Denna webbplatsen använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser.
Dela den här sidan

Ställ in föräldrakontroller för Xbox 360 och Xbox Live

Översikt

Du kan anpassa och hantera familjens åtkomst till spel, filmer och TV-material på Xbox 360-konsolen. Föräldrakontrollerna för Xbox 360 kan användas för att styra själva konsolen och åtkomsten till Xbox Live. Med föräldrakontroller kan du exempelvis bestämma:

 • vilka spel som kan spelas.
 • vilka filmer och TV-program som är tillgängliga
 • hur länge varje familjemedlem kan använda konsolen per dag eller vecka.
 • huruvida någon har tillåtelse att ansluta till Xbox Live.

Du kan även ändra inställningarna för säkerhet och sekretess online för ditt konto eller ett administrerat enskilt konto.

 • Blockera eller tillåt åtkomst till Internet Explorer för Xbox.
 • Bestäm vem som kan se din profil.
 • Föräldrar kan bestämma om det krävs godkännande för att acceptera eller skicka kompisförfrågningar.

Obs! Föräldrakontroller på Xbox 360-konsolen skiljer sig från de på Xbox One-konsolen. Om du har båda konsolerna hemma och har barnkonton på varje konsol läser du Onlinesäkerhet och sekretessinställningar för barnkonton på Xbox 360 om du vill lära dig att administrera respektive barnkonto.

Hur aktiverar jag föräldrakontrollen på min Xbox 360-konsol?

Föräldrakontrollerna är indelade i två grupper: konsolkontroller och inställningar för onlinesäkerhet och -sekretess. Konsolkontrollerna finns i Trygghetsinställningarna eller i Familjecentret på konsolen (beroende på vad du har för slags Xbox Live-medlemskap).

Aktivera konsolkontrollerna
 1. Gå till Settings på konsolen och välj sedan Family.
picture
Tips Visas inte Settings? Du kanske använder en äldre version av konsolprogramvaran. Se Uppdatera Xbox 360-konsolprogramvaran om du vill ha information om hur du uppdaterar programvaran på konsolen.
 1. Välj On om du vill aktivera konsolsäkerhet.
 2. Ange en 4-knappars lösenordskod med handkontrollen.
 3. Välj Save and Exit.

Vad kan jag styra från konsolen?

  Du kan kontrollera följande på din Xbox 360-konsol:

 • Ratings and Content: Med de här inställningarna kan du begränsa spel- och videoinnehåll baserat på innehållets klassificering. Du kan även ställa in om oklassificerat eller stötande innehåll kan spelas upp på konsolen eller inte.
  Tips
  Du kan ställa in undantag för enskilda spel som inte passar in i de klassificeringsbegränsningar som du har ställt in.
 • Family Timer: Med familjetimern kan du begränsa hur länge konsolen får användas varje dag eller varje vecka.
 • Xbox Live Access: Med den här inställningen kan du bestämma om familjen ska kunna ansluta till Xbox Live från konsolen.
 • Xbox Live Membership Creation: Med den här inställningen kan du bestämma om det ska gå att skapa nya Xbox Live-medlemskap från konsolen eller inte.

Hur ändrar jag min lösenordskod på konsolen?

Så här ändrar du din lösenordskod
 1. Gå till Settings på konsolen och välj sedan Family.

  Tips Visas inte Settings? Du kanske använder en äldre version av konsolprogramvaran. Se Uppdatera Xbox 360-konsolprogramvaran om du vill ha information om hur du uppdaterar programvaran på konsolen.

 2. Ange din 4-knappars lösenordskod.
 3. Välj Change Pass Code.
 4. Välj Change Pass Code igen.
 5. Ange en ny 4-knappars lösenkod två gånger.
 6. Välj Done.
 7. Välj Save and Exit.

Hur ställer jag in familjetimern på konsolen?

Med familjetimern kan du begränsa hur länge familjen kan använda konsolen varje dag eller varje vecka. Familjemedlemmarna kan se hur mycket tid som återstår genom att trycka på Guide-knappen på Xbox-handkontrollen. När tiden går ut stängs konsolen av och går inte att använda igen förrän familjetimern automatiskt återställs nästa dag eller vecka.

Så här ställer du in familjetimern

 1. Gå till Settings på konsolen och välj sedan Family.

  Tips Visas inte Settings? Du kanske använder en äldre version av konsolprogramvaran. Se Uppdatera Xbox 360-konsolprogramvaran om du vill ha information om hur du uppdaterar programvaran på konsolen.

 2. Välj On om du vill aktivera konsolsäkerhet.
 3. Ange en 4-knappars lösenordskod med handkontrollen.
 4. Välj Family Timer.
 5. Välj om du vill ställa in timern på Daily (per dag) eller Weekly (per vecka).
 6. Flytta ned till tidsperioden och använd vänster styrspak för att öka eller minska tidsperioden och välj sedan Continue.
 7. Välj Save and Exit.

När familjetimern är aktiverad visas meddelanden 1 timme, 30 minuter, 15 minuter och 5 minuter innan tiden tar slut. Det gör att spelarna förvarnas i tid så att de kan spara spelen. När meddelandena visas kan du lägga till tid eller helt inaktivera timern genom att ange lösenordskoden.

Så här lägger du till tid eller stänger av familjetimern
 1. När ett timermeddelande visas på skärmen trycker du på Guide-knappen för att visa alternativen för familjetimern.
 2. Ange lösenordskoden med handkontrollen.
 3. Välj om du vill lägga till mer tid, stänga av timern eller stänga av konsolen.

Obs! Mer information om hur du kontrollerar Xbox Live-upplevelsen finns i Onlinesäkerhet och sekretessinställningar för barnkonton på Xbox 360.

Hur konfigurerar jag säkerhets- och sekretessinställningar för mig själv eller för mitt barn på konsolen?

Du kan ändra inställningarna för onlinesäkerhet och -sekretess för valfri profil på konsolen.

Ändra dina inställningar för säkerhet och sekretess online
 1. Logga in på ditt Xbox Live-konto på konsolen.
 2. Gå till Settings och välj sedan Privacy.
 3. Välj Change Settings och välj sedan Customize.
picture
 1. Ändra inställningarna efter önskemål.
 2. Avsluta genom att trycka på B-knappen på handkontrollen och sedan välja Save and Exit.
Ändra säkerhets- och sekretessinställningarna för dina barn
 1. Logga in på Xbox Live med ett vuxenkonto.
 2. Gå till Settings och välj sedan Family.
 3. Välj det barnkonto som du vill hantera.
 4. Gå till Online Safety och välj Change Settings.
 5. Ändra inställningarna efter önskemål.
 6. Avsluta genom att trycka på B-knappen på handkontrollen och sedan välja Save and Exit.

Mer information om hur du konfigurerar dina inställningar för säkerhet och sekretess online finns i Gör ditt Xbox Live-konto säkrare.

Hade du nytta av den här artikeln?

Ja
Nej

Tack för din feedback

Tack för din feedback!

Vi beklagar att det här hjälpavsnittet inte hjälpte dig att lösa problemet. Men skam den som ger sig! Prova nedanstående community-alternativ.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Lämna feedback på det här hjälpavsnittet

255 tecken kvar.
För att skydda din integritet ska du inte ange din kontaktinformation i din feedback.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Kontakta oss

Vill du kontakta supporten angående problemet "Ställ in föräldrakontroller för Xbox 360 och Xbox Live" som du läste om eller ett annat problem?

Dela den här sidan