Denna webbplatsen använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser.
Dela den här sidan

Felkoder för Xbox 360-systemuppdatering

Felsökningssteg efter din Xbox-konsoluppdatering

Om du får en felkod av typen xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C000-0001 (sex fyrsiffriga tal) efter att du försökt uppdatera konsolprogramvaran, kontrollerar du felkoden nedan och går igenom de rekommenderade felsökningsstegen.

Obs! Siffrorna ”x” i följden kan variera beroende på olika faktorer, t.ex. region.

Felkod

Vad du bör göra

xxxx-307D-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx

xxxx-3080-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx

xxxx-3143-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx

xxxx-3151-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx

Konsolen söker efter en tidigare version av systemuppdateringen. Följ dessa steg:

 1. Använd ett USB-flashminne med minst 90 MB ledigt utrymme.
 2. Sätt in USB-flashminnet i en USB-port på datorn.

  Obs! USB-flashminnet måste använda filsystemet FAT32 (Windows).

 3. Ladda ned systemuppdateringen för din felkod
  xxxx-307D-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx
  xxxx-3080-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx
  xxxx-3143-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx
  xxxx-3151-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx

 4. Klicka på Save för att spara ZIP-filen med konsoluppdateringen på datorn.
 5. Packa upp filen. Om du använder Windows XP, Windows Vista eller Windows 7 packar du upp ZIP-filen genom att dubbelklicka på den.
 6. Kopiera innehållet i ZIP-filen till rotkatalogen på USB-flashminnet.
 7. Ta ut USB-flashminnet från USB-porten på datorn.
 8. Om det finns en skiva i konsolen tar du ut den.
 9. Stäng av konsolen.
 10. Ta bort alla konsolens lagringsenheter, inklusive USB-flashminnen, externa hårddiskar eller den interna hårddisken på Xbox 360 E- eller Xbox 360 S-konsolen. Lär dig hur du tar bort hårddisken.
 11. Sätt in USB-flashminnet med uppdateringen i en USB-port på konsolen.
 12. Starta konsolen. När konsolen startar bör installationsprogrammet startas automatiskt.

xxxx-xxxx-1xxx-xxxx-C000-007B

xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C000-0010

xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C000-007F

xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-D000-016B

Konsolen behöver repareras. Skicka en reparationsförfrågan online.

xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-D000-0120

Din Kinect-sensor måste repareras. Skicka en reparationsförfrågan online.

xxxx-xxxx-xx8x-xxxx-C000-000E

xxxx-xxxx-xx8x-xxxx-8007-0461

xxxx-xxxx-xx8x-xxxx-8007-2746

xxxx-xxxx-xx8x-xxxx-8007-274C

xxxx-xxxx-xx8x-xxxx-8007-2751

xxxx-xxxx-xx8x-xxxx-8007-2AF9

xxxx-xxxx-xx8x-xxxx-8007-2EE2

xxxx-xxxx-xx8x-xxxx-8015-xxxx

xxxx-xxxx-xx8x-xxxx-807B-0194

xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C000-0185

xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C000-0032

xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C000-0013

xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C000-0286

xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-8B05-0018

Det gick inte att ladda ned uppdateringen från Xbox LIVE. Försök med följande:

 1. Prova att installera uppdateringen igen.
 2. Om du har problem med att ansluta till eller att förbli ansluten till Xbox Live läser du avsnittet Anslutningsproblem med Xbox Live.

Obs! Du kan också uppdatera konsolprogramvaran genom att kopiera uppdateringen till ett USB-flashminne eller en skiva och sedan tillämpa den på konsolen. Se Så här får du en ny Xbox 360-uppdatering.

xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-8007-000F

xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-8007-045D

xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-D000-0185

Det gick inte att hitta någon lagringsenhet (såsom en minnesenhet eller hårddisk) under uppdateringen. Följ dessa steg:

 1. Stäng av konsolen.
 2. Ta bort alla konsolens lagringsenheter, inklusive USB-flashminnen, externa hårddiskar eller den interna hårddisken på Xbox 360 E- eller Xbox 360 S-konsolen. Lär dig hur du tar bort hårddisken.
 3. Lägg till den primära lagringsenheten, t.ex. hårddisken.
 4. Starta konsolen
 5. Försök uppdatera konsolen igen.

xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-8007-0070

En konsoluppdatering eller innehållsnedladdning kan kräva mycket plats på hårddisken. Om det inte finns tillräckligt med ledigt utrymme måste du flytta eller ta bort några objekt. Mer information om hur du frigör minne finns i Kopiera, flytta eller ta bort Xbox 360-innehåll.

Obs! Du kan lösa det problemet genom att skaffa en större hårddisk. Du kan till exempel köpa Xbox 360 320 GB Media Hard Drive i Microsoft Store.

Kontakta Xbox-supporten om problemet kvarstår.

xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C810-1001

xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C800-8001

Du måste också uppdatera konsolprogramvaran genom att kopiera uppdateringen till ett USB-flashminne eller en skiva och sedan tillämpa den på konsolen. Se Så här får du en ny Xbox 360-uppdatering.

Obs! Om problemet kvarstår skickar du en reparationsbegäran online.

xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C000-003A

Programuppdateringen misslyckades vid läsningen från skivan. Försök med följande:

 1. Kontrollera att skivan är ren.
 2. Sätt in skivan i diskenheten och stäng av konsolen.
 3. Starta konsolen. Uppdateringsprocessen bör slutföras.

Obs! Skivan som du sätter in måste vara samma skiva som fanns i konsolen när uppdateringen startade.

Om samma felmeddelande fortfarande visas provar du följande steg:

 1. Stäng av konsolen.
 2. Ta bort alla konsolens lagringsenheter, inklusive USB-flashminnen, externa hårddiskar eller den interna hårddisken på Xbox 360 E- eller Xbox 360 S-konsolen. Lär dig hur du tar bort hårddisken.
 3. Lägg till den primära lagringsenheten, t.ex. hårddisken.
 4. Starta konsolen.
 5. Försök uppdatera konsolen igen.

xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C000-0099

xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C810-1012

xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C810-1011

xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C800-0080

xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C800-0036

xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C000-0001

xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C000-0022

xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C000-003C

xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C000-0221

xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C005-3007

Det här felet inträffar om någon har manipulerat konsolen eller ändrat den. Konsolen har stängts av från Xbox Live och kan inte längre ansluta till Xbox Live, installera programuppdateringar eller spela nya spel som kräver en uppdatering av programvaran. Läs om Xbox Live-konsolavstängningar.

Koppla bort nätverkskabeln eller ta bort din Xbox 360 trådlös nätverksadapter från konsolen.

Med stegen nedan kan du inaktivera automatisk inloggning så att du kan spela spel offline. Så här inaktiverar du automatisk inloggning:

 1. Starta om konsolen.
 2. Välj No om du tillfrågas om att uppdatera konsolprogramvaran.
 3. Tryck på Guide-knappen på handkontrollen.
 4. Gå till Settings och välj Profile.
 5. Välj Sign-in Preferences.
 6. Ange Profile Auto Sign-in till ”Off”.
 7. Tryck på B-knappen på handkontrollen när du vill gå tillbaka till Xbox Dashboard.

Du kan nu spela befintliga spel offline på konsolen. Alla framtida försök att logga in på Xbox Live eller att uppdatera konsolprogramvaran kommer att resultera i fel.

xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C000-016B

xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C005-3002

Konsolen fick problem under uppdateringen. Följ noggrant dessa stegvisa anvisningar:

 1. Mata ut skivfacket och ta ut skivan från konsolen.

  Viktigt! Stäng inte skivfacket. Låt det vara öppet.

 2. Koppla bort strömsladden på baksidan av konsolen medan skivfacket är öppet.
 3. Skjut försiktigt in skivfacket ungefär halvvägs in i konsolen.
 4. Koppla in strömsladden i konsolen igen.
 5. Tryck på av/på-knappen på konsolen. Skivfacket bör gå igen hela vägen och sedan ska konsolen starta och visa Xbox Dashboard.

  Viktigt! Använd inte knappen på handkontrollen eller utmatningsknappen på skivfacket för att starta konsolen i det här steget.

 6. Försök uppdatera konsolprogramvaran igen.

Nu bör uppdateringen fortsätta. Om stegen ovan inte fungerar kanske konsolen behöver repareras. Kontakta Xbox-supporten med hjälp av avsnittet längst ned på den här sidan.

xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C000-003F

Starta om konsolen med skivan där du fick uppmaningen om uppdatering. Om det inte går försöker du uppdatera konsolprogramvaran genom att kopiera uppdateringen till ett USB-flashminne eller skiva.

351f-0000-0080-0300-8007-0570

Ett fel uppstod med en uppdatering av titeln för ett spel eller en app. Läs mer om uppdatering av spel eller appar.

Försök med följande:

xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-C000-0034

Detta kan innebära att det är något fel med din lagringsenhet.

Kontakta Xbox-supporten genom att klicka på länken Kontakta oss längst ned på den här sidan.

Hade du nytta av den här artikeln?

Ja
Nej

Tack för din feedback

Tack för din feedback!

Vi beklagar att det här hjälpavsnittet inte hjälpte dig att lösa problemet. Men skam den som ger sig! Prova nedanstående community-alternativ.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Lämna feedback på det här hjälpavsnittet

255 tecken kvar.
För att skydda din integritet ska du inte ange din kontaktinformation i din feedback.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Kontakta oss

Vill du kontakta supporten angående problemet "Felkoder för Xbox 360-systemuppdatering" som du läste om eller ett annat problem?

Dela den här sidan