Dela den här sidan

Felsöka den trådlösa Xbox-adaptern för Windows

På den här sidan

Adaptern installerades inte automatiskt

Eftersom drivrutinerna för den trådlösa Xbox-adaptern för Windows ingår i operativsystemet Windows 10 bör adaptern installeras automatiskt. Pröva dessa lösningar om det inte fungerar:

 • Se till att enheten med Windows 10 är ansluten till internet.
 • Se till att enheten med Windows 10 är uppdaterad genom att besöka Windows Update på enheten och leta efter tillgängliga uppdateringar.
 • Starta om enheten och försök igen.
 • Se till att USB-portarna inte är inaktiverade i Enhetshanteraren.
 • Pröva en annan USB 2.0- eller 3.0-port.
 • Försök återinstallera drivrutinerna ifall de bara har installerats partiellt. Du måste i sådana fall avinstallera drivrutinerna. Gör så här:
 1. Öppna Enhetshanteraren.
 2. Leta reda på Trådlös Xbox-adapter för Windows i avsnittet Nätverkskort.
Enhetshanteraren i Windows med kategorin Nätverksadaptrar expanderad och Xbox trådlös adapter för Windows vald.
 1. Klicka på Trådlös Xbox-adapter för Windows så att fönstret Egenskaper visas.
 2. Klicka på fliken Drivrutin.
Fliken Drivrutiner i Windows egenskapsruta för den trådlösa Xbox-adaptern för Windows, med alternativet Drivrutinsinformation markerat.
 1. Klicka på Avinstallera på fliken Drivrutin.
 2. Markera Ta bort drivrutinen för denna enhet i bekräftelsefönstret.
Bekräftelsefönstret för Ta bort drivrutinen för denna enhet, med OK-knappen markerad
 1. Koppla ur den trådlösa Xbox-adaptern för Windows och starta om enheten med Windows 10. Koppla in adaptern när enheten har startat om.
 2. Om den trådlösa Xbox-adaptern för Windows ändå inte installeras följer du proceduren ovan noga en gång till. Om detta inte fungerar måste adaptern bytas ut. Se Hur du får service på en trådlös Xbox-adapter för Windows.

Adaptern fungerade men reagerar inte nu

Om adaptern installerades och fungerade men inte svarar efter att du startade datorn kan det bero på att USB-styrdonet inte är inställt på att vakna vid en trådlös anslutning. Det brukar gå att ändra i USB-styrdonets drivrutin.

Det finns två lösningar på problemet:

 1. Koppla ur enheten när Windows 10-enheten är igång och koppla sedan in den igen.
 2. Om det inte fungerade kan du ändra inställningarna och aktivera Vakna vid trådlöst. Markera Tillåt att den här enheten tar datorn ur vänteläge i egenskapsfönstret för den trådlösa Xbox-adaptern för Windows. Gör så här:
 1. Öppna Enhetshanteraren.
 2. Markera Trådlös Xbox-adapter för Windows i avsnittet Nätverkskort.
Enhetshanteraren i Windows med kategorin Nätverksadaptrar expanderad och Xbox trådlös adapter för Windows vald.
 1. Klicka på Trådlös Xbox-adapter för Windows så att fönstret Egenskaper visas.
 2. Klicka på fliken Energisparfunktioner.
 3. Markera Tillåt att den här enheten tar datorn ur vänteläge och välj sedan OK.
Fliken Energisparfunktioner i Windows egenskapsruta för den trådlösa Xbox-adaptern för Windows, med alternativet Tillåt att den här enheten tar datorn ur vänteläge valt och OK-knappen markerad.

Handkontrollen binds inte till adaptern

Om bindningsinstruktionerna inte fungerar kan du testa följande lösningar:

 • Se till att du inte är för långt bort (sex meter eller mindre) från adaptern och att inget är i vägen mellan den och handkontrollen.
 • Om du har en Xbox-handkontroll kan du försöka binda den igen till konsolen genom att trycka på bindningsknapen på konsolen och sedan på bindningsknappen på handkontrollen. Indikatorerna blinkar till och lyser med ett fast sken när bindningen är klar. Om handkontrollen inte binds ligger felet hos den trådlösa adaptern för Windows. Om handkontrollen inte binds till konsolen kan du läsa Konfigurera den trådlösa Xbox-adaptern för Windows.
 • Koppla ur adaptern, starta om enheten och sätt sedan in den igen (om möjligt i en annan port) och försök igen.

Problem med ljud i headsetet via handkontrollen

Om du har problem med ljudet då handkontrollen är parkopplad med den trådlösa Xbox-adaptern för Windows kan du testa följande lösningar:
 • Se till att du inte är för långt bort (sex meter eller mindre) från adaptern och att inget är i vägen mellan den och handkontrollen.
 • Kontrollera att handkontrollen är uppdaterad:
  • På en Xbox One-konsol: Öppna Inställningar och sedan Tillbehör. Välj handkontrollen och se om det finns någon uppdatering. Installera den i sådana fall. Mer information finns i Uppdatera Xbox One-handkontrollen.
  • På en enhet med Windows 10: (Tillgängligt från och med 12 november 2015) Hämta appen Tillbehör för Xbox från Windows Store.  Det är en annan app än Xbox-appen. Du kan uppdatera handkontrollen med appen.

   Anmärkningar
   • Den här appen finns bara för Windows 10.
   • Appen fanns före 12 november, men funktionen för att uppdatera handkontroller blev inte tillgänglig förrän den 12 november.
  • Kontrollera att inga trådlösa störningar förekommer. Interferens kan försvaga den trådlösa signalen, och det påverkar ljudet.

Handkontrollen kopplas ofta bort från adaptern

Om handkontrollen ofta kopplas bort från den trådlösa Xbox-adaptern för Windows beror det ofta på något i omgivningen, t.ex. att något finns mellan handkontrollen och adaptern, eller på stora störningar, t.ex. från metallföremål. Pröva de här förslagen för att förbättra anslutningen mellan handkontrollen och adaptern:

 • Stå inom det optimala avståndet från adaptern (sex meter eller mindre).
 • Använd USB-utökaren så att adaptern kommer närmare handkontrollen.
 • Se till att inget kommer mellan adaptern och handkontrollen. Använd USB-utökaren om det behövs. Om dessa två enheter ska kunna prata med varandra får det inte finnas något hinder i vägen.
 • Flytta bort adaptern från metallföremål, och ställ den inte direkt på en metallyta.

Andra problem med handkontrollen

Om problemet med handkontrollen inte är ett av de ovanstående kan du läsa Den trådlösa Xbox One-handkontrollen fungerar inte.

Kontakta oss

Vill du kontakta supporten angående problemet "Felsöka den trådlösa Xbox-adaptern för Windows" som du läste om eller ett annat problem?

Dela den här sidan