller anpassad Xbox-produkt till Microsoft för service gör Microsoft sitt bästa för att returnera samma eller en liknande special edition-produkt eller anpassad Xbox-produkt till dig. Det beror på tillgängligheten vid servicetillfället (special edition-produkter eller anpassade produkter kan ha slutat tillverkas eller vara slut på lagret). Microsoft garanterar inte att vi kan göra det, eftersom det kan vara kommersiellt ogenomförbart.

14. UNDANTAG FRÅN SERVICE

Microsoft förbehåller sig rätten att vägra service på Xbox-produkter som har: (1) skadats genom användning tillsammans med produkter som inte säljs eller licensieras av Microsoft (innefattande t.ex. spel och tillbehör som inte tillverkats eller licensierats av Microsoft, och ”piratkopierade” spel osv.); (2) använts för kommersiella ändamål (innefattande t.ex. uthyrning, Pay-Per-Play osv.; (3) öppnats, ändrats eller manipulerats (innefattande t.ex. försök att kringgå eventuella tekniska begränsningar, säkerhet eller antipiratmekanism osv.), eller om dess serienummer har ändrats eller tagits bort; (4) skadats av extern orsak (innefattande t.ex. tappats, använts utan lämplig ventilation osv. eller underlåtande att följa Xbox-produktens manual); (5) skickats till Microsoft utan någon begäran om auktoriserad reparation per telefon eller online; eller (6) reparerats av en annan part än Microsoft eller dess godkända leverantörer av reparationer. I dessa fall kan vi komma att returnera Xbox-produkten utan att utföra service.

15. YTTERLIGARE VILLKOR FÖR FÖRHANDSBYTESPROGRAM

I vissa länder erbjuder Microsoft ett förhandsbytesprogram, enligt vilket du kan få en konsol innan du skickar tillbaka din konsol till Microsoft för service, när vissa förutsättningar gäller. Om du vill delta i förhandsbytesprogrammet skickar Microsoft en ersatt Xbox-produkt (förhandsbytesprodukten) innan du skickar din Xbox till oss, om följande villkor är uppfyllda.

 • Din Xbox-produkt måste följa garantivillkoren eller villkoren för förlängt serviceavtal;
 • Din Xbox-produkt uppfyller inte kraven för programmet om, efter att vi har tagit emot den, det finns tecken på fysisk skada, manipulation, missbruk, osv. eller andra undantag från Xbox-produktens garanti eller förlängt serviceavtal;
 • Förhandsbytesprodukten skickas till dig i en kartong som innehåller en förbetald fraktetikett; och
 • Du måste använda den förbetalda fraktetiketten för att skicka Xbox-produkten för vilken du fick en förhandsbytesprodukt och som du har begärt service av. Du ska skicka den ursprungliga Xbox-produkten i samma kartong inom 14 dagar efter att du har fått ersättningsprodukten.
 • För att garantera att den ursprungliga Xbox-produkten returneras kommer vi att behöva ditt kreditkortsnummer. DITT KREDITKORT DEBITERAS INTE förutsatt att du returnerar den ursprungliga Xbox-produkten (med det serienummer du har angett till oss) inom 14 dagar från mottagande av förhandsbytesprodukten.
 • En debitering av hela utbytesbeloppet och för hanteringen kan göras i förväg på ditt kort på grund av Xbox-servicen. Det är för att bekräfta att medel finns tillgängliga på ditt konto (hela beloppet betalas tillbaka) – detta är ingen debitering. Vi debiterar bara de utbytes- och hanteringskostnader som anges nedan om: (1) vi inte får den ursprungliga Xbox-produkten inom 14 dagar från det datum när du har tagit emot ersättningsprodukten enligt vad som är angivet i transportföretagets spårningssystem, (2) produkten inte omfattas av garanti, och/eller (3) produkten är undantagen från garanti eller service (det finns tecken på manipulation eller fysisk skada).

Den extra avgiften för förhandsbyte anges på support.xbox.com. Det är valfritt att delta i förhandsbytesprogrammet, och den här avgiften debiteras inte för standardreturer.

Kostnaden för utbyte av Xbox-produkter finns också på nätet på adressen support.xbox.com.

Om du har frågor kan du kontakta supporten på 1-800-4MY XBOX (1-800-469-9269) eller online på support.xbox.com.

16. BEGRÄNSAD GARANTI EFTER SERVICE

Vid service av din Xbox-produkt garanterar Microsoft (1) att servicen är fackmannamässigt utförd och (2) att alla delar eller produkter som används under servicearbetet inte är defekta vare sig vad gäller material eller arbete under antingen kvarstående garantitid i fråga om Microsofts utfärdade garanti eller det förlängda serviceavtalet eller nittio (90) dagar från det datum när servicearbetet utfördes, vilket som är längst. Garanti efter service är en uttrycklig begränsad garanti. Om bristfällig service utförs eller om en defekt uppstår i en utbytesprodukt eller produkt under den nittio (90) dagar långa garantiperioden kan Microsoft, efter eget gottfinnande, (1) reparera delen eller produkten, använda nya, begagnade eller reparerade reservdelar, eller (2) byta ut delen eller produkten mot en ny, begagnad del eller produkt, eller (3) göra en återbetalning för servicearbetet.

Microsoft är inte ansvarigt och denna garanti gäller inte efter service om din Xbox-produkt är:

 1. skadad av att produkter som inte har sålts eller licensierats av Microsoft har använts med konsolen.
 2. öppnad, ändrad eller manipulerad (innefattande t.ex. eventuella försökt att kringgå eventuell teknisk begränsning eller säkerhet), eller om dess serienummer har ändrats eller tagits bort;
 3. skadad på grund av extern orsak, vare sig det är av dig eller av någon annan som har använt din Xbox-produkt, innefattande t.ex.:
  • genom att ha tappats;
  • felaktig användning (inklusive användning utomhus), missbruk, misskötsel eller olycka;
  • felaktig hantering eller skada under transport, förutom från Microsoft till dig;
  • har utsatts för vätska;
  • har använts med otillräcklig ventilation;
  • är repad, bucklad osv. eller har andra kosmetiska skador;
  • underlåtenhet att följa installations-, drifts- eller underhållsinstruktioner; eller
 4. är reparerad av någon annan än Microsoft.

ENDAST DENNA GARANTI OCH DESSA ÅTGÄRDER GÄLLER, OCH I STÄLLET FÖR ALLA ANDRA GARANTIER, ÅTGÄRDER OCH VILLKOR, VARE SIG DE ÄR MUNTLIGA ELLER SKRIFTLIGA, UTTRYCKLIGA ELLER IMPLICITA, MED AVSEENDE PÅ SERVICE OCH DELAR ELLER PRODUKTER SOM LEVERERATS. MICROSOFT FRISKRIVER SIG SÄRSKILT FRÅN EVENTUELLA OCH ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE SÅDANA ARTIKLAR, INNEFATTANDE, UTAN BEGRÄNSNING, GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE. Vissa delstater, provinser eller andra jurisdiktioner tillåter inte undantag från eller begränsning av indirekta skador eller följdskador eller undantag eller begränsningar avseende löptiden för underförstådda garantier eller villkor, så dessa begränsningar eller undantag kanske inte gäller dig. Garantin efter service ger dig särskilda juridiska rättigheter och du kan också ha andra rättigheter som kan variera beroende på delstat, provins eller jurisdiktion. FÖR KONSUMENTER SOM SKYDDAS AV KONSUMENTSKYDDSLAGAR ELLER FÖRESKRIFTER I SINA RESPEKTIVE LÄNDER GÄLLER FÖRMÅNERNA I DESSA VILLKOR UTÖVER ALLA DE RÄTTIGHETER OCH GOTTGÖRELSER SOM GÄLLER ENLIGT SÅDANA KONSUMENTSKYDDSLAGAR OCH FÖRESKRIFTER.

17. ANSVARSBEGRÄNSNING

OM EN NY PRODUKT SKULLE SKADAS ELLER GÅ FÖRLORAD MEDAN DEN ÄR I MICROSOFTS FÖRVAR BEGRÄNSAS MICROSOFTS ANSVAR TILL KOSTNADEN FÖR REPARATION ELLER ERSÄTTNING AV BERÖRD XBOX-PRODUKT. I ÖVRIGT BEGRÄNSAS MICROSOFTS HELA ANSVAR TILL DIG FÖR SKADOR SOM UPPKOMMIT OAVSETT ORSAK AVSEENDE SERVICE AV DIN XBOX-PRODUKT, VARE SIG DETTA BEROR PÅ MICROSOFTS MISSKÖTSEL ELLER ANNAN ORSAK, TILL DIREKTA SKADOR UPP TILL DET HÖGRE AV: (i) KOSTNADEN FÖR ATT REPARERA ELLER ERSÄTTA XBOX-PRODUKTEN; ELLER (ii) DET TOTALA BELOPP DU BETALAR MICROSOFT FÖR SERVICEN. MICROSOFT HAR INGET SOM HELST ANSVAR FÖR INDIREKTA ELLER SPECIELLA SKADOR ELLER SKADESTÅND I AVSKRÄCKANDE SYFTE, FÖLJDSKADOR, T.EX. FÖRLORAD VINST ELLER INTÄKT. MICROSOFT HAR INGET ANSVAR FÖR FÖRLUST AV ELLER SKADA PÅ DATA ELLER PROGRAM MEDAN SERVICE UTFÖRS. DIN ENDA GOTTGÖRELSE ENLIGT VILLKOREN FÖR REPARATION ÄR ATT BEGÄRA ERSÄTTNING FÖR SKADOR AV MICROSOFT TILL ETT BELOPP SOM INTE ÖVERSTIGER (i) KOSTNADEN FÖR REPARATION ELLER UTBYTE AV XBOX-PRODUKTEN; ELLER (ii) DET TOTALA BELOPP SOM DU BETALAR MICROSOFT FÖR SERVICEN.

18. UNDERLEVERANTÖRER

Microsoft kan lägga ut service av din Xbox-produkt på andra leverantörer.

19. LAGVAL OCH PLATS FÖR ATT LÖSA TVISTER

Om du bor i eller ditt företag är registrerat i USA omfattas anspråk som rör brott mot detta avtal av staten Washingtons lagar, utan hänvisning till motstridiga lagprinciper. Alla andra anspråk, inklusive anspråk avseende konsumentskyddslagar, lagar mot konkurrensbegränsning och otillåtna handlingar, omfattas av lagar i den delstat i USA där du bor. Om du bor i eller ditt företag är registrerat i USA godkänner du att exklusiv jurisdiktion och jurisdiktionsort är delstatliga och federala domstolar i King County, Washington, USA för alla tvister rörande detta avtal eller servicen.

Om du bor i eller ditt företag är registrerat utanför USA omfattas alla anspråk, inklusive anspråk avseende konsumentskyddslagar, lagar om konkurrensbegränsning och skadestånd, av lagarna i landet där du bor och domstolarna i landet där du bor har exklusiv jurisdiktion i fråga om alla tvister som uppstår på grund av eller rörande detta avtal.

20. HELA AVTALET; ENSKILDA AVTALSVILLKORS OGILTIGHET; FORCE MAJEURE

Detta är hela avtalet mellan dig och Microsoft angående service av din Xbox-produkt. Microsoft godkänner inte avvikelser från eller ändringar i detta avtal. Om ett villkor i avtalet bedöms vara ogiltigt eller inte går att verkställa ska det ogiltiga villkoret eller det overkställbara villkoret anses vara ersatt av ett giltigt villkor som går att verkställa som i så hög grad som möjligt motsvarar avsikten i det ursprungliga villkoret och återstoden av avtalet ska fortsätta att gälla. Microsoft ansvarar inte för eventuella brister eller förseningar i utförandet av servicen, som beror på händelser som inte rimligen går att kontrollera.

21. MEDDELANDE TILL KONSUMENTER I EU

Enligt kommissionens direktiv 2011/83/EU kan du annullera en serviceorder utan förklaring inom fjorton (14) kalenderdagar efter köpet av servicen. Om du annullerar serviceordern inom dessa fjorton (14) dagar återbetalar Microsoft hela beloppet till dig inom fjorton (14) kalenderdagar efter annulleringen. Serviceannullering och återbetalning erbjuds inte för förhandsbytesbeställningar.

SENAST UPPDATERAD I JUNI 2014

©2014 Microsoft Corporation. Med ensamrätt.

Hade du nytta av den här artikeln?

Ja
Nej

Tack för din feedback

Tack för din feedback!

Vi beklagar att det här hjälpavsnittet inte hjälpte dig att lösa problemet. Men skam den som ger sig! Prova nedanstående community-alternativ.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Lämna feedback på det här hjälpavsnittet

255 tecken kvar.
För att skydda din integritet ska du inte ange din kontaktinformation i din feedback.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Kontakta oss

Vill du kontakta supporten angående problemet "Villkor för Xbox-service" som du läste om eller ett annat problem?

Dela den här sidan