Denna webbplatsen använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser.

Det inte går att uppdatera eller installera Zune-programvaran på datorn eller uppdatera programvaran för Zune-spelaren.

Översikt

Om Zune-programvaran på din spelare inte automatiskt uppdateras eller om du har problem med uppdateringen av Zune Music + Video-programvaran kan du prova någon av följande lösningar.

Det går inte att uppdatera eller installera Zune-programvaran på datorn.

Här följer några vanliga felmeddelande som kan visas när du försöker uppdatera Zune Music + Video-programvaran, och lösningar som du kan prova för att lösa problemet.

Om en efterfrågad komponent saknas

När du försöker installera Zune Music + Video-programvaran kan ett av följande felmeddelande visas:

 • “The media for installation package couldn't be found. It might be incomplete or corrupt.”
 • “Setup must stop because the required package failed to install.”
 • “Can't contact Microsoft Update. Please try again later.”
 • “Can't download the required components from Microsoft Update. Please try again later.”
 • “Can't install the required components from Microsoft Update. Please try again later.”
 • “Path chosen is not valid’
 • “Installation failed, package Zune failed to install”
 • “No Installation Media”
 • “Can't find the media for installation package ".NET framework Runtime 2.0". It might be incomplete or corrupt.”
 • Error Code 0x80070002

Om du får något av följande felmeddelanden kan inte installationen av Zune-programvaran genomföras. Den här typen av problem kan uppstå när det krävs programvarukomponenter eller uppdateringar för att Zune-programvaran installeras, som inte finns tillgängliga på datorn eller inte ingår i standardnedladdningen. Försök åtgärda problemet med följande lösningar:

 • Se till att din dator använder ett av följande operativsystem:
  • Windows 7 och Windows 8 (alla utgåvor)
  • Windows Vista (all versioner)
  • Windows XP med Service Pack 3 (Home, Professional, Tablet PC, eller Media Center Edition 2005 med Rollup Update 2)
  • Obs! Zune Music + Video-programvaran fungerar inte med äldre versioner av Windows än Windows XP SP3, inga 64-bitars versioner av Windows XP eller versioner av Windows Server.

  • Mac OSX med Boot Camp som kör Windows 7 eller Windows Vista
 • Kontrollera att din dator uppfyller följande systemkrav:
  • 256 MB RAM-minne
  • Videokort med 64 MB RAM-minne (video-RAM eller VRAM) och DirectX 9.0b
  • Microsoft Internet Explorer 6 eller högre

  En mer utförlig lista över systemkrav hittar du på Datorkrav för Zune Music + Video.

 • Sök efter uppdateringar. För att söka efter uppdateringar går du till sidan Microsoft Update och klickar på Check for updates.
 • Återinstallera Zune-programvaran genom att använda en Microsoft Fix It-lösning. Bekräfta att du har administrativ behörighet att installera programvaror och kör sedan följande Fix It-lösning.
 • Klicka på länken Fix this problem. Klicka sedan på Run i dialogrutan File Download och följ stegen i guiden.

Åtgärda problemet
Microsoft Fix it 50577

Obs!

 • Det kan hända att guiden bara finns på engelska; den automatiska lösningen fungerar dock för andra språkversioner av Windows.
 • Om du inte befinner dig vid den dator som har problem kan du spara den automatiska lösningen till ett USB-minne eller på en CD så att du kan köra den på datorn där problem uppstått.

Error: “System updates required”

När du försöker installera Zune-programvaran kan ett av följande felmeddelande visas:

System updates required

Zune software installation can't continue until you've installed one or more required updates.

Windows Update must be updated to run this program.

System updates required

Zune software installation can't continue until you've installed one or more required updates.

Version 3.1 of Windows Installer is required to run this program.

http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=101231

Problemet uppstår när Windows Update inte är aktiverad. Du kan använda dig av följande guide för automatiskt lösa problemet. Klicka på länken nedan för att starta guiden.

Online-guide
picture
En steg-för-steg-lösning kan användas för att lösa problemet.

Om inte guiden fungerar provar du att installera systemuppdateringar från Microsoft Update.

 • Windows 8, Windows 7 och Windows Vista
 • För att få de senaste uppdateringarna för Windows 8, Windows 7 eller Windows Vista går du till Microsoft Knowledge Base-artikel 949104 och installerar Windows Update Agent.

  Obs! Om du kör en förhandsutgåva av Windows 7 (7600-modell eller äldre) behöver du uppdatera till den utgivna versionen av operatörssystemet. Du kan kontrollera vilken Windows-version du har här.

 • Windows XP
 • För att skaffa den senaste uppdateringen av Windows XP går du till Microsoft Update-sidan.

  Om Windows Update inte aktiverats måste du installera Windows Update manuellt. För att göra det går du till Microsoft Knowledge Base-artikel 949104.

Error: “Microsoft Update is required”

När du försöker installera Zune-programvaran kan ett av följande felmeddelande visas:

 • Microsoft Update is required
 • Microsoft Update is required in order to check for updates. Click the link below to get more information about Microsoft Update and to add it to your system.
 • Error code: 0x80248015

Försök åtgärda problemet med följande steg:

 1. Gå till sidan Microsoft Update.
 2. Sök efter uppdateringar. Installera alla högprioriterade uppdateringar som hittas.
 3. Återinstallera Zune-programvaran. Mer information om hur du gör detta finns i Microsoft Knowledge Base-artikel 929358.

Error: 0x80070656

När du försöker installera Zune Music + Video-programvaran visas följande felmeddelande:

INSTALLATION FAILED

Setup must stop because the required package 'Zune' didn't install.

Error opening installation log file. Verify that the specified log file location exists and that you can write to it.

Error Code: 0x80070656

Försök åtgärda problemet med följande steg:

 1. I Windows 8: Från Start-skärmen skriver du Kör, klicka eller tryck på Kör under appkategorin i menyn på höger, skriv C:\Program Files\Zune i rutan Påbörja sökning och tryck Retur på tangentbordet.
 2. I Windows 7 eller Windows Vista: Klicka på Start, skriv C:\Program Files\Zune i rutan Start Search och tryck sedan Retur på tangentbordet.

  I Windows XP: Klicka på Start, Run, skriv C:\Program Files\Zune i rutan Start Search och klicka sedan på OK.

  Obs! ”C:\Program Files” är standardplats för Zune Music + Video-programvaran. Om du installerade Zune-programvaran på en annan plats skriver du in den.

 3. Från Zune-fönstret lokaliserar och raderar du ZuneReboot.bin-filen.
 4. Ladda ned och återinstallera Zune-programvaran.

Det går inte att uppdatera programvaran för Zune-spelaren.

Allmän felsökning

Om du har problem med att uppdatera programvaran på din Zune-spelare testar du följande steg:

 1. Koppla bort spelaren från datorn.
 2. Kontrollera att du har den senaste versionen av Zune-programvaran. Det gör du genom att öppna Zune-programvaran och klicka på Settings, Software och General. Under Software updates klickar du på Check for updates.
picture
 1. Följ anvisningarna för att installera alla uppdateringar av Zune-programvaran. Starta sedan om datorn.
 2. Anslut spelaren igen till en USB-port på baksidan av datorn via USB-kabeln. Använd inte ett USB-nav.
 3. Starta om spelaren.
 4. Öppna Zune-programvaran och gå till Settings, Device och Update. Följ anvisningarna för att installera alla uppdateringar för spelaren.
picture

Zune-programvaran känner inte igen Zune-spelaren

Om Zune Music + Video-programvaran inte känner igen Zune-spelaren kan du använda Online-guiden nedan för automatiskt lösa problemet. Du kan även fixa det här problemet manuellt. Oavsett vilken metod du väljer måste du se till att avsluta med att uppdatera Zune-spelaren.

Online-guide
picture
En steg-för-steg-lösning kan användas för att lösa problemet.

Om du väljer att åtgärda problemet manuellt följer du stegen nedan:

Steg 1: Uppdatera Zune-programvaran

Om du vill söka efter och installera uppdateringar för en programvara gör du följande:

 1. Öppna programvaran för Zune på datorn och klicka på Settings högst upp på skärmen.
 2. Klicka på Software i övre vänstra delen av skärmen.
 3. Klicka på General i listan till vänster.
 4. Klicka på Check for updates för att kontrollera om det finns uppdateringar att installera. Om det finns uppdateringar följer du anvisningarna för programvaruuppdateringar.
 5. När du slutfört eventuella uppdateringar startar du om datorn och återansluter Zune-spelaren.

Steg 2: Kontrollera anslutningen.

Kontrollera att Zune-synkroniseringskabelns båda ändar klickar på plats när du kopplar den till anslutningsporten för Zune-spelaren. Använd inte ett USB-nav eller portarna på datorns framsida.

picture

Steg 3: Starta om Zune-spelaren.

Starta om en Zune utan pekskärm:

picture

1. Ställ Hold-omkopplingen i upplåst läge.

Obs! För att försäkra att Hold-omkopplingen är i upplåst läge kan du behöva flytta den fram och tillbaka tills att den hamnar i rätt läge.
2. Tryck på och håll ned Back-knappen medan du trycker på toppen av Zune-plattan.
3. Släpp knapparna när din Zune startar om.

Starta om en Zune HD:

picture

Tryck och håll ned Av/på -knappen i ca 10 sekunder tills spelaren startas om.

Steg 4: Uppdatera din Zune-spelare:

 1. Med Zune-spelaren kopplad till datorn öppnar du Zune-programmet.
 2. Klicka på Settings längst upp på skärmen.
 3. Klicka på Device längst upp till vänster på skärmen.
 4. Klicka på Update i listan till vänster.

Felkoder

Om en felkod visas när du försöker uppdatera Zune-spelaren följer du anvisningarna som överensstämmer med felkoden i följande tabell.

Error code Försök med detta
80200049
80070422

Ett problem uppstod med Background Intelligent Transfer Service (BITS). Prova att aktivera och starta om BITS-tjänsten och rensa jobbkön för BITS. Du kan prova en automatisk eller manuell lösning.

Det kan vara möjligt att lösa problemet automatiskt. Klicka på länken Fix this problem. Klicka sedan på Run i dialogrutan File Download och följ stegen i guiden.


Åtgärda problemet

Microsoft Fix It 50581

Obs!

 • Den här guiden kanske är på engelska. Den automatiska lösningen fungerar dock för andra språkversioner av Windows.
 • Om du inte befinner dig vid den dator som har problem kan du spara den automatiska lösningen till ett USB-minne eller på en CD så att du kan köra den på datorn där problem uppstått.

Du även försöka lösa det själv genom att följa stegen nedan:

 1. Öppna tjänstkonsolens fönster.
  • Om du kör Windows 8, skriv services.msc på Start-skärmen och klicka eller tryck på panelen när den visas.
  • Om du kör Windows 7 eller Windows Vista klickar du på Start, skriver services.msc i rutan Start Search och trycker påRetur. Om du ombeds att ange ett administratörslösenord som bekräftelse skriver du in det eller klickar på Fortsätt.
  • Om du kör Windows XP klickar du på Start och sedan Kör. I rutan Öppna skriver du services.msc och trycker på Retur. Om du ombeds att ange ett administratörslösenord som bekräftelse skriver du in det eller klickar på Fortsätt.
 2. Under Namn letar du reda på Background Intelligent Transfer Service och bekräftar att statusen är satt till Startad.
 3. Om Statusen är tom eller om Starttypen är satt till Inaktiverad högerklickar du på Background Intelligent Transfer Service och klickar sedan på Egenskaper. Från pop up-fönstret letar du reda på Starttyp och från den nedrullningsbara listan väljer du Automatisk eller Automatisk (Försenad start). Klicka på Använd, Start och OK.
 4. Om Statusen var satt tillStartad startar du om tjänsten. Det gör du genom att högerklicka på Background Intelligent Transfer Service och därefter klicka på Starta om.
 5. Om du kör Windows 7 eller Windows Vista: Klicka på Start, skriv cmd i rutan Start Search och tryck på Retur. Om du ombeds att ange ett administratörslösenord som bekräftelse skriver du in det eller klickar på Fortsätt. Skriv in koden bitsadmin /reset och tryck på Retur.
 6. Om du kör Windows XP, kan du behöva installera bitsadmin från Windows XP Service Pack 2 Support Tools-paketet.

C00D11A0
8004500A

Du har synkroniserat eller uppdaterat flera Zune-spelare. För att lösa problemet kopplar du bort spelaren från datorn och återansluter den.

C00D11D2

Det går inte att ladda ned uppdateringen av Zune-programvaran. Bekräfta att din dator är ansluten till Internet och försök sedan uppdatera Zune-enheten igen.

C00D1249

Zune-spelaren antog ett automatiskt återställningsläge när den försökte uppdatera. Du kanske också får följande felmeddelande på spelaren:

ON YOUR PC, START THE ZUNE SOFTWARE AND RESTORE YOUR ZUNE

Du löser problemet genom att koppla Zune-programvaran till datorn igen och därefter försöka uppdatera programvaran på spelaren.

C00D124F

Det finns inte tillräckligt mycket utrymme på enheten för att kunna uppdatera. Prova att ta bort en del eller allt innehåll och sedan uppdatera igen. Ta bort allt innehåll på enheten:

 1. I Zune-programvaran klickar du på SETTINGS, DEVICE och sedan SYNC OPTIONS.
 2. Under Device options klickar du på Erase All Content och bekräftar att du vill ta bort synkroniserad media.

Om problemet kvarstår efter att du tagit bort allt innehåll provar du att rensa och återställa enhetens programvara.

Mer information om hur du återställer Zune-programvaran hittar du i Microsoft Knowledge Base-artikeln 927001.

Mer information om hur du installerar om programvaran för din Zune HD player hittar du i Microsoft Knowledge Base-artikeln 974593.

C00D1195

Det finns inte tillräckligt med utrymme på datorns hårddisk. Ta bort alla icke-nödvändiga program, dokument eller mediafiler och försök igen. Du kan också frigöra utrymme genom att köra diskrensningsguiden. Så här gör du för att göra en diskrensning:

 1. Klicka på Start.
 2. Klicka på Alla program.
 3. Klicka på Tillbehör.
 4. Klicka på Systemverktyg.
 5. Klicka på Diskrensning.
8000FFFF

Du kanske nyligen tagit bort din Zune-enhet och därefter installerat spel. För att lösa problemet kopplar du bort Zune-enheten från datorn och återansluter den.

Hade du nytta av den här artikeln?

Ja
Nej

Tack för din feedback

Tack för din feedback!

Vi beklagar att det här hjälpavsnittet inte hjälpte dig att lösa problemet. Men skam den som ger sig! Prova nedanstående community-alternativ.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Lämna feedback på det här hjälpavsnittet

255 tecken kvar.
För att skydda din integritet ska du inte ange din kontaktinformation i din feedback.
Få hjälp från communityn
Ambassador chat image
Ambassadörschatt
Chatta direkt med en annan Xbox-användare som vill hjälpa dig.

Kontakta oss

Vill du kontakta supporten angående problemet "Det inte går att uppdatera eller installera Zune-programvaran på datorn eller uppdatera programvaran för Zune-spelaren." som du läste om eller ett annat problem?